10/11/2021 | Yazar: Kaos GL

SPoD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Görüşmeleri’nde değerlendirilmek üzere hazırladığı; LGBTİ+’ların sorun, talep ve ihtiyaçlarının ve bunların giderilmesine yönelik önerilerin yer aldığı bilgi notunu paylaştı.

“LGBTİ+’ların barınma hakkına erişimine yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

SPoD; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Görüşmeleri’nde değerlendirilmek üzere hazırladığı, LGBTİ+’ların sorun, talep ve ihtiyaçlarının ve bunların giderilmesine yönelik önerilerin yer aldığı bilgi notunu Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile paylaştı.

SPoD Siyasal Katılım Birimimiz tarafından hazırlanan bilgi notunda pandemi ile birlikte LGBTİ+’ların sosyal hizmetlere ve temel haklara erişimde yaşadıkları eşitsizliklerin derinleşerek arttığı; “Toplumun en kırılgan gruplarından biri olan, temel haklara erişimde pandemi öncesi süreçte de ciddi zorluklar yaşayan, kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerden eşit şekilde yararlanamayan LGBTİ+’lar için bu dönem, her alanda eşitsizliğin büyüdüğü bir dönem olmuştur. SPoD tarafından yürütülen saha araştırması, pandemi süreci ile birlikte LGBTİ+ların %64’ünün gelir getiren bir işte çalışmadığını tespit etmektedir. Maruz kaldıkları ayrımcılıklar sebebiyle çalışma yaşamına etkin katılamayan; kayıtsız, güvencesiz, günlük işlerde çalışmaya itilen LGBTİ+’ların bu süreçte işini en çok ve en hızlı şekilde kaybeden gruplardan biri olduğu tespitinde bulunmak mümkündür” şeklinde ifade edildi.

Meclis gündeminde ve özellikle bütçe görüşmelerinde çok az değinilen kırılgan gruplar arasında yer alan LGBTİ+’ların sorunlarını görünür kılmak ve giderilmesini sağlayacak önerilerde bulunan bilgi notunda ise şu ifadelere yer verildi:

2022 yılı bütçe planlaması yapılırken LGBTİ+ yurttaşların sorun, ihtiyaç ve taleplerine cevap olabilecek aşağıdaki faaliyetlere ve faaliyetleri hayata geçirmeyi sağlayacak bütçe düzenlemelerine yer verilmesi gerekmektedir:
Bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikalar geliştiren birim ve komisyonlar kurulmalıdır.
Şiddete maruz bırakılan LGBTİ+’lar için LGBTİ+ sığınakları, konukevleri ve barınma imkânları hayata geçirilmelidir. LGBTİ+’ların barınma hakkına erişimine yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı; uygulamadan kaynaklanan engeller ortadan kaldırılmalıdır.
ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın LGBTİ+’lara yönelik hizmet vermesi; cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konularında daha etkin çalışması sağlanmalıdır.
Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri artırılmalı; LGBTİ+’ların bu hizmetlere eşit erişimini sağlamaya yönelik önlemler geliştirilmelidir.
LGBTİ+’ların kayıtlı ve güvenceli alanlarda istihdama katılımlarına yönelik programlar geliştirilmelidir.
Bakanlık bünyesindeki tüm kamu personellerine cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

Bilgi notuna ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, barınma, sosyal hizmet
Telegram