09/05/2006 | Yazar: Kaos GL

5-7 Mayıs 2006 tarihleri arasında Özürlüler Vakfı’nın düzenlediği "Birlikte Yaşamak" başlıklı toplantıya eşcinsellerin de katılması sponsor kurumların desteklerini çekmesine neden olmuştu.

5-7 Mayıs 2006 tarihleri arasında Özürlüler Vakfı’nın düzenlediği "Birlikte Yaşamak" başlıklı toplantıya eşcinsellerin de katılması sponsor kurumların desteklerini çekmesine neden olmuştu. Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

KAOS GL

Özürlüler Vakfı'na Tebrik Ve Ayrımcılığa Kınama

Özürlüler Vakfı "Birlikte Yaşamak" başlığı altında 5-7 Mayıs 2006 tarihleri arasında Özürlüler'06 Kongre, Sergi ve Sosyal Etkinlikleri'ni Lütfi Kırdar Sergi Salonu'nda gerçekleştirdi. Özürlüler Vakfı, Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi'ni de "Sosyal Engellenmişlik" üst başlığı ile 5 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen oturumda eşcinsel, biseksüel, travesti ve transseksüel sorunlarını tartışmaya açmaları için davet etmişti. Aynı oturumda tartışılan diğer konular, toplumsal engellenmişlik kavramı, kadınların toplumsal açıdan engellenmişliği ve toplumsal dışlanma idi.

Bu oturum içerisinde kongrede sunum yapmaya davet edilmemiz, kongreye davet edilen ve maddi ve manevi açılardan destek vermeyi taahhüt etmiş olan kimi kişi ve kurumların kongreden desteklerini çekmesine neden oldu. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA), İstanbul Özürlüler Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteklerini çekmesi, belediyenin sağlayacağı özel araçlarla evlerinden getirilecek pek çok engelli bireyin kongreye katılamamasına, katılanların da yine belediye tarafından sağlanacak kumanyadan yoksun kalmasına neden oldu.

Bu olaydan yaptığımız çıkarım, eşcinsellere ayrımcılık yapmak istemeyen bir engelliseniz, hem eşcinsel hem engelliseniz veya eşcinselseniz resmi kurumlar sizleri vatandaş saymayabilir ve size yönelik sorumluluklarını yerine getirmeyebilirler. Engellilerin yaşadıkları sorunların çözülmesi ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olan bu resmi kurumların, ana teması "Birlikte Yaşamak" olan etkinliğe karşı gösterdikleri tavrı dehşet verici buluyoruz. Zaten sorumlulukları olan bir konuda engelli vatandaşları yüzüstü bırakmaları ve bunun gerekçesi olarak da yine toplumsal açıdan pek çok sorunla yüz yüze yaşayan eşcinselleri göstermeleri hiç kabul edilebilecek bir tutum değildir, birlikte yaşama ahlakı ile çelişmektedir. Söz konusu kişi ve kurumlar bu tavırlarıyla, birebir varlık nedenleri olan engelliler arasında ayrım yapmışlar, eşcinsellere ayrımcılık yapmak istemeyen engellilere karşı sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir.

Açıkça bir ayrımcılık olan bu durum, ülkemizde ayrımcılık karşıtı yasaları ve çalışmaları güçlendirmeye ne kadar da ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Karşılaştıkları bu engele rağmen kongreyi çok güzel bir şekilde gerçekleştiren Özürlüler Vakfı'nı tebrik ediyoruz.


Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum GirişimiEtiketler: insan hakları
İstihdam