05/01/2013 | Yazar: Murat Köylü

Kaos GL Derneği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu "Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu’nda LGBT haklarına hiç değinilmemiş olmasını yorumladı: LGBT hakları mı? Bırakınız Türk Hükümeti kendini raporlasın!

LGBT hakları mı? Bırakınız Türk Hükümeti kendini raporlasın! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Kaos GL Derneği,Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu "Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu”nda lezbiyen, gey, biseksüel, trans bireylerin hakları ile ilgili konulara hiç değinilmemiş olmasını yorumladı: LGBT hakları mı? Bırakınız Türk Hükümeti kendini raporlasın!
Avrupa Birliği, aynı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan hakları ihlallerine karşı etkin mücadele için taraf devletleri göreve çağırıyor. Türkiye’nin de tarafı olduğu hükümetlerarası bu yapılar, sözleşmeler, deklarasyonlar, tavsiye kararları, yargı kararları, farkındalık materyalleri ve raporlar yoluyla, Hükümetlerin sorumluluklarını vurguluyor.  
 
Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin 2012’de ve geçmiş yıllarda yayımladığı raporlarda Türkiye’de LGBT bireyleri hedef alan ayrımcılık ve şiddet defalarca tekrarlanmış ve Hükümet’e etkin yasal, politik, kültürel mücadele çağrısı yapılmıştı. Bakan Egemen Bağış’ın “Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu’nu AB’nin eleştiri ve önerilerini dikkate alarak hazırladığı” açıklamasına rağmen, Türkiye’nin Kendi Raporu’nda bu konuların görmezden gelinmesi endişe yaratıyor.
 
Kaos GL, Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu’nu Avrupa Birliği müktesebatına ek olarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları açısından taradı; eleştiri ve katkılarını ilgili Türkiye kamu organları ve siyasetçiler ile paylaştı.  
 
Söz konusu raporun eleştiriler ve öneriler özeti aşağıda yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu rapor için lütfen tıklayınız. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı 2012 Türkiye İlerleme Raporu’na ise buradan erişilebilir. 
 
Siyasi Kriterler (sayfa 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39)
 
Giriş: Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine dair mevzuat ve politikalar. Katılımcılık ve içerme açısından LGBT örgütleriyle hükümet ve kamunun işbirliği. Anayasanın 90. maddesine dair: http://www.hurriyetdailynews.com/protection-for-gay-rights-vetoed.aspx?pageID=238&nid=30096
 
- Anayasa’da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin korunmasının AK Parti ve MHP tarafından reddi.
 
- Hukuk ve Adalet Dersi müfredatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yer alıyor mu?
 
Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yer almıyor.
 
- İnsan Hakkı İhlallerinin Önlenmesine Dair Eylem Planı: Planın hazırlık aşamasında LGBT örgütleriyle işbirliği var mı? Planda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan hakkı ihlalleriyle mücadele öngörülecek mi?
 
- AİHM kararları ve içtihatları; nefret suçlarına dair yasal düzenlemeler ve veri toplama
 
- Toplumda köklü zihniyet dönüşümü: Hükümet homofobi ve transfobiye karşı etkin zihinsel dönüşüm için hangi adımları atmaktadır? "Farklı" inanç gruplarından vatandaşlarımızla tesis edildiği iddia edilen sürekli diyalog "farklı" cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden vatandaşlar ile de tesis edilmiş midir? (Ülkemizde hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamı güçlenerek devam etti, deniliyor. Hükümet yetkililerinin/ siyasilerin / kamu görevlilerinin LGBT’lere dönük görmezden gelen, damgalayıcı, dışlayıcı ve nefret söylemine varabilen tavırlarının bu ortamı sekteye uğratmasını engellemek için bir çalışma yürütülüyor mu?) 
 
- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu Kanunu taslağı "cinsel yönelim" ve "cinsiyet kimliğini" içermiyor! (Hükümet tarafından taslaktan çıkartılmıştı.)
 
- Yargıda mesleki yetkinliğin artırılması: Eğitim, seminer, çalıştaylar gibi etkinliklerde ve müfredatta cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği içeriliyor mu?
 
- Avukatların mesleki yetkinliğinin artırılması: (Yukarıyla benzer.)
 
- Ceza infaz sisteminde LGBT tutuklu, hükümlü ve hüküm özlülerin haklarının korunması, özel gereksinimlerinin karşılanması, kurum içinde şiddetten korunmaları ve mağduriyetlerinin giderilmesi için neler yapılmaktadır? Cezaevi yönetimine ve personeline yönelik düzenlenen insan hakları eğitimlerinde LGBT hakları ve LGBT örgütleriyle işbirliği var mı? Evli mahpusların yararlandığı haklardan birlikte yaşayan, yasal ayrımcılık nedeniyle evlenemeyen eşcinsel bireyler ve yakınları nasıl faydalanacak? 
 
- Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği: Özellikle trans kadınları hedef almakta olan derin insan hakkı ihlalleri, nefret suçları, cinayetler, sosyal ve ekonomik dışlama. (AB ve BM Türkiye raporlarında geçiyor.) Toplumsal cinsiyet eşitliği için kamu politikaları eşcinsel ve trans bireyleri kapsayacak mı? Hangi somut politikalarla bu hedefleniyor?
 
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Kadın Konukevleri ve KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri: Yasa, yönetmelik ve politikalar. Yaşanılan  önyargı, dışlama ve şiddet düşünüldüğünde kamu kurumları reesen de faaliyete geçecekler mi?
 
- İçişleri Bakanlığı ASPB işbirliğiyle yapılan, Jandarma’ya yönelik toplumsal cinsiyet çalışmalarında LGBT’ler de var mı?
 
- Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın AB direktifleri izinde yürüttüğü "Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi"nde  AB ile uyumlu olarak, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği içerilmiş midir?
 
- Sosyal Bakımdan Korunmaya Muhtaç Kişiler başlığı altında, kayıtdışı seks işçiliği yapan, yoksul ve sosyal güvenceden yoksun  trans ve diğer LGB bireylere destek öngörülüyor mu?
 
Üyelik Yükümlülüğünü Üstlenebilme Yeterliliği
 
- Fasıl 2: İşçilerin serbestçe dolaşımı: AB müktesebatınca hak sahibi LGBT işçilerin (örneğin evli, çocuk evlat edinmiş, vb.) Türkiye’deki hakları ve özgürlükleri sağlanmış durumda mı? (sayfa 72)
 
- Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam: LGBT olduğu için işten atılan, işe alınmayan, dosyası yargıda olan kişiler. (sayfa 146)
 
- Fasıl 24: Adalet Özgürlük ve Güvenlik: Mülteci ve sığınmacıları ayrımcılıktan korumak ve özel gereksinimlerini sağlamak. Türkiye’ye çok sayıda LGBT mülteci geliyor cinsel kimlikleri nedeniyle. (sayfa 184)
 
- Fasıl 26: Eğitim ve Kültür: Eğitimde cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele kapsamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının da müfredattan  temizlenmesi.  Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında BM, Avrupa Konseyi ve AB standartlarında doğru, bilimsel bilginin müfredata aktarılması. (sayfa 146)  
 
İlgili haber: 
 
Rapor Lazımsa Hükümetin Kendisi Hazırlar!
 
Ayrımcılık Devam Ediyor, Hükümet AB Müktesebatına Uymuyor!

Etiketler: yaşam, siyaset
Nefret