05/12/2014 | Yazar: Kaos GL

Denge ve Denetleme Ağı, ‘Hepimizi kavuşturacak bir Anayasa’nın artık zamanıdır’ dedi.

‘Hepimizi kavuşturacak bir Anayasa’nın artık zamanıdır’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Denge ve Denetleme Ağı, “Hepimizi kavuşturacak bir Anayasa’nın artık zamanıdır” dedi.
 
Kaos GL Derneği’nin de bileşeni olduğu Denge ve Denetleme Ağı, “Hepimizi kavuşturacak bir Anayasa’nın artık zamanıdır” diyerek bir kampanya başlattı. Ağ, katılımcı ve kapsayıcı bir anayasaya gereksinim olduğunu düşünen, toplumdaki farklı kesimleri temsil eden sivil toplum liderleri, kanaat önderleri ve karar vericilerle birlikte anayasa için harekete geçti.
 
Ağ, kampanyaya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
 
“Hepimizin bir diğerini gözettiği, hepimizin bir diğerini dinlemeye başladığı bir sürecin başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Birbirimizi görebileceğimiz bir anayasanın bir arada yazılabileceğini düşünüyoruz ve artık zamanıdır diyoruz.
 
“Katılımcı anayasa için yol haritası çıkartıyoruz”  
 
“Bir arada yazacağımız anayasa için; bugüne kadar anayasa sürecinde görüş veren, yerel ve ulusal düzeyde sayısız toplantı yaparak öneriler hazırlayan sivil toplum örgütleri ile birlikte, katılımcı ve kapsayıcı bir anayasanın gerekleri üzerine bir yol haritasını bir arada çıkartacağız. Çünkü ancak katılımcı bir süreç sonunda yazılacak bir anayasa daha çok sahiplenilecek; hukukun üstünlüğü kağıt üzerinde kalmayarak gündelik hayatta karşılığını bulacaktır. Katılımcı bir anayasa yapım süreci ayrıca, Türkiye’nin gündemindeki birçok meselenin çözümüne de öngörülenden daha fazla katkı sağlayacaktır.   
 
“Denge ve Denetleme Anayasa’ya damgasını vursun”  
 
“Devletin organlarının görev ve yetkileri ve birbirleri ile olan ilişkilerinin, yani denge ve denetleme sistemi ve mekanizmalarının anayasada güçlü bir şekilde tanımlanmasının, demokratik bir sistem açısından vazgeçilmez olduğu kadar; hak ve özgürlüklerimizi uygulamada garanti altına almak, barışı ve ekonomik kalkınmayı sağlamak açısından da hayati önemde olduğu düşüncesindeyiz. Denge ve Denetleme Ağı olarak, anayasada güçlü bir denge & denetleme sistemi için somut öneriler geliştirerek kamuoyunu harekete geçirme talebimizin karar vericiler düzeyinde görünür olması amacıyla çalışacağız.  
 
“Vatandaş ve devlet yüz yüze baksın istiyoruz” 
 
“Tüm demokrasilerde vatandaşlar nihai karar vericilerdir. Buradan hareketle Denge ve Denetleme Ağı olarak, vatandaşların tüm denge ve denetleme sistemi içinde hayati bir rol ve sorumluluğu olduğu görüşündeyiz. Vatandaşların bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını, anayasada kendilerine biçtikleri rolü ve devletle olan ilişkilerinin nasıl tanımlanacağını yerelden başlayarak tartışacağız. Adana, Diyarbakır, İzmir, Kayseri ve Samsun’da yapacağımız halk toplantılarından ortaya çıkan somut önerileri anayasa için hazır edeceğiz.”
 
Denge ve Denetleme Ağı’nın “Neden kavuşmak istiyoruz?” metnine ulaşmak için tıklayınız. İnfografiğe ulaşmak için ise şurayı tıklayınız. 

Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
İstihdam