05/11/2012 | Yazar: Ömer Akpınar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi Türkiye gözden geçirme sonuç bildirgesinde LGBT bireylere yönelik ayrımcılığa yer verdi.

LGBT Örgütlerinin Birleşmiş Milletler Kazanımı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Türkiye’deki LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) örgütlerin ortak çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları KomitesiTürkiye gözden geçirme sonuç bildirgesinde LGBT bireylere yönelik ayrımcılığa yer verdi. 
 
Bildirgeler, BM’nin kuruluş ilkelerine dayanan, temel insan hakları sözleşmelerinden biri olan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne ne kadar uyulduğunu gözden geçiriyor. Her ülke belirli aralıklarla komitelerce gözden geçirilmek üzere insan haklarıyla ilgili resmi raporlarını teslim ediyor. Bu raporları takip edecek biçimde örgütlerce toplanmış deneyim ve tanıklık hikâyeleri de “gölge rapor” olarak ekleniyor.
 
LGBT’lere Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet Son Bulmalı
 
Türkiye’ye ilişkin 27 maddelik raporun 8. ve 10. maddelerinde Komite’nin Türkiye’de ayrımcılığı düzenleyen metinlerin LGBT bireyleri kapsamaması ile sağlık, eğitim, zorunlu askerlik ve gündelik hayatta bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden ötürü maruz kaldıkları dışlama, damgalama ve ayrımcılıktan duyduğu endişeler yer alıyor.
 
Buna göre Türkiye’nin ayrımcılık karşıtı ve eşitlik mevzuatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin yer alması, ayrımcılıkla ilgili verilerin sistematik bir biçimde toplanarak yetkili adli makamlarca yargılanması ile cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve şiddetin soruşturularak cezalandırılması gerekiyor.
 
Anadilde Eğitimden Vicdani Redde
 
Raporda öne çıkan diğer endişeler ise hızla değişen Türkiye gündeminin bir özeti niteliğinde: Kürtler ve Romanlar gibi azınlıklar üzerindeki baskıların kaldırılarak kendi kültürleri ve dillerini yaşama hakları önündeki engellerin giderilmesi, 1980’ler ve 1990’lardaki faili meçhul cinayetlerin araştırılması, kadına yönelik şiddet ve ceza indirimleri, işkence ve kötü muamele, Terörle Mücadele Yasası’nın düşünce özgürlüğünü kısıtlaması, uzun süren gözaltında tutukluluk süreleri, “yasadışı örgüt” tanımındaki muğlâklık, tüm dini grupların kendilerini ifade etmesinin önünün açılması,  zorunlu askerliğe karşı vicdani reddin tanınmamış olması,  insan hakları savunucuları ve medya çalışanları üzerindeki baskıların son bulması.
 
Peki Ne Olacak?
 
Prosedür gereği hükümetin bir yıl içerisinde LGBT bireylere yönelik ayrımcılık ve şiddet,  “namus cinayetleri”ne yönelik ceza indirimleri ve vicdani ret konularındaki uygulamalara ilişkin bilgileri sunması gerekiyor. Komite ayrıca 31 Ekim 2016’ya kadar bir sonraki gözden geçirme için hükümetin tüm maddelere dair güncel bilgileri aktarmasını talep ediyor.

Etiketler: insan hakları
Nefret