28/04/2023 | Yazar: Kaos GL

Ankara’daki LGBTİ+ öğrenci kulüpleri ve dernekleri Ankara 1 Mayıs Tertip Komitesine, Avukatlara ve 1 Mayıs Alanında olacak herkese nefrete geçit vermemeleri için çağrıda bulundu.

LGBTİ+'ların kurtuluşu, na-trans heteroseksüelleri de özgürleştirecek! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KuirAnka, Başkent Kuir, TOBB ETU Kuir, KuirAYBÜ, Bilkent Renkli Düşün, 17 Mayıs Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Kırmızı Şemsiye Derneği, Kaos GL Derneği ve ÜniKuir Derneği; Ankara 1 Mayıs Tertip Komitesine, avukatlara ve 1 Mayıs alanında olacak herkese 1 Mayıs’ta nefrete geçit vermemeleri için çağrıda bulundu:

“Özellikle son yıllarda giderek şiddetini arttıran LGBTİ+ karşıtı politikalar bizlerin gündelik hayatını kuşatırken tüm toplumu da bu nefret cenderesinde LGBTİ+’ları yalnız bırakmaya zorluyor.

İktidarın emek düşmanı, kadın düşmanı, doğa düşmanı, hayvan düşmanı politikalarına karşı işçilerin ve emekçilerin birliğini ve bu birlikteliğin dönüştürücü gücünü gördüğümüz 1 Mayıs; her gün hedef gösterilen, İstihdamdan ve hayattan kovulmaya çalışan, emeğini satarken gizlenmek zorunda kalan ya da yalnızca kendisi olduğu için kovulan, payına ayrımcılık ve yoksulluk düşen biz LGBTİ+’ların da bayramıdır.

LGBTİ+ hareketin görünür bir şekilde kamusal olarak katıldığı ilk eylem olan 1 Mayıs 2001’den bugüne geçen 22 yılda LGBTİ+’lar hayatın her alanında var olduklarını, sürekli örgütlenen bir toplumsal hareket olarak taleplerinin tüm toplumu özgürleştirecek talepler olduğunu söylüyor, söylemeye de devam edecek.

Ankara'da her alanda omuz omuza mücadele ettiğiniz LGBTİ+’lar olarak başta 1 Mayıs Tertip Komitesi ve 1 Mayıs alanında olacak avukatlar olmak üzere; 1 Mayıs için sokakta olan herkesi nefretin karşısında sorumluluk almaya davet ediyoruz.

1 Mayıs toplanma alanından, yürüyüş güzergahına ve arama noktalarında LGBTİ+’lara dönük taciz, tehdit ve şiddet olaylarının yaşanmaması adına; hem sivil kişilerin hem de kolluk kuvvetlerinin olası müdahalelerine karşı LGBTİ+’ları yalnız bırakmayın.

Kortejlerde LGBTİ+'lara ve LGBTİ+ bayraklarına, dövizlerine ve gökkuşağı sembollerine dönük kolluğun tavrının nasıl olduğunu 8 Mart’ta, Onur Yürüyüşlerinde, Mitinglerde, 25 Kasımlarda tüm duyarlı kamuoyunun gördüğünü biliyoruz. 1 Mayıs günü de özellikle arama noktalarında kolluğun LGBTİ+’lara, LGBTİ+ bayraklarına, dövizlerine, gökkuşağı sembollerine dönük aynı tavrı taşıyacağına dönük kaygılarımızın giderilmesi adına, başta tertip komitesi ve görevli avukatlar olmak üzere, herkesi arama noktalarında LGBTİ+’ları kolluk şiddetine karşı inisiyatif almaya, şiddetin karşısında konumlanmaya davet ediyoruz.

Arama noktalarından alana girildiğinde de alanın başta LGBTİ+’lar olmak üzere herkes için güvenli bir alan haline gelmesi için önlem alınmasını istiyoruz. Toplumsal muhalefetin bir araya geldiği kalabalık eylemlerde LGBTİ+’lara dönük, katılımcılardan gelebilecek olası tehdit ve şiddet girişimlerine karşı; 1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı diyen herkesi, nefretin karşısında LGBTİ+ emekçilerin yanında olmaya davet ediyoruz. Gökkuşağı bayrağının olmadığı, LGBTİ+’ların gerek kolluğun gerek sivil grupların saldırısına uğradığı bir 1 Mayıs’ın birlik ve mücadelenin çok uzağında olacağını; bizlerin olmadığı bir 1 Mayıs’ın emeğin özgürleşmesi mücadelesini eksik bırakacağını ve emeğin özgürleşemeyeceğini vurgulamak istiyoruz.

1 Mayıs alanında gökkuşağı bayrağının dalgalanması sorumluluğunun; kendi özgürlüğüne giden yolun LGBTİ+’ların özgürleşmesinden geçtiğinin farkında olan herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Bundan 22 yıl önce, 1 Mayıs’ta ilk kez kamusal olarak sokağa çıkan biz LGBTİ+’lar; 22 yıl sonra, bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz:

LGBTİ+’ların kurtuluşu, na-trans heteroseksüelleri de özgürleştirecek!

Yaşasın 1 Mayıs!”


Etiketler: insan hakları, yaşam, çalışma hayatı, eğitim
İstihdam