01/10/2018 | Yazar: Zerşin Nazlı

Keskesor Amed LGBTİ+, birçok şehirden LGBTİ+ aktivistlerin katılımıyla üç günlük kamp düzenledi.

Keskesor LGBTİ+ kamp düzenledi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Keskesor Amed LGBTİ+, birçok şehirden LGBTİ+ aktivistlerin katılımıyla üç günlük kamp düzenledi.

Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu 21-23 Eylül’de Hazar Gölü kıyısında farklı illerden gelen LGBTİ+ aktivistleriyle kamp düzenledi.

Kampta çok sayıda atölye yapıldı. Bu atölyeler şöyleydi:

“Küfürlerin kökeni nedir, neden küfre ihtiyaç duyulur, kullandığımız ya da duyduğumuz küfürler ayrımcılığı ne şekilde besliyor?” gibi sorulara yanıt arandığı küfür atölyesi,

Cinselliğin ifade şekilleri, beden ve kıyafetin cinsel dışavurumla ilişkisi, kendi cinselliğimizi tanıma ve anlamlandırma, egemen cinsellik ve cinsiyet kategorileriyle ilişkilerimiz ve ayrımcı olmayan cinsel varoluşun imkanları konularının tartışıldığı cinsellik atölyesi,

Doğup büyüdükleri memleketlerinden çeşitli nedenlerle göç etmek durumunda kalmış LGBTİ+ aktivistlerin hem gündelik yaşam pratiklerinde hem de örgütlü mücadele içerisinde maruz kaldıkları ayrımcılıkların konuşulduğu diaspora’da Kürt LGBTİ+ olmak atölyesi,

Farklı müziklerde farklı halay çeşitlerinin öğretildiği ve tatbik edildiği; katılımcıların kürt kültürüyle ilişkilendiği halayın dayanışma ve ortak mücadele ruhuna olan katkısını deneyimlediği halay atölyesi,

Ayakların yere basmadığı ve engellerin olduğu koşullarda birlikte hareket etmenin eğlenceli ve üretken yollarını arandığı ıslak atölye,

Heteroseksizmin elimizden aldığı haklar gibi şişlerin moderatör tarafından alınmasıyla katılımcıların yünlerle baş başa bırakıldığı, oluşturulan grupların yünlerle farklı performanslar sergileyerek eserler ürettiği ve kısıtlı koşullarda üretimin nasıl mümkün olabileceği ve dayanışmanın örgütlenmeye etkisinin tartışıldığı heteroseksizmin başına çorap örme atölyesi,

Sorumluluk alma, güvenebilme, kendini başkasının ellerine teslim etme gibi konular üzerinden aktivizmin zorlukları, birlikte mücadele yürütülen kişiye duyulan güven hissi ve yardımlaşma gibi konuların tartışıldığı güven atölyesi etkinlikleri yapıldı.

Kamp; atölye aktarımları üzerinden öz örgütlenme koşullarının yaratılması, yeni gündemler oluşturma ve farklı LGBTİ+ örgütleriyle kurulacak temasla kültürel, dilsel ve sınıfsal farklılıkların birer zenginliğe dönüştürülmesinin imkanları tartışıldığı ve ileriye dönük yapılacak çalışmalar için önerilerin geliştirildiği “Türkiye LGBTİ+ hareketinde emperyal tutum ve oryantalizm forumu” ile son buldu.

KeSKeSoR’un ev sahipliği yaptığı kamp sonucunda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen LGBTİ+ aktivistleriyle buluşma ve ortak çalışma yürütme deneyimi kazandı.

Doğayla iç içe gerçekleşen kamp süresince yürütülen ortak çalışmalarda farklı kültür ve deneyimlere sahip aktivistler birbirleriyle temas kurdu ve ayrımcılığın farklı türleri ile yüzleşme ve bunlarla baş etme yöntemleri geliştirdi.


Etiketler: yaşam