09/12/2020 | Yazar: Kaos GL

“Hükümetler, LGBTİ çocukların güvenliğini ve eşitliğini iyileştirmek için gereken adımları sistematik olarak atmalıdırlar.”

“LGBTİ çocukların güvenliğe ve eşitliğe hakkı var” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu e-ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere” +18 uyarısı koyulması şartı getirdi. "LGBT", "Love is Love" (Aşk aşktır), "Pride" (Onur), “Peace” (Barış), "LGBT Power" (LGBT Gücü), "Equality” (Eşitlik), Bisexual (Biseksüel), Freedom (Özgürlük), Lesbian (Lezbiyen), Gay (Gey) yazan ürünler ve gökkuşağı temalı ürünlerin e-ticaret sitelerindeki reklamlarına durdurma cezası verdi.

Kurul bu ayrımcı uygulamasını “İnceleme konusu ürün ve tanıtımların "+18" yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulduğu, bu durumun çocukların ve gençlerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği, kültürel ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

Öte yandan, LGBTİ+ çocukların zorbalık ve şiddete karşı korunmasına ilişkin uluslararası insan hakları kurumları ve hak savunucularının çok sayıda çağrısı bulunuyor. Bu çağrılardan biri de 2014 yılından.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin o dönemki İnsan Hakları Yüksek Komiseri Nils Muižnieks, 2 Ekim 2014 tarihinde yayımladığı İnsan Hakları Yorumu'nda eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks çocukların durumuna odaklandı.

Tamamına şuradan ulaşabileceğiniz metinde LGBTİ çocukların şiddete karşı korunması gerekliliğinin yanı sıra, güçlendirme gerekliliğinden de şöyle bahsediliyor:

“Geleceğe dönük vizyon, bugünün gerçekliği olmalıdır. LGBTİ çocukları korumak ve güçlendirmek zaten hükümetlerin görevidir. Çocukların görüşlerine saygı gösterme ve çocukların çıkarlarını koruma BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde açıkça vurgulanmıştır. İnsan hakları, hiçbir ayrımcılık olmadan, LGBTİ çocukları da eşit şekilde kapsamaktadır.

LGBTİ çocuklar hayatın tüm alanlarında katılımcılık haklarını kullanabilmelidirler. Bilgiye erişim, katılımı ve karar vermeyi mümkün kılan temel koşuldur. Aynı zamanda LGBTİ çocuklar evde, okullarda, internette, sporda ve kamuya açık alanlarda şiddete ve zorbalığa karşı korunmalıdırlar. Çocuk koruma hizmetleri, çocuklarla ilgili sorunlara bakan yetkililer ve polis, LGBTİ çocuklara da yardımcı olabilmek adına özel çaba sarf etmelidirler. Hükümetler, LGBTİ çocukların güvenliğini ve eşitliğini iyileştirmek için gereken adımları sistematik olarak atmalıdırlar.”


Etiketler: insan hakları
bülten