10/02/2012 | Yazar: Mehmet Atakan Foça

Türkiye’de erken evlilikler sorununu gündeme getirerek kamuoyu yaratan Uçan Süpürge Derneği’nin ‘Çocuk Gelinler Olmasın!’ imza kampanyasının son etabında imzalar meclise gidecek.

Uçan Süpürge Derneği’nin "Çocuk Gelinler: Yıkıcı Gelenekler ve Ataerkil Sosyal Mirasın Mağdurları" projesi, her üç evlilikten birinin erken yaşta yapıldığı ve evli kadınların yüzde 33’ünün çocuk gelin olduğu Türkiye’de, meseleyi ülke gündemine almayı, siyasi mekanizma içinde tartışılır kılmayı hedefleyerek yola çıkmıştı.
 
Çocuk Gelinler Projesi’nin son aşaması bugün, Uçan Süpürge Derneği’nde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. Odtü Kadın Çalışmaları  Anabilim Dalı Başkanı ve Uçan Süpürge Yönetim Kurulu’ndan Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Uçan Süpürge Editörü Selen Doğan ve Uçan Süpürge’den Halime Güner imza kampanyası ve Çocuk Gelinler Projesi eylem planı hakkında bilgi verdi.
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne kadar sürecek olan kampanya, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na imzaların teslim edilmesi ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için yasal mevzuat oluşturulması, yaptırımların ağırlaştırılması talebiyle son bulacak.
 
Eylem planı
Kampanyayla birlikte çocuk gelinlerle ilgili eylem planını da basına açıklayan Uçan Süpürge, önümüzdeki aylarda yapacağı çalışmaları anlattı;
 
* Mart ayında, oluşturulan dayanışma ağı Meclis’e uzatılacak. Bütün Türkiye’de toplanmakta olan imzalar için son bir ay. 8 Mart’ta Meclis’te buluşulacak.
* Nisanda Aile Bakanlığı, Diyanet İşleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma gibi kurumlarla çocuk yaşta evliliklere karşı neler yapıldığını, neler yapılması gerektiği konuşulacak.
* Mayıs’ta 15. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde çocuk gelinler konuşulacak, filmler gösterilecek.
* Haziran’da, çocuk hakları alanında çalışan kuruluşlarla oluşturulan platformun etkinliklerine yoğunlaşılacak. Aynı zamanda resmi kurumlarla görüşmeler sürdürülerek eylem planı uygulamaya konacak.
 
Ne isteniyor?
Uçan Süpürge Derneği, projenin amacına ulaşabilmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralıyor;
* Erken evliliklerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde bilimsel araştırmalar tekrarlanmalı, bu araştırmaların verileri analiz edilerek yorumlanmalıdır.
* 18 yaş altı evlilikleri azaltmak için hakimler dikkatli davranmalı. Ceza Yasası’nda cezaların caydırıcılığı artırılmalı. Medeni Yasa, Ceza Yasası ve Çocuk Koruma Yasası arasındaki uyumsuzluk giderilmeli.
* Erken yapılan evlilikler ile en doğrudan ve yakından ilişkisi olacak kamu görevlilerinin konuya duyarlılıklarını artırmak için özel programlar ve etkinlikler düzenlenmeli.
* Diyanet İşleri Başkanlığı’nın erken evlilikler konusunda belirleyeceği bir strateji bütün din görevlileri arasında yaygınlaştırılmalı.
* Yerel düzeyde ’önde gelenler’, ’saygın meslek temsilcileri’, ’yöneticiler’ gibi seçilmiş kişiler ve kanaat önderleriyle ortak çalışmalar yapılmalı.
* Radyo programları, TV spotları ve benzer yollar kullanarak erken evliliklerin kadın sağlığına verdiği zararlar hakkında bilgi verilmeli.
* Müfredata toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi dahil edilmeli. Kız çocukların eğitim sürelerinin uzaması için ailelere destek olunmalı.
 
Bugüne kadar...
Uçan Süpürge’nin birkaç yıldır sürdürdüğü proje boyunca, çocuk gelin hikayelerinin duyulması sağlandı. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle 54 ilde kamu yöneticilerinden yerel medyaya, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar pek çok kişiyle işbirliği yapıldı. Son iki yılda, sadece çocuk gelinler alanındaki çalışmalar 120’nin üzerinde habere konu oldu.
 
Projenin gündemde tutulabilmesi için bir kitap bir de dergi çıkarıldı. Kadın Filmleri Festivali’nde kısa film öyküsü yarışması açıldı. İki kurmaca film çekildi. Ankara’nın 25 ilçesindeki ilköğretim okulları ve liselerde öğrencilere erken evliliklerle ilgili film gösterimleri ve seminerler düzenlendi.
 
Uçan Süpürge, "Çocuk Gelinler Olmasın" imza kampanyasının son durağı olan 8 Mart’ta Başbakan, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, parti liderleri başta olmak üzere tüm kurum kuruluş temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verecekleri mesajlarda çocuk gelinlerle ilgili itirazlarını dile getirmelerini, gerekli yasaların ivedilikle çıkarılacağına dair sözleri vermelerini istiyor. (bianet)
 
* İmza kampanyası sürüyor. Katılmak için tıklayın.

Etiketler: insan hakları
Nefret