29/05/2009 | Yazar: Kaos GL

KESK'e ve Eğitim-Sen'e yönelik operasyon ile ilgili, Kaos GL Eğitimde Ayrımcılık Çalışma Grubu bir açıklama yayınladı. Açıklamanın tam metni şöyle:

KESK'e ve Eğitim-Sen'e yönelik operasyon ile ilgili, Kaos GL Eğitimde Ayrımcılık Çalışma Grubu bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"29 Mart 2009 yerel seçimlerinin hemen sonrasında "PKK operasyonu" adı altında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'na ve başta EĞİTİM SEN olmak üzere KESK'e bağlı sendikalara yönelik operasyonlar 28 Mayıs 2009 tarihi itibariyle KESK ve EĞİTİM SEN Genel Merkezlerine kadar uzanan bir hal almıştır. Aslında söz konusu operasyonlar Türkiye'de demokratik muhalefeti sindirmenin bir aracıdır.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transeksüel (LGBT) eğitimciler olarak büyük bir kısmımızın üyesi bulunduğu EĞİTİM SEN'in adı teröre karıştırılarak kamuoyu nezdinde yıpratılmaya, marjinalleştirilmeye çalışılmaktadır.  İktidarlara karşı yıllardır ezilenlerden ve emekçilerden yani ötekileştirilmiş olanlardan yana etkili bir muhalefet yürüten EĞİTİM SEN'e yönelik saldırılar yeni değildir. Daha önce de anadilde eğitim hakkına tüzüğünde yer verdiği için kapatılması istemiyle dava açılmış, bu yolla eğitim emekçileri EĞİTİM SEN'den koparılmaya çalışılmıştır. Bizler LGBT eğitimciler olarak biliyoruz ki, Türkiye'de hâkim olan zihniyet çerçevesinde eğitim sistemi içerinde pek çok farklı grup (Alevi, Kürt, Ermeni, Kadın, Eşcinsel, Transeksüel vb.) ayrımcılığa/dışlamaya/ötekileştirmeye maruz bırakılmışlardır. Dolayısıyla eğitimde ırksal, dinsel, dilsel, cinsel, sınıfsal her türlü ayrımcılığa ve eğitim eşitsizliklerine karşı çıkan bir örgüt olarak EĞİTİM SEN'in varlığı Türkiye egemenlerini rahatsız etmektedir.

Anadilde eğitimi savunuyor ve Kürt sorunu hakkında barışçı çözümü dillendiriyor diye eğitimcilerin baskı altına alınması güya demokratikleşen Türkiye'de otoriter zihniyetin hala devam ettiğinin bir göstergesidir. Hiçbir demokratik ülkede eğitimcilerin etnik, dinsel, cinsel, felsefi ya da siyasal aidiyetlerinden dolayı suçlanmaları düşünülemez. Son operasyon sırasında KESK Kadın Sekreteri Songül Morsümbül, EĞİTİM SEN Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert ve EĞİTİM SEN eski Merkez Kadın Sekreteri Elif Akgül Ateş'in gözaltına alınmaları ve KESK Kadın Sekreterinin odasındaki kadınlara ait resmî yazışmalar dâhil tüm belgelere el konulması oldukça manidardır. Bu durum iktidar sahiplerinin öncelikle kadınları hedef tahtasına oturttuğunu ve bunun ardındaki erkek egemen bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Bizler eğitimde ayrımcı politikaların sona erdirilmesi için mücadele yürüten KAOS GL Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı Çalışma Grubu olarak EĞİTİM SEN ve KESK'e yönelik saldırıları kınıyoruz.
 
KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!"

Kaos GL Derneği
Adres :GMK Bulvarı,29/12,Demirtepe,06440, Kızılay/Ankara
Tel :0 (312) 230 03 58 - 16 dahili
Faks :0 (312) 230 62 77
E-posta :kadin@kaosgl.org  
URL :www.kaosgl.org


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Dijital