18/12/2020 | Yazar: Kaos GL

Hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın “Tarih” sayısı yayınlandı.

KaosQueer+’nın 9. sayısı çıktı: Tarih Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Hakemli queer çalışmaları dergisi KaosQueer+’nın “Tarih” dosya konulu dokuzuncu sayısı yayınlandı.

Ezgi Sarıtaş’ın editörlüğünü üstlendiği sayıda “Çeviri”, “Teoria Hakemli Bölüm” ve “Queeresk” bölümleri yer alıyor.

kaosqueer-nin-9-sayisi-cikti-tarih-1

Çeviri bölümünde Ece Durmuş’un çevirisiyle Valerie Traub’un “Queer Çalışmalarda Yeni Gayritarihselcilik”, Yonca Cingöz’ün çevirisiyle Ann Cvetkovich’in “Lezbiyen Hisler Arşivinde” ve Ece Durmuş’un çevirisiyle Elif Ceylan Özsoy’un “Suç Olmaktan Çıkarmaya Dair Analizleri Sömürgeci Anlayıştan Bağımsızlaştırma: 1858’de Osmanlılar Eşcinselliği Suç Olmaktan Çıkardı mı?” makaleleri yayınlandı.

Derginin hakemli bölümünde yer alan makaleler ise şöyle:

“Güç edip haddi aşmak” Osmanlı İstanbul’unda livata davalarının queer bir analizi - M. Fatih Torun & Yılmaz Yeniler

Suya Yazılanı Görmek: Modern Tarihyazımında Kuir Mekana Eleştirel Bir Bakış - Burkay Pasin

Gey ve Lezbiyen Dili Araştırmalarının Queer’leşme Süreci - Cihan Alan

Derginin son bölümü olan Queeresk’te ise Abdülhamit Arvas’ın “Homofobi: ‘Doğululaşmış’ Bir Batı İcadı” yazısı, Selim Sırrı Kuru ile söyleşi, Sevcan Tiftik’in “Sevgililer Çağı: Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili” yazısı ve Burkay Pasin’in kaleminden Murathan Mungan’ın Hamamname kitap tanıtımı yer alıyor.

kaosqueer-nin-9-sayisi-cikti-tarih-2

KaosQueer+ nedir?

KaosQueer+ Dergisi senede bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Makale niteliği taşıyan teori, araştırma ve inceleme yazılarının yanı sıra, güncel politik, sanat, bilim ve felsefe alanlarına dokunan yazarların öznel görüşlerini yansıtan deneme ve değerlendirme yazılarına da açık. Her sayıda queer teori ve çalışmaları alanlarına temas kuran sosyal bilimler, interdisipliner ve transdisipliner alanlarda üretilmiş tezlerin tanıtımlarına da yer veriliyor. Derginin akademik yazım kuralları konusunda bilgi almak ve dergi hakkında genel bilgilere ulaşmak için web sitesi ziyaret edilebilir: http://www.kaos-q.com/anasayfa.php

Neden böyle bir dergi? Nasıl çıktı?

KaosQueer+ projesi, Türkiye’de akademik anlamda henüz yeni sayılabilecek bir alana katkıda bulunmak için ortaya kondu. Bu dergi queer kavramının, yurt içinde ve yurt dışında teorik ve pratik alanlarda zaman içinde yaptığı sıçramaya ve aynı zamanda gelecekte bu alanla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek mikro politikalara temas etmeyi hedefliyor. Bu anlamda KaosQueer+, queer teoriyi LGBTİ’lere özgü bir kimlik politikası olmanın çok ötesine taşıyarak, teorileştirmenin kendisini sorgulamanın peşinde olacak.

Queer teori ile iktidar, marjinallik, ayrıcalık ve normativiteyi tartışan/eleştiren diğer sosyal ve kültürel teoriler arasındaki ilişkilere ya da anlaşmazlık noktalarına odaklanmak derginin amaçları arasında. Bu nedenle, derginin içeriği, eleştirel ırk ve kimlik teorileri, antropoloji, Marksizm, Anarşizm, feminist teori, erkeklik çalışmaları, sakatlık çalışmaları, güncel sanat teorileri ve bu kavramın kapsamına düşen her türden felsefi ve politik metinle kesişiyor. Derginin uzun vadede amacı, statik bir queer tartışma alanı yaratmaktansa, bu alanın kendisinin de hem felsefi bir analiz metodu olarak hem de bir sosyal teori alanı olarak sorunsallaştırılabileceği ve yeni çözümlerle soru sorma biçimlerinin üretebileceği bir mecra yaratmak.

Nereden ulaşırım?

KaosQueer+ dergisine birçok kitabevinden, online kitap sitelerinden ulaşabilir veya abone olabilirsiniz. Abone olmak için semih@kaosgl.org adresine mail atmak yeterli.

Derginin dağıtımını NotaBene Yayınları yapıyor. Dergiyi online olarak satın almak için tıklayınız.

Ne zaman yayınlanıyor?

KaosQueer+ Dergisi senede bir yayınlanıyor ve ilk sayısı Kasım 2014’te yayınlandı. Şimdiye kadar dokuz sayı okurla buluştu. http://www.kaos-q.com/arsiv.php

Kimler katkı sunabilir?

Queer teori ile titreşimde olabilecek soru ve sorunlarla, araştırma alanlarının kapsamı bakımından kesişen her türlü akademik çalışma derginin içeriğine katkıda bulunabilir. Bu teorinin sosyo-politik düşün ve eylem dünyasına eleştirel katkıları ve müdahale etme biçimlerine ilişkin betimsel ve somut tartışmalar sayıların ortak temalarından.

Derginin içeriksel bölümlenmesi uyarınca, 4 farklı alanda yazı gönderebilirsiniz:

I. Teoria

Bu bölümde teorileştirme çabalarına, eleştiri, değerlendirme, araştırma ve inceleme yazılarına yer verilecek.

II. Queer Çalışmaları

Bu bölümde queer çalışmalarıyla temasa girerek tartışan araştırma, inceleme ve değerlendirme yazılarına yer verilecektir. Teoria bölümünde sıralanan alanları queer perspektifle kesiştiren yazıların yanı sıra, aşağıda verilen listedeki konular da dahil edilebilir;

III. Queeresk

Bu bölümde güncel politik, sanat, felsefe ve bilim eksenli deneme yazılarına yer veriliyor.

IV. Tez Tanıtımları

Bu bölüm, bize ulaştırılan ve queer çalışmalarına örnek gösterilebilecek tez çalışmalarının tanıtımlarını içeriyor. Her yayım döneminde devam edecek bu bölüm, Türkiye’de hali hazırda bu alanda yapılan akademik çalışmalardan okuyucuları haberdar etmek amacıyla tasarlandı. Queer teori ve queer çalışmalar konusunda yapılacak yeni çalışmaları ve aynı zaman da tamamlanmış tezlerin geçmişe dönük arşivini de oluşturmak niyetinde.


Etiketler: kültür sanat, yaşam
İstihdam