12/12/2012 | Yazar: Nevin Öztop

Hacettepe (13 Aralık Perşembe) ve Başkent Üniversitesi’nde (14 Aralık Cuma) yapılacak ‘LGBT’ler İçin Sosyal Hizmet Sempozyumu’na Tess Vo, Onyii Udegbe, Juul van Hoof, Martyn Higgins ve Hans Knutagard sunumlarıyla katılacaklar.

LGBT’ler Sosyal Hizmetlere Nasıl Erişecek! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Hacettepe (13 Aralık Perşembe) ve Başkent Üniversitesi’nde (14 Aralık Cuma) yapılacak “LGBT’ler İçin Sosyal Hizmet Sempozyumu”na Tess Vo (Kanada), Onyii Udegbe (Kanada), Juul van Hoof (Hollanda), Martyn Higgins (İngiltere) ve Hans Knutagard (İsveç) sunumlarıyla katılacaklar.
 
Kaos GL Derneği’nin “İnsan Hakları Haftası”nda düzenlediği Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum’un “LGBT’ler İçin Sosyal Hizmet” bölümünde Hacettepe ve Başkent Üniversitesi’nde sosyal hizmet öğrencileri ve akademisyenler ile buluşacak uzmanların tartışacağı konular şunlar:
 
“Cinsellik ve Sosyal Hizmet – Zorluklar ve Fırsatlar!”
Hans Knutagard, İsveç
 
“Cinsellik ve farklı olma halleri, bugünün sosyal hizmet eğitiminde ve pratiğinde hâlâ adı anılmayan ve görmezden gelinen alanlardır. Cinsellik, danışanların hayatlarının öne çıkan bir kısmını oluştursa da, sosyal hizmet pratiğinin zorlayan ve çetin kısmı olarak da önümüzde durur.” 
 
“Sosyal Hizmetlerde Şiddet ve Etik: Trans, Queer ve Engelli Kimliklerinin Kesişim Seyri”
Onyii Udegbe, Kanada
 
“Engelli, queer ve trans kimliklerinin, bireysel kurumsal ve sistematik anlatılar ile sosyal inşalarının hangi yollarla yapıldığını, onaylandığını ve sürdürüldüğünü tartışmayı amaçlıyorum. Buna ek olarak, hizmet verenler olarak bizim, işimize yön ve şekil veren toplumsal iklimleri de tartışmaya açmak istiyorum. Engelli, queer ve trans kimliklerinin eleştirel engellilik, öz-savunuculuk ve aktivizme dayalı sosyal inşasının sorgusuyla yola çıkarak, çalıştığımız kurumlarda karşılaştığımız heteronormativite ve “sağlıklı” olmayı yüceltmek ve biricik kılmak gibi kendi kendini besleyen ideolojilerin yapı-bozumunda ve parçalara ayrılmasında biz hizmet veren bireylere düşen rollerin etiği tartışmasını da ayrıca deşeceğim.”
 
“Sosyal Hizmetlere Erişimi ve Eşitliği Getirmek: LGBTQ Bireyleri Destekleyici Yeni Çözümler”
Tess Vo, Kanada
 
“Queer ve trans bireylerin hizmete ve adalete erişimi hususunda üzerinde düşünmemiz gereken noktalar neler? Hizmet alanlarındaki profesyonelliğin arttığı bir dünyada, LGBTQ toplumunun yılların verdiği yaşanmışlık ve deneyim birikimlerini çalışma yöntemlerimize ve bilgilerimize nasıl eklemleyebiliriz? Kanadalı Griffin Center’ın ReachOUT programında benimsenen LGBTQ topluluğunu güçlendirme felsefesi ve stratejisi yönteminden yola çıkarak, hizmet verme anlayışının en önemli öğesinin topluluğun kendisi olduğunu kabul eden anlayışı uygulayan biri olarak deneyim ve pratik örneklerimi paylaşmayı amaçlıyorum. Kapasite geliştirmeye ve yetenek alışverişine dayanarak topluluğun kendisini dâhil etmeyi amaçlayan çalışma çerçevelerinden yola çıkarak, hayatlarımızı gasp eden toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve sistematik zulmün katmanlı etkilerini deşifre etmek adına nasıl bir hizmet verme tarzını benimseyeceğimizi de tartışmaya açacağım.”
 
“Şehrin Üzerinde Bir Gökkuşağı: LGBT Vatandaşlara Yerel Yaklaşımlar”
Juul van Hoof, Hollanda
 
“Şehirler, bir dolu insan çeşidini içinde barındıran yerlerdir. İnsanların barış, güvenlik ve hizmetlere erişime eşit mesafede yaşamalarının sorumlusu da şehrin kendisidir. LGBT vatandaşlara gelince, yerel politikaları daha erişilebilir kılmak, küçük bir çaba olabilir. Profesyonel çalışanlar (polis teşkilatı, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları gibi…) ise, daha kapsayıcı bir şekilde çalışmaya yönlendiren eğitimlerden geçirilebilir. LGBT örgütleri de, sahip oldukları uzmanlıkları ve topluluklarının ihtiyaçlarını öne çıkarma hususunda çalışmalar yürütebilir. Hollanda’nın başarılı yaklaşımlarından biri, yerel ve ulusal bağlamda eşcinsel ve heteroseksüel yoldaşlıkları kurmak olmuştur.” 
 
“Sosyal Kimlikler ve Son Zamanların Modern Toplumu”
Martyn Higgins, İngiltere
 
“İnsan haklarının artan önemi ve bununla birlikte LGBT bireylerin aynı şekilde artan görünürlüğü, pozitif ve memnun edici gelişmelerdir. İnsan hakları ve LGBT kimlikleri konsepti, son zamanların modern toplumunun daha geniş bir karmaşası içinde ele alınmalıdır. Birçok devlet, çoğulculuğun ve farklılığın karşısında duran milliyetçiliklerin ve hararetli dindarlığın dirilişine tanık olmaktadır. LGBT’lerin ve diğer insan hakları savunucularının şu an yüzleştiği soru, su yüzüne çıkan milliyetçilikler ve dindarlıkların karmaşasında hak savunuculuğunu nasıl yapacağıdır. Bu panel, söz konusu sorunu değerlendirmek adına sosyal kimlik paradigmasını uygulayacaktır ve son zamanların modern toplumundan ileri açılan yollar arayacaktır.”
 
13 Aralık Perşembe, Hacettepe Üniversitesi
 
“Sosyal Hizmetler Sempozyumu: LGBT’ler için Sosyal Hizmet” programı, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü - Beytepe Kampüsü, Öğretim Üyeleri Kafeteryası, K Salonu’nda, 13:00-17:00 saatleri arasında, 13 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.
 
 14 Aralık Cuma, Başkent Üniversitesi
 
“Sosyal Hizmetler Sempozyumu: LGBT’ler için Sosyal Hizmet” programı, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 301. Anfi’de, 13:30-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
 
15-16 Aralık, Ankara Barosu Konferans Salonu
 
“Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum”un Sağlık, Eğitim, Kent ve Çalışma Hakları alanında düzenlenecek oturumları Ankara Barosu Konferans Salonunda, 15-16 Aralık 2012, Cumartesi-Pazar günleri herkese açık gerçekleşecek.
 
İlgili haber:
 
LGBT’ler İçin Sosyal Hizmet Sempozyumu
 
Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum’un Programı Açıklandı
 
Kaos GL Sosyal Hakları Tartışmaya Açıyor
 
Sempozyum için iletişim
 
Ayrımcılıklara Karşı Sempozyum
Kaos GL Derneği: GMK Bulvarı, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kızılay - Ankara
Tel: 0312 230 0358 Faks: 0312 230 6277
bilgi@kaosgldernegi.org

Etiketler: insan hakları, eğitim
Nefret