06/04/2018 | Yazar: Kaos GL

2017 İnsan Hakları İhlalleri Raporu: LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanması siyasal iktidarın zihniyet dünyasını açığa çıkaran sembolik öneme sahiptir.

LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanması insan hakları ihlalidir! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

2017 İnsan Hakları İhlalleri Raporu: LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanması siyasal iktidarın zihniyet dünyasını açığa çıkaran sembolik öneme sahiptir.

İnsan Hakları Derneği, 2017 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu yayınladı. Rapor, kalıcı hâle gelen OHAL yönetiminde insan haklarından söz etmenin zorluğunun altını çizerek başlıyor ve OHAL’in sona ermesini talep ediyor:

“Yaklaşık 20 aydır sürdürülmekte olan OHAL uygulamaları 2017 yılında Türkiye’de yaşanan her bakımdan ağır ve ciddi insan hakları ihlallerinin asli kaynaklarından biridir ve derhal son verilmelidir. Şu anda Türkiye’de asgari standartlarda dahi demokrasiden söz edilemez. Bu nedenle demokrasi mücadelemiz baki ve kaçınılmazdır.”

Anayasa ve uluslararası sözleşme maddelerinin ihlâli

OHAL yönetiminin Anayasa'yı ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeleri ihlâl ettiğini belirten Rapor, temel insan haklarının yok sayıldığını söylüyor: 

“Anayasa 120 ve 121. Maddeler ve ilgili uluslararası kuralları gereğince ilan edilme gerekçesi ile sınırlı ve geçici bir uygulama olmak zorundadır. Mutlaka ulusal ve uluslararası yargı denetimine açık olmalıdır. OHAL zamanında bile hiçbir şekilde sınırlandırılamayacak haklar vardır. Bunlar çekirdek hak olarak da adlandırılabilir. Anayasanın 15.maddesinin 2. fıkrasında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamayacağı; kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı, suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin tarafı olduğu ve onaylayarak yürürlükte bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi uyarınca aynı haklar hiçbir şekilde askıya alınamaz. Ancak aşağıda belirtilen ve bu aşamada eksik olduğunu ifade edeceğimiz bilançoya bakılırsa Türkiye’nin Anayasa 15 ile AİHS 15 ve BM Medeni Sözleşme’nin 4. maddesini ihlal ettiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.”

“Uygulamaya baktığımızda mevcut OHAL rejimi yukarıda sıralanan hiçbir kuralı yerine getirmemektedir. İlan ediliş gerekçesinin çok ötesine geçmiş, geçici olmaktan çıkmış kalıcı hale gelmiştir. Dahası hemen her konuda çıkarılan KHK’lar ile olağan yasalar değiştirildiği, on binlerce insan süresiz olarak kamu hizmetinden çıkarıldığı için hemen bugün kaldırılsa bile OHAL’in etkileri yıllarca devam edecektir. Ulusal yargı denetimi Anayasa Mahkemesi’nin OHAL KHK’larını inceleyemeyeceğine dair kararlarıyla işlemez hale gelmiş, uluslararası yargı denetimi AİHM’in önce iç hukuk yoluna başvurulmasına dair kabul edilmezlik kararları sayesinde güncelliğini yitirmiştir. En vahimi ise temel/çekirdek haklar pervasızca ihlal edilmektedir.”

LGBTİ+ etkinliklerine OHAL gerekçeli yasak

Rapor, Ankara’da Valilik tarafından önce KuirFest’in “Alman LGBTİ+ Film Günleri”nin ardından kentte LGBTİ+ örgütlerinin düzenleyeceği tüm etkinliklerin OHAL gerekçesiyle yasaklanmasına şöyle değiniyor:

“2017 de bir önceki yıl gibi toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından da ihlallerin ve kısıtlamaların olağan üstü bir şekilde yaşandığı bir yıl olmuştur. OHAL’in verdiği yetki ile birçok ilin valilikleri çeşitli toplantı, gösteri ve etkinlikler için tek seferlik ve belli bir güne/eyleme yönelik veya ardışık olarak tüm eylemleri kapsayacak şekilde yasaklama kararları aldı. Bu yasaklamalar jeotermal santrallerin olumsuz etkileri ile ilgili bir toplantıdan Lise ve Üniversite şenliklerine, kültür sanat ve doğa festivallerinden LGBTİ+ etkinliklerine kadar büyük bir çeşitlilik göstermektedir.”

“Bu yasaklamalardan bazıları siyasal iktidarın zihniyet dünyasını açığa çıkaran sembolik öneme sahiptir. LGBTİ+ bireylerin yıllardır gerçekleştirdikleri Trans ve Onur Yürüyüşleri bu yıl birçok ilde yasaklandı. Yakın bir zamda ise Ankara Valiliği öne LGBTİ+ Film Günlerini ardından da LGBTİ+ örgütleri tarafından düzenlenecek her türlü etkinliği yasakladı.”

Raporun tamamına buradan ulaşabilir, 2017 yılında gerçekleşen ve kayıt altına alınmış hak ihlallerini inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları
Nefret