25/02/2016 | Yazar: Umut Güner

Ankara, Eskişehir, Batman, Urfa, İstanbul, İzmir, Yalova, Diyarbakır, Muğla, Çanakkale, Adana’dan öğretmenler eğitim alanında homofobiye ve transfobiye karşı buluştu.

‘Eğitim-Sen hem çalışanlar için hem de LGBTİ çocuklar için daha fazla mücadele etmeli’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara, Eskişehir, Batman, Urfa, İstanbul, İzmir, Yalova, Diyarbakır, Muğla, Çanakkale, Adana’dan öğretmenler eğitim alanında homofobiye ve transfobiye karşı buluştu.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi; Eğitim-Sen Genel Merkezi ve Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu’nun destekleriyle, sendikanın farklı şubelerinden öğretmenlerle buluştu. 20-21 Şubat 2016’da gerçekleşen insan hakları eğitimine Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu’ndan Berna Savcı, Ada Ümmühan Köse, Esin Aksoy Remzi Altunpolat ve Ali Erol katıldı.

Kaos GL Eğitim Çalışma Grubu, Eğitim-Sen İstanbul 3. No’lu Şube LGBTİ komisyonu, İzmir Şube 2 No’lu Şube LGBTİ Komisyonu, Eğitim-Sen içerisinde ve genel olarak Eğitim alanında mücadele deneyimlerini paylaştılar.

Sosyal Hizmet Uzmanı Emrah Kırımsoy’un yürüttüğü atölyede Eğitim-Sen’in eğitim alanında LGBTİ çocuklar ve çalışanlara yönelik yapması gerekenler çıkartıldı. Atölyede genel olarak, “Eğitim-Sen hem çalışanlar için hem de LGBTİ çocuklar için daha fazla mücadele etmeli” sonucu çıktı ve öğretmenler kendi yerellerine LGBTİ sorunlarını taşıma sözü vererek ayrıldılar. 

Atölyeden kısa kısa başlıklar

LGBTİ çocuklar için sendika!

*LGBTİ çocuk alanında, çocukları bilgilendirilmesi ve eğitimcilerin “çocuk hakları” konusunda öğretmenlere yönelik insan hakları eğitimleri yapılabilir.

*Sendika, LGBTİ alanında “çocuk” örgütlenmeleriyle iletişim halinde olmalı.

*Eğitim fakültelerinin gündemine LGBTİ’lerin eğitim alanında yaşadıkları sorunları taşımak gerekiyor.

*Öğretmen yetiştiren kurumlar olan eğitim fakülteleri müfredatlarının değiştirilmesi için eleştirel çalışmalar yapmak, müdahil olmak lazım.

*Rehber öğretmenlerin karşılaştıkları vakalarda destek olabilecekleri ağları kurmak ve desteklemek önemli.

*’Okul sosyal hizmeti’ tartışmalarını takip etmek gerekli.

*Okul gazetelerinde ayrımcılık ve insan hakları konusuna vurgu yapılabilir.

*LGBTİ çocuklara karşı ayrımcı uygulamalarda cezasızlıkla mücadele edilmesi lazım.

*Akran zorbalığı ile mücadele

*RAM’lar düzeyinde çocuk hakları, çeşitlilik, ayrımcılık, farklılıklara saygı gibi başlıklar altında eğitimler, toplantılar yapılabilir.

*’Ayrımcılık karşıtı okul’’ temalı sertifika vb. çalışması yapılabilmeli. Ayrımcılık karşıtı etkinlikler (okula yönelik drama vb) düzenlemek, ‘’Ayrımcılık’ temalı resim, kompozisyon, şiir yarışması vb. sanatsal etkinliği düzenlemek ön açıcı olur.

*Ders kitaplarını ikili cinsiyet rejimi açısından incelemek lazım.

*Her türlü ayrımcılığa uğrayan çocukların ulaşabilirliğinin sağlanması gerekiyor.

*Çocuğu LGBT olan sendika üyeleriyle kapalı ya da açık destek grubu oluşturulabilir.

*Eğitim-Sen’in öğrencilerin uğradıkları ayrımcılıklar rapor etmesi, izlemesi; korunaklı yönetim şeklinin okullarda hayata geçmesi için bakanlıktan eğitim talep etmesi gerekli.

LGBTİ çalışanlar ve üyeler için sendika;

*Aynı anda tabana yönelik çalışmaları devam ettirmeli.

*Şubelerde yapılan çalışmalar bir iletişim ağıyla paylaşılmalı.

*Komisyonlar belirli aralıklarla toplanmalı.

*Sendikaların hukuk sekreterliklerinin, sendika avukatlarının LGBTİ hakları konusunda güçlendirilmeli.

*Sendikaların uluslararası antlaşmaların yüklediği sorumlulukları yerine getirmek adına proje üretilmeli. (eğitimler, ders kitapları, yüksek öğretim programları tarama yapılması)

*Sendika merkez, şubelerin mekanlarını ve olanaklarını LGBTİ örgütlenmeleriyle paylaşmalı.

*LGBTİ uzmanları yetiştirmeli.

*Eğitimde LGBT örgütlenmesi ile dayanışma ve mücadele birliği yapmalı.

*LGBTİ komisyonlarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından sekreterlikler kurulmalı.

*LGBTİ haklarının sendikal haklar olarak algılanmasına dönük sendika politikalar geliştirmeli.

*Sendika bu konuda üyelerine hukuki ve psikolojik destek sağlamalı.

*Disiplin yönetmeliğinde ayrımcılık bir suç olarak görülmeli.

*İyi örnekleri büyütmek görünür hale getirmeli.

*Tüm etkinliklerde LGBTİ renk ve simgelerini görünür hale getirmeli.

*LGBTİ konumunu gündemde tutacak araçları işletmeli (sosyal medya web duyurular) ve Süreli ve hakemli yayınlarda sürekli LGBTİ yazılarına yer verilmeli.

*Trans geçiş sürecinde ücretli izin talep eder bunun için mücadele etmeli. Toplu sözleşmede yer alması için çalışma yapmalı.

*LGBT çalışanlarının özlük haklarını koruyan özel somut maddelere tüzükte yer verilmeli.

*Trans geçiş sürecindeki üyelere iş aile ortamında destekleyici ortam oluşturmalı.

*LGBTİ taleplerini toplu sözleşmeye koymalı.

*Sendika içinde LGBTİ istihdam alanının yaratılmalı.

*Sendikalar bütün politikalarını cinsiyetlendirmeli ve cinsel yönelim çeşitliliğine uygun hale getirmeli.

*Yerellerde bulunan LGBTİ hareketlerle ve feminist hareketlerle birlikte çalışmalar yapmalı.

*LGBTİ üyelerle ilgili olarak nasıl kadın hareketinden gündemleştiriliyorsa, onur haftası homofobi karşıtı gün gündemleştirilip ülke genelinde etkinlikler olmalı.

*İş yeri temsilcilerini güçlendirmeli.

İlgili haber:

“İşyerinde açılmamak tercih değil zorunluluk”


Etiketler: insan hakları, eğitim
nefret