10/10/2007 | Yazar: Kaos GL

Lambdaistanbul Derneği'nin kapatılmasına yönelik açılan davanın ikinci duruşması 18 Ekim’de Beyoğlu Sütlüce Adliyesi’nde görülecek. "Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz" gerekçesiyle açılan dava nedeniyle Lambdaistanbul bir açıklama yayınladı.

Lambdaistanbul Derneği'nin kapatılmasına yönelik açılan davanın ikinci duruşması 18 Ekim’de Beyoğlu Sütlüce Adliyesi’nde görülecek. "Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz" gerekçesiyle açılan dava nedeniyle Lambdaistanbul bir açıklama yayınladı.

KAOS GL - 10/10/2007

Türkiye’de LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel) bireyler olarak toplum tarafından sürekli horlanıyoruz, yok sayılıyor ve yalnızlaştırılıyoruz. Her gün sokakta, evde ve iş yerinde ayrımcılık ile karşı karşıya kalıyoruz, hissettiklerimizi ve yaşadıklarımızı kimseyle paylaşamıyoruz. Psikolojik baskıya ve sömürüye maruz bırakılıyoruz. İşte bu ayrımcı tutum ve davranışlar karşısında LGBTT bireyler olarak dernek adı altında bir araya gelip kendi sorunlarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği olarak bu amaçla 1993 yılından 2006’ya kadar sivil toplum girişimi olarak, 2006 yılından da günümüze kadar dernekleşerek faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Lambdaistanbul olarak yurt içinde ve yurt dışında LGBTT bireylerin dayanışmasına aracılık etmeye ve toplum içinde onurlu insanlar olarak hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her T.C. vatandaşı gibi LGBTT bireylerin de örgütlenme hakkını böylece kullanmış oluyoruz. Ancak devlet yetkilileri böyle düşünmüyor olmalılar ki Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği’ni kapatmak için çaba harcamaktalar.

Bu ve buna benzer ayrımcılıkların yaşanmaması için Türkiye’deki LGBTT örgütleri olarak, 2003 yılında yapılan TCK (Türk Ceza Kanunu) tasarısı çalışmaları sürecinde, ayrımcılık maddesine ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’nin eklenmesini talep etmiştik. Ancak dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek ayrımcılık maddesinde geçen ‘cinsiyet’ kelimesinin eşcinselleri de kapsadığını belirtmişti. Bundan dolayı tasarı metninde var olan ‘cinsel yönelim’ maddesi metinden çıkarılmıştı. O günden bugüne eşcinsellere yönelik ayrımcılık konusunda bir arpa boyu yol alınamadı. Bugün ise LGBTT haklarını savunan Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, İstanbul Valiliği tarafından kapatılmak isteniyor. Tarih bizi bir kez daha haklı çıkarmış oluyor. TCK sürecindeki taleplerimizin ne kadar da isabetli olduğu ne yazık ki bugün bütün açıklığı ile karşımızda duruyor.

Bütün bu ayrımcı tutumlar karşısında Türkiye’de yaşayan LGBTT bireyler olarak örgütlenme hakkımız engellenmeye çalışılarak, önyargılar hukukun üstünde tutulup vatandaş olma hakkımız ihlal edilmiş oluyor.

Bu önyargılı ve hukuksuz yaklaşımlar sonucunda Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği 19 Temmuz 2007 tarihinde ilk yargılanmasını yaşadı. İlk celsede Lambdaistanbul’un lehine sonuçlanması gereken dava, hâkimin verdiği kararla 18 Ekim Perşembe saat 11.00’e ertelendi.

Biz dava günü, bu hukuksuzluğu haykırabilmek için davanın görüleceği Beyoğlu Sütlüce Adliyesi, 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin önünde yerimizi alacağız.

Sizleri de dayanışmamıza katılmaya çağırıyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz…

Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği


Etiketler: insan hakları
bülten