16/10/2017 | Yazar: Kaos GL

KaosGL.Org editörleri Aslı Alpar ve Yıldız Tar Bursa Medya Okulu’nda, üniversite öğrencileri ve LGBTİ+ aktivistleri ile hak temelli haberciliği konuştu.

‘Hak temelli habercilik ayrımcılığa uğrayanları güçlendirir’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KaosGL.Org editörleri Aslı Alpar ve Yıldız Tar Bursa Medya Okulu’nda, üniversite öğrencileri ve LGBTİ+ aktivistleri ile hak temelli haberciliği konuştu.

Kaos GL Medya Okulu’nun Bursa ayağı, Bursa Özgür Renkler Derneği desteği ile 15 Ekim Pazar günü, üniversite öğrencileri ve LGBTİ+ aktivistlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kaos GL.Org editörlerinden Yıldız Tar ve Aslı Alpar’ın anlatımı ile Bursa Medya Okulu’nda hak temelli habercilik ve medya izleme faaliyeti tartışıldı.

“LGBTİ’lerin kendi hikâyesini istediği gibi anlatabilmesi gerekiyor”

Bursa Medya Okulu’nun ilk oturumunda Yıldız Tar, “haber nedir”, “haberin temel unsurları nelerdir” sorularını yanıtladı ve KaosGL.Org’un yayın politikasını anlattı.

Haberin unsurlarından bahseden Tar, “haber değeri” kavramında habercinin politik tercihin etken olduğunu belirtti. “Neyin haber olup neyin haberleştirilmeyeceği durduğunuz yerle ilgilidir. LGBTİ’lerin kendi hikâyesini anlatmak bu bağlamda politik bir tercihi yansıtır. LGBTİ’lerin kendi hikâyesini istediği gibi anlatabilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanan Tar, ilk oturumda “5 N 1 K oyunu” ile haber yazmanın zor olmadığını gösterdi.

“Hak temelli habercilik ayrımcılığa uğrayanları güçlendirir”

Bursa Medya Okulu’nun ikinci oturumunda Tar, hak temelli haberciliğin ilkelerine değindi. Hak ihlallerini görünür kılmanın, hak temelli habercilik için yeterli olmadığını, ihlalleri görünür kılmak için haber yaparken diğer yandan hak ihlaline uğrayan kişilerin mevcut haklarını, yaşadıkları ihlale karşı neler yapabileceklerine de vurgu yapmak gerektiğini belirtti.

Tar bu oturumda “Hak temelli habercilik, kişiyi hakları hakkında bilgi sahibi yapar, öteki olanın sesi olur. Ayrımcı söyleme uğrayan toplumun bir kesiminin yaşantısı, haklarına yer verir ve onu güçlendirmeyi amaçlar” ifadelerini kullandı.

Atölyenin üçüncü oturumunda katılımcılar, nefret söylemi içeren üç ayrı haberi hak temelli bakış açısıyla yeniden kurgulayıp, yazdı.

“Nefret söylemi ifade özgürlüğü değil, suçtur”

Bursa Medya Okulu’nun son oturumunda Aslı Alpar, medyadaki ayrımcı söylemi izleme ve değiştirme üzerine konuştu. Bu bağlamda evrensel gazetecilik ilkelerine değinen Alpar, nefret söylemi ya da ayrımcı bir dille yazılan metnin aslında haber olamayacağını, nefret söyleminin ifade özgürlüğü değil suç olduğunu belirtti.

“Medya izleme, ayrımcı söylemi saptamayı ve onu dönüştürmeyi amaçlıyor”

Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında nefret söyleminin suç olarak hükmedildiğinin altını çizen Alpar, medya izleme faaliyetinin de suç kapsamına giren bu söylemi saptamayı ve onu ortadan kaldırmayı amaçladığına dikkat çekti.

Nefret söyleminin medyada değil toplumsal hayatın her alanında üretildiğini, ayrımcı söylemin kitleselleşmek için medyayı kullandığını ve medyadaki nefret söyleminin en tehlikeli ayrımcılık olduğunu belirten Alpar, Kaos GL Derneği’nin yürüttüğü medya izleme faaliyeti hakkında katılımcıları bilgilendirdi

Medya Okulu, 28 Ekim’de İstanbul’da

Medya Okulu 28 Ekim’de ise İstanbul’da olacak. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) ile Kaos GL Derneği’nin ortaklaşa yapacağı Medya Okulu KaosGL.org editörlerinden Yıldız Tar’ın temel haber yazım teknikleri sunumuyla başlayacak. Ardından CŞMD’den Pınar Büyüktaş, “Dilimizi Dönüştürüyoruz: Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik” projelerini aktaracak. Cinsel şiddet alanında hak temelli haberciliğin nasıl olabileceğini anlatacak.

İstanbul Medya Okulu’na başvuru için tıklayınız.


Etiketler: medya
Nefret