15/01/2015 | Yazar: Ömer Akpınar

Şimdilerde yeni gönüllülerin desteğini bekleyen LGBTI News Turkey gönüllüleri, kısa sürede yoğun emek vererek geliştirdikleri sitelerinin hikâyesini ve hedeflerini kaosGL.org’a anlattı.

LGBTI News Turkey ‘umudu olan’ yeni gönüllülerini arıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
LGBTI News Turkey, Gezi Direnişi’nin ardından tanışan bir grubun Türkiye’de LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) alanında olup bitenleri dünyaya aktarma amacıyla kuruldu. Şimdilerde yeni gönüllülerin desteğini bekleyen LGBTI News Turkey gönüllüleri, kısa sürede yoğun emek vererek geliştirdikleri sitelerinin hikâyesini ve hedeflerini kaosGL.org’a anlattı.
 
LGBTI News Turkey, çok kısa bir sürede Türkiye’deki LGBTİ gündeminin uluslararası görünürlüğünü artırdı. Ağustos 2013’ten bu yana ana hatlarıyla neler yaptınız, aklınızda kalanlar nelerdir, anlatabilir misiniz?
 
Zeynep: Protestolar sırasında ve sonrasında bu ülkenin üretken ve katılımcı bir yurttaşı olmak adına bir sürü insanın bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. Bizim projemiz de bu dürtünün bir parçası idi ve amaç bütün bu bilgileri bir yerde toplamak ve sunmaktı. Ama sadece Gezi hareketine sınırlı olduğumuzu düşünmüyorum. Bence global LGBTİ ve insan hakları hareketinin bir parçasıyız. Ağustos 2013’ten beri 340 kaynak çevirdik, 159 ülkeden 50.000’den fazla okuyucuya ulaştık. Bu demektir ki dünyanın farklı yerlerinden bir sürü insan Türkiye’de LGBTİ hakları hakkında bir şeyler biliyor.
 
Zeynep
 
Elizabeth: Benim için öne çıkan ve önemini koruyan iki çalışma var. Biri, Van’daki Ekogenç davası ve örgütlenme özgürlüğü, çünkü amaçları benim kişisel politikalarımla çok örtüşüyor. Bunu gölgede bırakan bir diğeri ise ölümler. Topluluğumuzun önemli bir kısmı, toplumun onlara karşı yaklaşımı yüzünden kaybedildi. En açık olanları intiharlar; birinin hayatını dünyaya sunmak çok üzücü ama aynı anda da bir ayrıcalık; o kişinin son sözlerini geride kalanlara açıkça göstermek hayatî önem taşıyor ve her seferinde yüreğimi burksa da o kişiye gereken saygıyı göstermek için buna değer.
 
Artis: Yalnız son zamanlarda LGBTI News Turkey ekibine katıldım, onun için bu çalışmanın tarihinin tümünü bilmiyorum. Şimdiye dek LGBTI News Turkey için birkaç makale Türkçeden İngilizceye çevirdim. Bu makalelerin en aklımda kalanı, beni en etkileyicisi, bir trans mahpusla yapılmış bir röportajı aktardı. Gey erkek olduğum halde bana en çok üzüntü veren olaylar, Türkiyeli transların çektikleri acılardır.
 
LGBTİ haberlerinin İngilizceye çevrilmesi uluslararası raporlamalarda büyük bir karşılık buluyor. Yaşadıklarımızın kayda geçirilmesi ve paylaşılması, hak savunuculuğu açısından ne gibi olanaklar açıyor?
 
Elizabeth: Çok uzun bir süredir karanlığa lanet etmektense bir mum yakmanın önemine inanıyorum. Bazen sadece bunu yapıyoruz gibi hissediyorum ve çok sinirim bozuluyor. Ama sonra, arada bir, insanlar o ışığı görüyor. Bu yüzden karanlıkta bağırıyoruz ki insanlar duysun. Bu işi yapmazsak hiçbir zaman bizi destekleyecek insanlar bulamayız. Ancak gerçeği anlatırsak insanlar burada nelerle baş ettiğimizi bilir. Umarım bu gerçekler insanları toplumu sorgulayacak, ulusal ve uluslararası mekanizmalarda kuir konuları ve LGBTİ haklarını tartışmak için baskı uygulayacak kadar kızdırır.
 
Elizabeth
 
Zeynep: Kaynakları İngilizceye çevirmenin çok hızlı bir sonucu bu kaynakların global LGBTİ ve insan hakları lobiciliği adına kullanılabiliyor olması. Kaynaklarımız ILGA ve IGLHRC gibi örgütler tarafından hak ihlalleri raporlaması için kullanılıyor. Benim için en ufuk açıcı çalışma kaynaklarımı Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları için kullanmak oldu. Kaos GL ile Türkiye’nin Evrensel Periyodik İncelemesi için LGBTİ raporu hazırladık. Ayrıca raporumuzu Cenevre’de hem Türkiye, hem de farklı ülkelerden diplomatlara sunarak Türkiye’de LGBTİ haklarına dair açık bir diyalog kurmaya çalıştık. LGBTİ hareketinin gücü, bilgi yaratımı ve bizim çevirilerimiz bunu mümkün kıldı. Çok gurur duyuyorum!
 
Yeni gönüllü ihtiyacınıza değinecek olursak, insanlardan ne gibi bir destek bekliyorsunuz?
 
Artis: Bana öyle geliyor ki bu alanda yapacak çok ama çok iş var. LGBTI News Turkey için tercümanlık yapmak bana uygun düşüyor zira bu işte ilgi alanlarımın üçü örtüşüyor: Türkiye'ye olan sevgim, Türkçe ve LGBTİ hakları. İnsanın bu gönüllü çalışmada sebat etmesi için Türkiye, tercümanlık ve LGBTİ hakları konularında hevesli olması gerekiyor bence.
 
Artis
 
Yağmur: Her zaman için yeni gönüllüye ihtiyacımız var. Esas olarak, işinin arasında yarım saat ya da bir saatlik bir boşluk bulduğunda LGBT konularıyla ilgili çeviri ya da çeviri redaksiyonu yapmanın değerli bir şey olduğunu düşünen insanlara ihtiyacımız var. Biz doğrudan çeviri yapan bir grubuz. Yani çevirdiğimiz metinlerdeki ifadelere herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Sadece, doğrudan bilgi hatası olan metinlere dipnotlar ekliyoruz. Bununla birlikte, gönüllülerimizin aslında her tercüme eyleminin bir temsil iddiası olduğunu anlaması önemli. Yani bir dilden başka bir dile aktarım yaparken o dillerin kendi içlerine işlemiş kullanım ve alışkanlıklardan arınmış çeviriler yapmak mümkün değil. Bizim işimizde bunun bir örneği cinsiyet zamiri seçme konusu oluyor. LGBT davalarını özellikle ve niteliksel olarak etkileyebilen bu tür çeviri ve dil tercihlerine duyarlı, bu seçimlerin yankılarını tartmaya hazır gönüllülere ihtiyacımız var.  
 
Elizabeth: Bir editör olarak dilsel olarak yetenekli demek istiyorum. Şaka bir yana, bence tutkulu ve özverili insanlara ihtiyacımız var; başkalarına olanların ne kadar önemli olduğunu göstermenin her zaman kolay olmayacağını bilen ve bu işin üzüntüsü ile başaçıkabilen ama aynı anda da umudu olan ve mücadele etmeye devam eden insanlar.
 
Zeynep: Öncelikle ileri derece Türkçe-İngilizce bilen kişilere ihtiyacımız var. Sürekli bu işin doğasını tartışıyoruz ve bu tartışmalar sayesinde Yağmur’un özetlediği noktalara geldik. Editörlerimizin anadili İngilizce olduğunda iyi oluyor. Ayrıca sosyal medya gönüllülerine ihtiyacımız var. Gönüllülük işinde tükenme de var ve hepimizin aradı bir durması gerekiyor. Yeteri kadar büyük bir grup projeyi sürdürülebilir kılar.
 
Son olarak, 2015 yılında özellikle odaklanmak istediğiniz alanlar neler?
 
Yağmur: Sistematik hak ihlalleri konusunun, LGBT’lerin yapısal şiddete maruz kaldığını gösteren belgelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra, bize LGBT’lerin kendi seslerini duyma imkânı veren yazı, deneme, mektup ya da hatıratların da önemini vurgulamak isterim. Hem uluslararası ağlarla, hem de Türkiye çapında büyüyen bir LGBT hareketi, aktivizmi var. Bu dava milyonlarca bireyi ve gündemi temsil edebilen bir konuma sahip olabiliyor. Ancak, genel olarak “LGBT hakları” diye belirtebileceğimiz konunun kendi içindeki kültürel, bölgesel, dinî, mezhepsel, cinsel, siyasal kırılımlarını ve bu kırılımların aktivizmi nasıl uyarlayabileceğini araştırmak hem temsil/iktidar açısından, hem de hareketi güçlendirmek açısından çok önemli. Bence LGBT seslerini dinleyerek ve tercüme ederek bu kırılımlara erişebiliriz.
 
Yağmur
 
Zeynep: Kendi röportajlarımızı yapmak, kendi kaynaklarımızı yaratmak. Çeviri yapmak çok güzel ama biz de gazeteciler ve aktivistlerin yaptığı bu güzel işlere katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum.
 
Elizabeth: Toplumsal cinsiyet ve kesişmeler? Büyük projeler için buluşup konuşmamız lazım. Haberlerin yanında daha büyük arkaplan projelerimiz olabilir. Ayrıca biraz da mutlu haberler bulmak istiyorum.
  
Artis: Benim ilgimi çeken üç konu var: Türkiyeli LGBTİ inisiyatifleri yurttaşlarının kendilerine karşı olan tavırlarını değiştirmek için neler yapıyorlar, nasıl projeler üstleniyorlar? Türkiyeli LGBTİ’lerin istihdam olanaklarını genişletmek için neler yapılıyor? Sünni, Alevi, vs. LGBTİ’ler kendi dinlerini nasıl algılıyor, nasıl yaşıyorlar? LGBTİ’lere karşı daha hoşgörülü bir ortam yaratmak mümkün mü? Öyleyse bu alanda nasıl çalışmalar yapılıyor?
 
kaosGL.org’un İngilizce sitesine büyük destek veren ekibe bu haber için yaptıkları çeviri katkısı için de teşekkür etmek isteriz. Aşağıdaki bağlantılardan LGBTI News Turkey’i takip edebilir, gönüllü destek vermek için ekiple iletişime geçebilirsiniz:
 

Etiketler: medya
Nefret