23/01/2012 | Yazar: Kaos GL

‘Yeni Anayasada Senin De Sözün Olsun!’ köşesine anayasaya ilişkin ilk görüşlerini Caner ve Ahmet Kavas paylaştı.

LGBT Bireylerin Yeni Anayasaya İlişkin Görüşleri I Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
“Yeni Anayasada Senin De Sözün Olsun!” köşesine anayasaya ilişkin ilk görüşlerini Caner ve Ahmet Kavas paylaştı.
 
Devlet Ayrımcılığa Karşı LGBT bireyleri Korumalı ve LGBT Örgütlenmelerini Desteklemeli
Caner, İstanbul, öğrenci
Devlet bir çalışanının cinsiyetini beyan etmesini istiyorsa bunun dezavantajlı bir duruma dönüşmesini engellemeli.  Devlet cinsiyet hanesiyle ya ilgilenmemeli ya da cinsiyet hanesinin dezavantaja dönüşmesini engellemeli. Dezavantaja dönüştürdüyse bunun zararını karşılamalı.
 
Örneğin bir trans kadın öğretmenlik mesleğine başlıyor. Sorunsuz devam ediyor. Ama bir an kimliğinin rengi sorun ediliyor ve bunu değiştirmesi buyruluyor. Bir anda 20.000 TL’ye varan cinsiyet düzeltme ameliyatı ücretlerini kim bulabilir? Eğer bulamazsa çalışma yeri değiştiriliyor. Bu da birçok zorluk getiriyor hayatına: ulaşım, zaman kaybı, maddi külfet.
Eğer devlet cinsiyet beyanından doğacak bir eşitsizlik yaratıyorsa ya bu zararın telafisine ya da vatandaşıyla ilişkilenmesini cinsiyet üstünden yapmamaya gitmelidir.
 
Askerlik ve eşcinseller: Eşcinsellere çok külfet getiriyor maalesef askerliği ertelemek. Düzenli bir işe başlayamıyor ve gelecek planlarını askerliği erteletmeyi katarak yapıyorlar. Bunun telafi yolları: Askerliğin en kolay şekilde eşcinseller için iptal edilme şansının verilmesini istiyorum. Ek olarak, birey askerlikten muaf olduğunu paylaşmak istemeyebilir. Bu nedenle bunun sorgulanmaması ve iş ilanlarında askerlik görevini yapıp yapmadığı sorulmamalı. İşverenler askerlikle ilgili konuyu çalışanla halletmemeli, devlet bunun dezavantaja dönüşmemesini sağlayacak yolları kendi bulmalı.
 
Üniversiteler, devlet ve özel kurumlar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı olduklarını belirten ifadeyi tüzüklerine koymalı. Ve Devlet ve özel kurumlarda (Üniversitelerde mesela) LGBT bireylerin organizasyonunun önünü açmalı.
 
“Eşitlik Maddesine LGBT bireyler eklenmeli”
Ahmet Kavas, Ankara, Sanatçı
Yeni anayasa döneminde de sosyal hukuk devleti olma niteliğini sürdürecek olan Türkiye’de, LGBT bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik, koruyucu nitelikte yeni hukuk normlarının ihdası da zorunlu olmuştur.
 
Bu amaçla, LGBT bireylerin talepleri dikkate alındığında, birkaç kalemde sıralanacak unsurların göz önünde tutulması gerektiğini düşünmekteyim. Dahası da vardır muhakkak ama aklıma gelenler şunlar:
 
Birçok eşcinsel, Türkiye toplumunun getirmiş olduğu dayatmacı anlayış karşısında, hem kendisiyle hem de toplumla uyum sağlama konusunda ciddi problemler yaşamaktadır. Aileye veya en yakın arkadaşa açılmayla başlayan süreç, dışlanma ve hatta şiddet olaylarıyla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle LGBT bireyler için de sığınma evlerinin yapılması ve gerekli sosyal güvencelerin sağlanması en temel ihtiyaçlardandır.
 
Yine LGBT bireylerin toplum içinde yaşadıkları sorunlar sebebiyle ağır travmatik depresyona maruz kaldıkları ve bu nedenle psikolojik yardıma ihtiyaç duydukları görülmektedir. LGBT bireyler arasında bu kadar yaygın ve sık görülen psikolojik problemlerin tedavisi için devletin, bu kişilerin profesyonel yardım alma noktasında gerekli maddi olanakları sağlaması gereklidir. Bunun sosyal bir hak olarak kabulü zorunludur. Eşcinselliğin bir hastalık olmadığı gerçeğinin, aileler ve toplum nezdinde de anlaşılmasında bu tür bir uygulamanın yararlı olacağı inancındayım.
 
Yeni anayasanın eşitliği düzenleyen ve ayrımcılık yapılmamasını öngören hükme "LGBT bireyler" ifadesi eklenerek eşitlik konusuna vurgu yapılması gerekir.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, önyargıdan uzak çağdaş ve modern bir anlayışı benimsemesi için yeniden yapılandırması gerekir.
 
Senin de görüşün önemli!
Sivil anayasaya ilişkin görüşlerinizi ister bir cümle, ister bir paragraf; ad-soyad, şehir, meslek bilgilerinizle birlikte bize iletin.
Görüşlerinizi web@kaosgl.org adresine iletebilirsiniz.
 
 

Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
nefret