21/09/2021 | Yazar: Kaos GL

Kuir Kıbrıs’ın şikayeti cevap buldu: Medya Etik Kurulu, cinsel kimliğe ve cinsel yönelime yönelik ayrımcılığı önlemeyi amaçlayan ilkeleri hatırlatarak nefret söyleminin doğrudan haberleştirilmesini kınadı.

Kıbrıs’ta Medya Etik Kurulu LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemini kınadı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kuir Kıbrıs’ın Yüksek Yönetim Denetçisi ziyaretinden.

Kuir Kıbrıs Derneği, Mayıs ayında düzenlenen Onur Yürüyüşü ile birlikte görünürlüğünü artıran LGBTİ+’lara yönelik yaygınlaşan nefret söylemleriyle polise şikayette bulunmuştu. Ceza Yasası kapsamında suç sayılan nefret söylemi ile ilgili yaptığı yazılı şikayete 4 aydır cevap alamayan Dernek, geçtiğimiz günlerde konuyu Yüksek Yönetim Denetçisi’ne taşımıştı.

Medya Etik Kurulu, yaptığı son toplantısında KUİR-Kıbrıs Derneği’nin şikayetini değerlendirerek, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (Kıb-Tes) Başkanı Himmet Turgut tarafından yapılan basın açıklamasının olduğu şekliyle haberleştirilip yayınlanmasını kınama kararı aldı.

Medya Etik Kurulu, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde cinsel kimlik farklılıklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Lefkoşa’da da izinli olarak gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne ilişkin eleştiri sınırını aşan, provokasyon ve nefret söylemi içeren basın bildirisinin hiç değiştirilmeden haberleştirilip, kullanıldığına dikkat çekti.

Söz konusu bildiride bazı cinsel kimliklerin Helenizm ve Siyonizm ile ilişkilendirilerek, “sapkınlar, genç dimağları zehirleyenler, hastalık yayanlar” gibi ifadelerin kullanıldığı basın bildirisinin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 15., 16. ve 21. maddelerine aykırı olduğunun altı çizildi. Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 15. maddesi kapsamında yer alan “gazeteci, şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapmamalıdır” ilkesi, 16. maddesi kapsamında, “ırka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapmamalıdır” ilkesi ve 21. maddesi kapsamında yer alan, “gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır” ilkesine doğrudan aykırı yayın yapıldığına işaret etti.

Kurul ayrıca, özellikle devlet kurumlarının bu ilkelere uyulması konusuna özen göstermeleri ve haber dili konusunda hassas davranmaları gerektiğini vurguladı.


Etiketler: medya
İstihdam