14/04/2020 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ+’ların Covid-19 salgını sırasında yaşayabileceği olası sağlık hakkı engellerini ortadan kaldırmak için neler yapılabilir?

LGBTİ+’ların yaşadığı sağlık hakkı ihlallerine karşı halen atılabilecek dört adım Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Covid-19 salgınını, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğinin sağlanamadığı aksine heteropatriyarkal baskının oldukça güçlü olduğu Türkiye’de karşılıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Koray Başar’ın kaosGL.org’a yaptığı değerlendirmede değindiği gibi, salgının etkileriyle daha fazla risk altında olanlar arasında cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim nedeniyle halkanın dışında kabul edilenler yani LGBTİ+’lar var. Başar’ın belirttiği gibi LGBTİ+’ların yaşadığı zorluk salgın, afet ve kitlesel travmalarda daha da artıyor.

Bu tabloya rağmen elbette hiçbir şey için geç değil. LGBTİ+’ların Covid-19 salgını sırasında yaşayabileceği olası sağlık hakkı engellerini ortadan kaldırmak için yasal düzenlemeler yapılabilir ya da var olan yasal düzenlemelere uyulmasına çalışılabilir.

Türkiye’de LGBTİ+’ların yaşadığı sağlık hakkı engellerini ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan “Sağlık Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı” bu alanda yapılabilecekleri dört ana başlıkta özetliyor.

Öncelikli eylem alanlarına yönelmek

LGBTİ+ vatandaşların insan haklarının etkili biçimde korunması ve desteklenmesi için aşağıdaki eylem alanlarına odaklanılması gerektiğini belirten bu başlık, var olan ayrımcı mevzuat ve politikaları yürürlükten kaldırmayı, uygulamalara son vermeyi öneriyor.

Eşitliği ve ayrımcılık yasağını destekleyen mevzuatı benimsemek

Anayasası’nda (10. madde) ayrımcılığı yasaklamış olan Türkiye’de ilgili kurumlar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde korumayı açıkça içeren, gelişmiş ve uluslararası kriterlere uyumlu bir eşitlik ve ayrımcılık yasağı mevzuatını benimsenmeli ve politikalar kapsayıcı biçimde geliştirilmeli, uygulanmalı.

Bu madde mevzuat hükümlerinden, düzenleme boşluklarından veya düzenlemelerle uygulamalar arasındaki çelişkilerden kaynaklanan sorunlardan kaynaklı sağlık hakkı ihlallerinin tespit edilmesini ve olumsuz koşulların giderilmesi için yeni mekanizmaların oluşturulmasını öneriyor.

Sosyal dışlanma ve sosyal güvencesizlik ile mücadele

LGBTİ+ vatandaşların toplum genelinden dışlanmaları ve sosyal güvencesizlikleri ile mücadele etmek üzere, diğer dezavantajlı gruplar için gerektiği gibi, sosyal içermeyi teşvik eden yasalar, düzenlemeler ve politika çerçeveleri oluşturulmalı.

Homofobik ve transfobik önyargılar ile mücadele ederek sağlık personelinde ve toplum genelinde tavır ve tutum değişikliği yaratmak için kamu spotu çekilmesi de buraya dahil edilebilir.

Sağlık hizmeti sunucularına mali ve politik destek

LGBTİ+ vatandaşlar ve mülteciler dahil olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunan işletmelere vergisel teşvikler ve benzeri yatırım destekleri sağlanmalı.

 


Etiketler: insan hakları, sağlık, sağlık hakkı
nefret