09/02/2021 | Yazar: Kaos GL

Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde yaşayan LGBTİ+’ların istihdama erişimini ve emek piyasasındaki deneyimlerini görünür kılmak adına başlatılan araştırmanın anketi erişime açıldı.

“Kıbrıs'ın Kuzey Kesminde LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri” araştırması Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde yaşayan LGBTİ+’ların istihdama erişimini ve emek piyasasındaki deneyimlerini görünür kılmak adına Birlikte Daha Güçlü Projesi kapsamında araştırma çalışmasına başladı.

Bulguları LGBTİ+’ların çalışma yaşamına katılma hakları bakımından eşit fırsat ve şartlara sahip olup olmadıklarının tespitine ve hak arayışlarına zemin oluşturarak; toplumsal cinsiyet farkındalığının yükseltilmesi, istihdamda LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve LGBTİ+ çalışanların güçlendirilmesi için geliştirilecek politikalar konusunda katkı sağlaması amaçlanan araştırmaya buradan katkı sağlayabilirsiniz. Anketi sağ üst köşedeki dil seçeneği bölümünden Türkçe ya da İngilizce doldurabilirsiniz.

Bu araştırma ILGA Europe tarafından finanse edilmekte ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Birlikte Daha Güçlü Projesi kapsamında yürütülmektedir.


Etiketler: çalışma hayatı
İstihdam