21/03/2018 | Yazar: Gözde Demirbilek

CISST / TCPS, bir açıklama yayınlayarak LGBTİ hapishanesinin yeniden gündemde olduğunu duyurdu.

LGBTİ hapishanesi yeniden gündemde Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

CISST / TCPS, bir açıklama yayınlayarak LGBTİ hapishanesinin yeniden gündemde olduğunu duyurdu.

LGBTİ hapishanesi yeniden gündeme geldi. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST) ve Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi / Turkey's Center for Prison Studies (TCPS) bir açıklama yayınlayarak “Adalet Bakanlığı’ndan LGBTİ hapishanesi açmak yönünde bir planları varsa kamuoyunu açıkça bilgilendirmesini istiyoruz” dedi:

“Son haftalarda aldığımız duyumlar Adalet Bakanlığı’nın LGBTİ hapishanesinin açmak için hazırlıklar yaptığı yönündedir. Mektup aracılığıyla haberleştiğimiz ve görüşmeler yaptığımız LGBTİ mahpuslar, İzmir’deki “ceza infaz kurumları kampüsü” içerisinde bir hapishane inşa edildiğini, “açılması planlanan LGBTİ hapishanesinin açılışının teknik sorunlar sebebiyle mart ayına ertelendiğini”, “hapishanenin tabelasında 5 No’lu yazdığını”, “80 kişi açık 80 kişi kapalı olmak üzere 160 kişilik kapasitenin olduğunu” öğrenmiş bulunuyoruz.” 

“Demokrasilerin vazgeçilmez öğeleri olan sivil toplum örgütlerinin ısrarla ve gerekçelerini tane tane açıkladığı karşı görüşlere rağmen Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki girişimleri kaygı duymamıza yol açmaktadır. Açılacak bir LGBTİ hapishanesi şu an için Türkiye’nin birçok farklı hapishanesinde tutulmakta olan LGBTİ mahpusların sorunlarına ve Adalet Bakanlığı’nın yönetim krizine çözümmüş gibi gözükse de bu çözüm geçici, aldatıcı olacak orta vadede çok daha derin sorunları beraberinde getirebilecektir. Ayrımcılığın devlet eliyle kurumsallaştırılması ve damgalama anlamına gelecek, sosyal ilişkileri ve yargılamayı zorlaştıracak ayrı bir hapishane yerine her bir hapishaneni kendi içerisinde çözümler üretilmesi gerekmektedir.”

“Adalet Bakanlığı’ndan LGBTİ hapishanesi açmak yönünde bir planları varsa kamuoyunu açıkça bilgilendirmesini; bu konuda kaygıları olan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek kaygılarını ve gerekçelerini dinlemesini; kurumsallaştırılmış ayrımcılık ve damgalama anlamına gelecek böyle bir hapishanenin işleyişinin ve yönetimsel yapısının ne olacağını açıklamasını bekliyor ve talep ediyoruz.”

LGBTİ hapishanesi, ayrımcılığı kurumsallaştırmaktır!

2015 yılında aralarında Kaos GL’nin de olduğu LGBTİ örgütleri ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) “LGBTİ hapishanesi”ne ilişkin Adalet Bakanlığı’na çağrı mektubu yayınladı. “Endişeliyiz” diyen örgütler süreci şöyle özetledi:

“Adalet Bakanlığı, çeşitli bilgi edinme başvuruları ve soru önergelerine verdiği cevaplarda LGBTİ mahpuslara yönelik olarak özel bir hapishane inşa edeceğini açıkladı ve açıklamaya devam ediyor. Son olarak bir trans mahpusun bilgi edinme başvurusuna verdiği cevap daha net bilgiler içeriyor: ‘Bakanlığımızca, lezbiyen, gay, transeksüeller ve biseksüellerin muhafaza edileceği Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları yapımına yönelik proje çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu projenin 2015 yılında İzmir ilinde ihale edilerek inşaatına başlanması öngörülmüştür. İhale ve yer teslimine müteakip takriben 2 yıl içinde tamamlanacaktır.’”

“Adalet Bakanlığı, bu konuyu her gündeme getirdiğinde aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak birçok defa açıklamalar yaparak, gazete ve dergilere demeçler vererek, televizyon programlarına katılarak bu konudaki endişelerimizi dile getirdik. Adalet Bakanlığı’nın tüm bu açıklamaları yok sayarak bu konudaki ısrarını sürdürmesi endişelerimizi arttırmaktadır.”

Tanal, Adalet Bakanı’na sordu

Aynı yıl, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanaldönemin Adalet Bakanı Kenan İpek’in cevaplaması üzere meclise verdiği soru önergesinde cezaevlerindeki LGBTİ’lerin durumunu ve Adalet Bakanlığının hapishane faaliyetlerini sordu. Adalet Bakanlığı daha önce LGBTİ’ler ile ilgili bilgi edinme başvurusuna “LGBTİ yurttaşların haklarına dair hiçbir faaliyetimiz yok” cevabını vermiş, sonraki gün cezaevi psiko-sosyal servis uzmanlarına eğitimler verildiğini belirtilmişti.

Milletvekili Mahmut Tanal’ın LGBTİ hapishanesi ve LGBTİ’lerin durumuna ilişkin Adalet Bakanlığı’na yönelik bilgi edinme başvurusu sonuçlandığında Adalet Bakanlığı “kesinleşmiş bir hapishane planı yok” dedi. Verilen yanıtta, LGBTİ hapishanesi hakkında kesinleşen bir karar olmadığı ve cezaevlerinde 144 LGBTİ’nin bulunduğu yer alıyor.

2016’da yeniden

2016 yılında; LGBTİ mahpusların, LGBTİ hapishanesi inşaatının devam ettiğine ilişkin ifadeleri HDP’li Bedia Özgökçe Ertan’ı harekete geçirdi. Ertan, hapishaneyi dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu. 

Yazılı soru önergesi veren Ertan, 2014 yılı sonunda bir transseksüel mahpusun yaptığı bilgi edinme başvurusuna bakanlığın verdiği cevapta lezbiyen, gey, biseksüeller ve transeksüellerin (LGBT) muhafaza edileceği Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları yapımına yönelik proje çalışmalarının başlatıldığı ve inşaatın 2017 yılında bitmesi beklendiği ifadeleri yer aldığını hatırlattı.

Mart’ta verilen soru önergesini Ekim’de yanıtlayan Adalet Bakanı, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, farklı cinsel eğilimi olan hükümlü ve tutukluların barındırılması amacıyla müstakil bir ceza infaz kurumu yapımına yönelik uygulanan veya hazırlanan bir proje bulunmadığı anlaşılmıştır” dedi. 

“Bunun için yürütülen bir proje yok”

Aynı yıl Milliyet Ege muhabiri Ender Aldanmaz, LGBTİ mahkumlar için yapılacak ceza infaz kurumu projesinin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi talep etti.

Adalet Bakanlığı başvuruya “Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca şu an itibariyle yürütülen bir proje çalışması bulunmamakla birlikte, dezavantajlı guruplarla ilgili ceza infaz kurumu yapımı hususunda, araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir” cevabını verdi.

LGBTİ hapishanesi, 2018’de yeniden gündeme geldi

CISST / TCPS, yayınladığı basın metniyle hapishanenin yeniden gündemde olduğunu duyurdu. Metin, kamuoyunu açıkça bilgilendirmesini; bu konuda kaygıları olan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek kaygılarını ve gerekçelerini dinlemesini; kurumsallaştırılmış ayrımcılık ve damgalama anlamına gelecek böyle bir hapishanenin işleyişinin ve yönetimsel yapısının ne olacağını açıklamasını bekliyor ve talep ediyor.


Etiketler: insan hakları
İstihdam