02/08/2023 | Yazar: Kaos GL

Yerel yönetimler, LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık hakkı ve yönetime katılmaları için neler yapmalı: Diyolog, söz hakkı, iş birliği ve kolaylaştırıcılık.

LGBTİ+’ları geride bırakmayan bir yerel yönetim-1 Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İllüstrasyon: Robert Neubecker

Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlere 8 ay kaldı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

AKP iktidarının LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı politika ve söylemlerine karşı insan haklarını ve eşit yurttaşlığı savunacak yerel yönetim adayları neler yapabilir?

Kaos GL Derneği’nin “LGBTİ+ Kapsayıcı Yerel Yönetimler İçin Politika Belgesi” bu soruya yanıt verebilir. Belge, kabaca bir tasvirle yerel yönetimlere eşit yurttaşlık için üç ana başlıkta önerilerini sunuyor: Yönetime katılım, insan haklarını destekleme ve ayrımcılıkla mücadele.

Bugün “yönetime katılım” önerilerini sizlerle paylaşıyoruz:

Diyalog

Belediyenin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özellikleri konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda yapılandırılmış diyalog içinde olması için bir birim ve/ya personel görevlendirilmesi ve bunu açıkça duyurulması.

Söz hakkı

Belediye Meclisi, Meclis Çalışma Komisyonu ve Kent Konseyi toplantılarına LGBTİ+ kişilerin ve LGBTİ+ örgütlerinin katılımlarının teşvik edilmesi.

Kamu - sivil toplum işbirliği

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet özellikleri konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının; Belediye’nin ilgili birimleri, merkezleri, Kent Konseyi veya benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje veya etkinlik gerçekleştirmesine Belediye’nin destekçi olması.

Kolaylaştırıcılık

Belediyenin, seçildiği siyasi partinin genel merkezi ve diğer uygun merkezi ve yerel yönetimler ile diyalog kurma konusunda kolaylaştırıcılık sağlaması.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam