27/05/2019 | Yazar: Kaos GL

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda örgütlü kadınların çıkardığı SES’li Kadınlar Dergisi’nin son sayısında LGBTİ+’ların sendikalarla ilişkisi ele alındı.

LGBTİ+’lar sendikaların neresinde? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda örgütlü kadınların çıkardığı SES’li Kadınlar Dergisi’nin son sayısında LGBTİ+’ların sendikalarla ilişkisi ele alındı.​

KESK’E bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda (SES) örgütlü kadınların çıkardığı SES’li Kadınlar Dergisi’nin son sayısında LGBTİ+’ların sendikalarla ilişkisi ele alındı.

Mersin SES Şube Eş Başkanı Özge Göncü’nün hazırladığı “Sendikalarda LGBTİ+’ların Görünürlüğü: KESK Üzerinden Ufak Bir Analiz” başlıklı yazı, sendikalarda LGBTİ+’ların varlığını ve mücadelesini tartıştırıyor.

Göncü yazısında, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) bünyesindeki tüm sendikaların içinde yalnızca Eğitim-Sen’in İstanbul 3 No’lu şubesinde LGBT Komisyonu bulunduğuna dikkat çekiyor ve LGBTİ+ların sendikalardaki görünürlüğünün ve örgütlenmelerinin önündeki engelleri sıralıyor.

Göncü “Metinlerimizde genel anlamda farkındalık üzerinden geçen cinsel kimlikler meselesini bir sonraki aşamaya taşıyıp, artık LGBTİ+’ların sendikal haklarından ve çalışma koşullarından bahsettiğimiz bir noktaya gelmek ilerletici olabilir” diyor.

Tüzük yetmez politika metinlerinde de…

LGBTİ+ çalışanların sendikalarda kendilerini özne hissetmeleri için, sendikaların heteroseksizm karşıtı mücadeleyi yükseltilmesi, ikili cinsiyet dayatmasının dışına çıkabilmesi ve LGBTİ+ haklarının insan haklarının bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Göncü yalnızca tüzüklerde geçen cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığa dair kavramların politika metinlerinde de yer alması gerektiğini vurguluyor.

Yazıyı ve SES’li Kadınlar Dergisi’nin tamamını okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Telegram