03/05/2023 | Yazar: Gözde Demirbilek

Kaos GL’nin kamu ve özel sektörde çalışan LGBTİ+’ların durumu araştırmasını İnsan Hakları Programı’ndan Defne Güzel’e sorduk. Güzel, LGBTİ+’ların özgürlük ve güvenlik ihtiyacındaki artışın araştırmaya yansıdığını ifade etti.

“LGBTİ+’lar arasında işsizlik yaygınlaşıyor, işten çıkarılma ve yeni iş bulamama korkusu derinleşiyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanacak 2023 raporu için anket çalışmasına başladı.

Ankete katılmak için tıklayın.

“Araştırma istihdamda bir genel gözlem ortaya koymak için var”

Geçtiğimiz yılki araştırmanın rapor editörlerinden, Kaos GL İnsan Hakları Uzmanı Defne Güzel’e 2023 araştırmasıyla ilgili sorularımızı sorduk.

İstihdam araştırması nasıl bir ihtiyaçtan sürüyor?

İstihdam araştırmalarının özel sektör ayağı 2022’de sekizinci yılını, kamu ayağı ise 2022’de altıncı yılını doldurdu. Araştırmalar son beş yıldır ise Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirildi.

LGBTİ+’ların işyerlerinde ve işe alımlarda yaşadığı ayrımcılığı, işyerlerinin LGBTİ+ kapsayıcılığını, sendikalarda LGBTİ+’ların durumunu görebilmek ve izleyebilmek Kaos GL’nin temel olarak dert edindiği alanlardan biri. Nitekim bu çalışma LGBTİ+’ların çalışma hakkı bağlamında uzun soluklu olarak devam eden tek araştırma. Öte yandan kamuda ve özel sektörde LGBTİ+’ların durumunu inceleyebilmek, bir eğilimi ortaya koyabilmek adına da istihdam araştırması aynı şekilde devam ediyor.

Son yıllarda, yıllık raporlarda göze çarpan değişiklikler var mı?

En göze çarpıcı değişikliklerden biri: Kamu araştırmasına katılan kişiler cinsiyet kimliğine ilişkin soruyu yanıtlarken “diğer” seçeneğinde bir artış gözlemlendi. Benzer bir durum özel sektör araştırmasında da söz konusu. Cinsel yönelime ilişkin soruya ise lezbiyen, gey, biseksüel, heteroseksüel dışında bir seçenek (aseksüel, panseksüel ve “diğer” seçenekleri) işaretleyerek cevap verenlerin oranındaki artış da devam ediyor. Cinsiyet kimliğini ve cinsel yönelimini ikili cinsiyet sistemi içerisinde tanımlamayan katılımcılar örneklemde önceki yıllara göre daha çok temsil ediliyor. Bu iki durum örneklemin genişliğini oluşturabilmek, anlamlı veriler yakalayabilmek ve temsiliyeti arttırabilmek açısından oldukça önemli bir yerde duruyor.

2022 yılında ilk defa Türkiye’de deneyimlenmekte olan ekonomik istikrarsızlığın ve belirsizliğin LGBTİ+ çalışanların çalışma koşulları üzerindeki etkisine ilişkin ankete sorular eklendi. Eklenen sorulara verilen cevaplar bize gösterdi ki pandeminin yanında ekonomik güçlükler nedeniyle LGBTİ+’lar çalışma hayatı dışındaki sosyal hayatlarını küçültmek zorunda kalıyor. LGBTİ+’ların güvenli alanlara ve dayanışmaya olan ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda ekonomik istikrarsızlık doğrudan LGBTİ+’ların güçlenmesine engel oluyor. Öte yandan LGBTİ+’lar arasında işsizlik yaygınlaşıyor, işten çıkarılma ve yeni iş bulamama korkusu derinleşiyor. LGBTİ+’lar ise bu durum karşısında araştırmalara da yansıyan bir biçimde özgürlük ve güvenlik istiyor.

Araştırmaya halihazırda çalışmayan, çalışamayan ama çalışma deneyimi olan lubunyalar katılabiliyor mu?

Araştırmaya hali hazırda kamuda veya özel sektörde çalışan LGBTİ+’lar katkı sunabileceği gibi daha önce kamuda veya özel sektörde çalışmış LGBTİ+’lar da pekala araştırmaya dahil olabilirler. İstihdam araştırmasının bu tarz setleri bulunmuyor. Araştırma istihdamda bir genel gözlem ortaya koymak için var. Dolayısıyla verilecek her katkı oldukça önem taşıyor.

Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 2023 Araştırması

Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 2023 Araştırması; özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak. LGBTİ+ çalışanları kapsayan özel istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi için harcanan çabalara destek olacak.

Derneğin senelik olarak yaptığı araştırma sonuçları özel sektör, kamu, sendikalar, meslek odaları ve siyasetçilere dönük savunuculuk faaliyetlerinde önemli rol oynuyor. Çalışma her yıl Türkiye’de LGBTİ+’ların istihdam alanında yaşadığı sorunların yanı sıra çözüm önerilerini de içeriyor.

Ankete katılmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
İstihdam