08/11/2023 | Yazar: Kaos GL

ÜniKuir Derneği, güvenli kampüsler yaratmaya çalışan herkese yönelik “Politika ve İyi Uygulamalar” rehber serisini 11 Kasım’da, çevrimiçi ortamda tanıtacak.

“LGBTİ+’lar için daha eşit ve özgür üniversitelerin mümkün olduğunu söyleyebilmek için bir araya geliyoruz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (ÜniKuir), güvenli kampüsler yaratmaya çalışan herkese yönelik “Politika ve İyi Uygulamalar” rehber serisini 11 Kasım Cumartesi günü çevrimiçi ortamda tanıtacak. 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, serinin LGBTİ+ ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gözeten Yönetmelikler ve Politikalara Dair Öneriler başlıklı üçüncü rehberi de ilk defa paylaşılacak.

Başta akademisyenler ve üniversite bileşenleri olmak üzere –LGBTİ+ olsun veya olmasın– güvenli kampüsler yaratma mücadelesine ortak olan herkesin davetli olduğu etkinlikte serinin oluşturulmasının arkasındaki nedenler ve ihtiyaçlar ele alınacak. LGBTİ+’lar için daha eşit, güvenli ve özgür kampüs iklimini sağlayabilmek ve sürdürebilmek tartışılacak.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliğe katılmak için buradan kaydolabilirsiniz.

Rehber serisi hakkında

ÜniKuir, LGBTİ+’lar İçin Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler: Güvenli Alanlara Dair Politika ve Uygulama Önerileri başlıklı ilk rehberinde kampüsleri LGBTİ+’lar için daha eşit ve özgür bir hale getirmek için inşa edilebilecek güvenli alanlara dair politika ve uygulama önerilerini sundu. Rehberde kampüslerde güvenli alanın LGBTİ+’lar için ne anlama geldiği, neden gerekli olduğu, kampüslerin LGBTİ+’lar için güvenli alanlara dönüştürülmesinde atılabilecek adımlar ve iyi örnekler ele alındı.

“LGBTİ+’lar İçin Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler: LGBTİ+ ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsayıcı Akademiye Dair Politika ve Uygulama Önerileri” başlıklı ikinci rehberde LGBTİ+ öğrencilerle iletişimin ve derslerde tutumun, müfredatın kapsayıcılığının; akademik yayınlarda ve etkinliklerde, LGBTİ+ hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgi üretmenin neden önemli olduğuna, ne anlama geldiğina, neden gerekli olduğuna, LGBTİ+’ların kendilerini temsil edebildiği ve bilgi üretebildiği akademinin güvenli alanlara dönüştürülmesinde atılabilecek adımlara ve politika önerilerine yer verildi.

“LGBTİ+’lar için Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler: LGBTİ+ ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gözeten Yönetmelikler ve Politikalara Dair Öneriler” başlıklı üçüncü ve son rehberde üniversitelerin yönetiminin yürürlüğe soktuğu politikaların ve bağlı oldukları mevzuatların (Öğrenci Toplulukları, Diploma Yönergesi ve Ayrımcılık Karşıtı politikalar vb.) LGBTİ+ öğrenciler için eşit ve adil eğitim hakkı gözetilerek nasıl düzenlenebileceğine dair öneriler getirildi.

ÜniKuir hakkında

ÜniKuir, geçtiğimiz üç yıldan bu yana üniversiteli ve genç LGBTİ+’ların yaşadıkları sorunları gündemleştirmek ve LGBTİ+’lar için daha güvenli ve özgür üniversitelerin imkanlarını aramak ve bu alanlarda hak savunuculuğu yapmak üzerine çalışmalar yürütüyor:

“Kurulduğumuz günden itibaren üniversiteli LGBTİ+’lar ve akademisyenlerle gerçekleştirdiğimiz temaslardan, sahadaki deneyimlerimizden yola çıkarak kampüslerin başta öğrenci LGBTİ+’lar olmak üzere her üniversite bileşeni için daha güvenli ve özgür olması için politika ve uygulama önerilerinde bulunmaya, izleme çalışmaları yapmaya devam ediyoruz.”

Derneğin Eşit Haklara Erişim Programı, 2023 yılı içerisinde izlemesini gerçekleştirdiği 10 vakıf üniversitesine dair çalışması “Ankara ve İstanbul’daki Vakıf Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu”nu yayınlamanın arifesinde, LGBTİ+’lar İçin Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler başlıklı Politika ve İyi Uygulamalar rehber serisini tamamladı. 


Etiketler: insan hakları, yaşam, çalışma hayatı, eğitim
İstihdam