13/06/2017 | Yazar: Kaos GL

Seçin Tuncel: ‘LGBTİ öğrenciler kendilerini gizleyerek sistemin içinde var olmaya çalışıyor ya da sistemin dışına itiliyor’

LGBTİ çocukların da hakları var Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Seçin Tuncel: “LGBTİ öğrenciler kendilerini gizleyerek sistemin içinde var olmaya çalışıyor ya da sistemin dışına itiliyor”

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, İstanbul’da, 10-11 Haziran tarihlerinde “Ben Çocuğum Haklarım Var” başlıklı I. Çocuk Hakları Sempozyumu düzenledi. I. Çocuk Hakları Sempozyumunda iki gün boyunca çocuk çalışmaları alanında deneyimli akademisyenler, hak savunucuları, sosyologlar, avukatlar, gazeteciler, psikiyatristler ve psikologların bilgi ve deneyimleri tartışıldı. Tarımda çocuk işçiliğinden çocuk istismarına, çocuk odaklı habercilikten cezaevlerindeki çocuklara dek çocukların maruz bırakıldığı farklı hak ihlalleri ele alındı.

I. Çocuk Hakları Sempozyumunun ikinci gününde, LGBTİ çocukların hak ihlalleri konuşuldu. Kaos GL’den Seçin Tuncel ve İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği'nden Kıvılcım Arat sempozyumda heteroseksizm kıskacında LGBTİ çocukların yaşadığı sorunları, karşılaşılan hak ihlallerini ve bu minvalde öğretmenlerle yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Sempozyumda ayrıca Cinsel Şiddetle Mücadele Deneği’nden Efsun Sertoğlu, çocukların bedensel haklarına değindi.

“LGBTİ öğrenciler yok sayılıyor”                      

Kaos GL’den Seçin Tuncel, günümüz eğitim sistemi ve politikalarının heteroseksist bir yapıda olduğuna dikkat çekti ve bu yapının heteroseksüellik dışında kalan diğer bütün cinsellikleri, yönelimleri görmezden gelip ve yok saydığının altını çizdi. Tuncel, “Eğitim ortamında her hangi bir LGBTİ öğrenciyseniz yok sayılarak, baskılanarak, aşağılanarak kendinizi gizleyerek sistemin içinde var olmaya çalışır ya da dayanamayarak sistem dışına itilirsiniz” diyerek ikili cinsiyet rolleri ve kalıpları nedeniyle yaşanan ayrımcılıkları okul öncesinden başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yaşanan ayrımcılığın farklı tezahürlerini anlattı.

Seçin Tuncel, anasınıfından başlayarak eğitim sistemi içerisinde cinsiyetlendirilmiş oyunlar, ders içi etkinlikleri, eğitim materyallerinin çocukları sınırlandırdığını ve onları bu kalıpların içerisine sıkıştırdığını ifade etti.

“Kaos GL Derneği LGBTİ çocuklara ve ailelerine danışmanlık veriyor”

Tuncel, Kaos GL Derneği’nin mail ve telefon vasıtasıyla danışmanlık hizmeti verdiğini ve özellikle erişkinliğe geçiş sürecinde açılma, zorbalık ve aile ile ilgili konularda derneğe başvuru yapıldığına dikkat çekti. Tuncel, “Çocuklar ayrımcılık nedeniyle sıkıntı yaşandığı için bizimle ya da rehber öğretmenlerle iletişime geçebiliyor. Öğretmenlerin birçoğu ne yazık ki yetersiz bilgi nedeniyle yanlış uygulama örneklerine yol açabiliyor. Çocuğu merkeze alarak çalışmayı onun isteklerini çocukla birlikte belirlemek yerine aileyi çağırarak kendisi bu süreçten çekilebiliyor” dedi.

Trans çocuklar ve çocukların bedensel hakları konuşuldu

Kıvılcım Arat ise LGBTİ çocukların eğitim hakkı ihlallerinden ve homofobiyle, transfobiyle baş etmek zorunda bırakılmanın özellikle trans çocuklar için ağır ihlallere yol açtığına dikkat çekti.

Çocukların bedensel söz hakkı üzerine konuşan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğinden Efsun Sertoğlu, çocuğun cinsel haklarına değindi ve çocukların nelere maruz kaldığına dikkat çekti.

İlgili haber:

Çocuk Hakları Sempozyumu’nda LGBTİ çocuklar konuşulacak


Etiketler: insan hakları
Nefret