02/01/2019 | Yazar: Zerşin Nazlı

Keskesor Amed LGBTİ+; Tabip Odası, Eğitim-Sen, Diyarbakır Barosu, İHD ve TİHV’in katılımıyla çalıştay düzenledi.

Keskesor, LGBTİ+ hakları çalıştayı düzenledi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Keskesor Amed LGBTİ+; Tabip Odası, Eğitim-Sen, Diyarbakır Barosu, İHD ve TİHV’in katılımıyla çalıştay düzenledi.

Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu, 29 Aralık Cumartesi günü, İHD Diyarbakır Şubesi’nde Diyarbakır Tabip Odası, İHD Diyarbakır Şubesi, TİHV Diyarbakır Temsilciliği, Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Barosu'nun katılımıyla çalıştay düzenledi.

Çalıştayda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık, LGBTİ+'ların adalete, sağlığa ve eğitime erişimde yaşadığı sorunlar, çalışma hayatı ve siyasi katılım konuları tartışılarak birlikte yapılabilecekler konuşuldu.

Adalete erişim konusunda; somut verilerle yaşanan hak ihlalleri, yargılama süresince savcı, kolluk, avukat ve hakimlerin LGBTİ+'lara yaklaşımı, ayrımcılık karşıtı mevzuatın yetersizliği ve yargının bizzat homofobi/transfobi üreten yapısı tartışıldı.

Sağlığa erişim konusunda ise LGBTİ+'lara yönelik sağlık çalışanlarının yaklaşımı, önyargılar ve sterotipler konuşuldu.

Eğitim hayatında akran zorbalığı, okuldaki personelin LGBTİ+ öğrenci algısı ve ayrımcı müfredatın hatırlatıldığı çalıştayda çalışma hayatında mobbing ve zorbalık, LGBTİ+'ların çalışma hayatında ugradığı hak ihlalleri ve işe başvuru sürecinde yaşananlar vurgulandı.

Siyasal katılım başlığı altında ise; yerel yönetimler ve siyasi partilerin tutumu, partilerin LGBTİ+ görünürlük politikaları ve örgütlenme sorunları konuşuldu.

Varsayımsal vaka analizinin de yapıldığı çalıştayın sonunda STK'lar ve meslek odalarıyla daha çok işbirliği, homofobi/transfobi karşıtı mücadelede ortaklaşmak vurgulandı.


Etiketler: insan hakları
Bayram