18/03/2009 | Yazar: Ali Erol

KARDEŞİME DOKUNMA İNİSİYATİFİ, kampanyanın ve inisiyatifin yola çıkış nedenlerini, ilkesel ve yapısal çerçevesini açıkladı. "Kardeşim Ebru"

Kardeşime Dokunma İnisiyatifi yola çıktı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KARDEŞİME DOKUNMA İNİSİYATİFİ, kampanyanın ve inisiyatifin yola çıkış nedenlerini, ilkesel ve yapısal çerçevesini açıkladı.

"Kardeşim Ebru"

KARDEŞİME DOKUNMA KAMPANYASI'nın ilk gündemini, Cihangir'deki evinde bıçaklanarak katledilen Ebru'nun ölümünde ortaya çıkan transfobi ve ayrımcılık oluşturuyor.

İnisiyatif, Cihangir semitinde "travestilere karşı yıllardır devam eden devlet kaynaklı/destekli ve sistemli faşist terörü teşhir etmek, kardeşler arasında bir dayanışma zinciri oluşturmak ve semt halkını olan bitenden haberdar etme"yi hedefliyor.

21 Mart Cumartesi saat 14:00'te Firuzağa Camiinin önünde buluşup hazırladığı bildiriyi Cihangir’de yaşayanlara ulaştırmak üzere gruplar oluşturmayı hedefleyen İnisiyatif, "KARDEŞİME DOKUNMA" diyen herkesi davet ediyor.
 
KARDEŞİME DOKUNMA İNİSİYATİFİ'nin "KARDEŞİME DOKUNMA KAMPANYASI" başlıklı bildirisi:
"Tüm gezegende bir musibet kol geziyor… Kah sinsice, kah apaçık, her şeyi tahakküm altına almak, sindirmek, susturmak, boyun eğdirmek için her yere sızıyor, kuşatıyor. Hiç tereddüt etmeksizin can yakıyor, işkence ediyor, öldürüyor; kah maaşlı görevlileriyle, kah gönüllü korucu-kollayıcılarıyla… Bu musibet tepemizde, yanı başımızda, içimizde bir aygıt, bir zihniyet olarak örgütlenmiş otoritedir: devlettir.
 
Devlet, hükmetmek istediklerini susturmak, yıldırmak istiyor. Otoriteye maruz kalanlar yılıp sustukça, o daha da zorba, kayıtsız ve kana susamış hale geliyor.
 
Bu şiddete karşı sessiz kalamayız. Bizler, yani anti-otoriterler ve anarşistler, otoritenin şiddetine maruz kalan kardeşlerimizin sesine ses katmaya, acısına ortak olmaya, elimizden geldiğince onlara kalkan olmaya, en azından onların yanında olup bir kardeş eli uzatmaya karar verdik. Bu nedenle, belli bir sorun çerçevesinde yoğunlaşmaktan ziyade, otoritenin uç veren şiddetine karşı mümkün olduğunca hızlı, ‘yerinde’ ve kitlesel refleks gösterebilecek bir ‘kampanya’ örgütlenmesi oluşturmak üzere yola çıktık ve adını da ‘KARDEŞİME DOKUNMA’ koyduk. Elbette bu kampanya, otoritenin şiddetine uğrayan herkesin imdadına koşabilmek iddiasında değildir; kendi gündeminin önceliklerini birlikte tartışarak oluşturacaktır.
 
Bu kampanya çerçevesinde bir araya gelen/gelecek anti-otoriterler ve anarşistler, teorik fikir birliği ya da uzlaşması peşinde değildirler. Onları bir araya getiren, otoritenin şiddetinin yakıcılığı ve somutluğudur. Bu süreçte, kendi aralarındaki farklılıkları oluşturan fikirleri, eğer gerekli olursa, somut eylemlilikler ve sorunlar üzerinden tartışmaya karar vermişlerdir. Her katılımcı, kampanyanın dilediği aşamasında dilediğince katkı sunmakta özgürdür.
 
Kampanyamız, kendine süre sınırı koymayan, kararlarını yüz yüze gelerek anti-otoriter, anti-hiyerarşik, eşitlik ilkeleri çerçevesinde alan bir inisiyatif örgütlenmesi olarak yapılanıyor. Karar süreçlerinde, ya ‘konsensüs’ ya da ‘yol verme’ ile, ilişkin toplantıya katılanların ortak rızası aranacaktır.
 
Kampanyanın değişik konulardaki işlerini üstlenen gönüllü çalışma grupları oluşmuştur. Katılıma açık olan ve gerek duyuldukça yenileri oluşacak bu çalışma grupları, kendi toplanma periyotlarını kararlaştıracaklardır. Her ay, tüm kampanyanın meselelerinin tartışılacağı geniş katılımlı kampanya toplantısı yapılacaktır.
 
Kampanyaya dair haberleşme amacıyla, aynı adı taşıyan bir e-mail grubu oluşturulmuştur. İlke olarak, İstanbul’da oturanların e-mail grubuna üye olabilmeleri için en az bir KARDEŞİME DOKUNMA toplantısına katılmış olmaları gerektiğine karar verdik. İstanbul dışındakiler için ‘referans’ yöntemi işleyecektir. Ayrıca, bilgi aktarımı ve iletişim amacıyla bir kampanya blogu http://kardesimedokunma.wordpress.com/ ve irtibat e-maili kardesimedokunma@gmail.com oluşturulmuştur."
 
İnisiyatif, tüm anarşistleri ve anti-otoriterleri "KARDEŞİME DOKUNMA" kampanyasına katılmaya çağırıyor.


Etiketler: insan hakları
Telegram