29/05/2017 | Yazar: Aslı Alpar

CHP İstanbul Vekili Mahmut Tanal LGBTİ’lerin yaşadığı ayrımcılıklara karşı üç maddelik bir kanun teklifi hazırladı.

LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığa karşı kanun teklifi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

CHP İstanbul Vekili Mahmut Tanal LGBTİ’lerin yaşadığı ayrımcılıklara karşı üç maddelik bir kanun teklifi hazırladı.

CHP İstanbul Vekili Mahmut Tanal LGBTİ’lerin yaşadığı ayrımcılıklara karşı üç maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Vekil Mahmut Tanal, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılması için hazırlanan kanun teklifini 15 Mayıs günü Meclis’e sundu.

Kanun teklinin gerekçesi; heteroseksüellikten farklı cinsel yönelimleri olan kişilere cinsiyet kalıplarının dayatılmasının ve bu sebeple yaşanan ayrımcılığın önüne geçmek olarak belirtiliyor.

Kanun teklifi gerekçe metninde, LGBTİ’lerin başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan haklarının ihlal edildiğine dikkat çekiyor. Bu gerekçe ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 3, 122 ve 216. maddelerinde değişiklik öneriyor.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri ile yasalar önünde eşitlik

Hazırlanan kanun teklifi “adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi”nin düzenlediği bölümde öngörülen bir değişiklikle başlıyor. Türk Ceza Kanununun (TCK), 3. Maddesindeki “Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz” maddesine  “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibareleri eklemeyi öneriyor.

LGBTİ’lerin uğradığı ayrımcılığın cezalandırılması

Kanun teklifi, TCK’nın 122.maddesinde, “kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle” ayırım yapılmasını düzenleyen bölümde “cinsiyet” ibaresinden sonra gelmek üzere “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenmesini öneriyor.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” maddesinde eşitlikçi düzenleme talebi

Bir diğer değişiklik önerisi, TCK’nın 216. Maddesindeki, “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse” hakkında verilecek olan cezayı düzenleyen maddeye ilişkin. Kanun teklifi, “mezhep” ibaresinden sonra gelmek üzere “renk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadelerinin yer almasını öneriyor.

Ceza Kanununda eşitlik

Kanun teklifi, LGBTİ’lerin kanun önünde eşitliği ve uğradıkları ayrımcılığın kanun önünde eşit değerlendirilmesi için hazırlanmış. Bu üç maddelik değişiklik önerisi ile “cinsiyet değiştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyetin vatandaşlarının, evlenme ve çocuk doğuramayacağına dair sağlık raporu almaları” şartların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.


Etiketler: yaşam, siyaset
Bayram