23/12/2015 | Yazar: Murat Köylü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu sene, 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde yapılan ‘LGBT’leri Dışlamanın Ekonomik Maliyeti’ paneli ile açıldı.

‘Homofobi ve transfobi kalkınmayı olumsuz etkiliyor’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu sene, 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde yapılan “LGBT’leri Dışlamanın Ekonomik Maliyeti” paneli ile açıldı.

Panelin açılışını BM Genel Kurulu 70. Dönem Başkanı Mogens Lykketoft bizzat yaparken, moderasyonunu ABD Delegasyonu Başkanı Marcus Maby üstlendi. Tamamen dolu salonda gerçekleşen ve Kaos GL’nin de izlediği etkinliğin konuşmacıları ise Ugandalı LGBTİ Aktivisti Kasha Jacqueline Nabagesera, Dünya Bankası’nın “Homofobinin Ekonomik Maliyeti” araştırması yöneticisi Dr. Lee Badgett ve Microsoft Kurumsal Sorumluluk Kıdemli Yöneticisi Dan Bross oldu.

LGBTİ’leri istihdamdan dışlamanın maliyeti

Panelde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseksleri (LGBTİ) istihdam alanından dışlamanın maliyeti ve sosyal içermenin ekonomik ve toplumsal kazanımları üzerine devlet, sivil toplum ve iş dünyası perspektifleri paylaşıldı.

Microsoft yetkilisi Bross, insan hakları kriterlerine uyum yükümlülüğünün yerine getirilmesinin yanında, LGBTİ’leri istihdam ve tüketici politikalarında içermenin Microsoft büyüklüğündeki bir şirketin kârlılık oranlarına yüzde %6,5-8 arasında yansıdığını ölçtüklerini, bunun rekabet içindeki şirketler açısından yadsınamaz bir oran olduğunu ifade etti.

Homofobi ve transfobi kalkınmayı olumsuz etkiliyor

Tüm konuşmacılar tarafından BM’nin liderliğini üstlendiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “hiçbir toplumsal kesimin arkada bırakılmayacağı” mesajı BM Genel Kurulu’nda yinelenirken, probleme dair üç hususun altı çizildi:

-         Homofobi, transfobi ve LGBT’lere dönük diğer damgalama, şiddet ve ayrımcılık biçimleri insan haklarını ihlal etmekte, kalkınma programlarını olumsuz etkilemekte ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dair küresel ve ulusal düzeylerdeki gelişimi tehdit etmektedir.

-         Bu konu özellikle çok katmanlı bir bakışı gerektirir çünkü LGBTİ toplumu son derece çeşitli bir yapıdadır ve farklı coğrafyalardaki lezbiyenler, geyler, biseksüeller, translar ve interseksler birbirinden farklı ihtiyaç ve zorluklara sahiptir.

-         LGBTİ kişilere dönük dışlamanın etkileri ve sonuçları büyük oranda görünmez kalmaktadır çünkü bu konuda toplanan veriler hem ulusal ve küresel sistemler açısından son derece yetersizdir.

Çözüm önerileri

Panelde özellikle Dünya Bankası’ndan Dr. Lee Badgett tarafından vurgulanan “bilgi eksikliğinin” üzerinden gelinmesi için ise 4 katmanlı bir veri toplama mimarisi önerildi. Bu önerinin geliştirilmesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) konuya dair güncel çalışması temel referans olarak alınmış:

-         Ekonomik refah ölçütleri: Söz konusu ülkenin İnsani Gelişme Endeksi (HDI) ve benzeri endeksleme çalışmalarına LGBTİ kişilerin –kendi aralarındaki çeşitliliğini de gören- gelir dağılımı ve eşitsizliği göstergelerinin yerleştirilmesi

-         Siyasi ve sivil katılım: Ulusal düzeylerde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks karar alıcıların ve milletvekillerinin sayısının artırılması

-         Kişisel güvenlik ve şiddet: LGBTİ’lere dönük şiddet vakalarının dikkatle izlenmesi, önlenmesi ve bu minvalde polise ve savcılara eğitim verilmesi

-         Sağlık: LGBTİ’lerin sağlığa erişimlerinin önündeki tüm engellerin Devletler tarafından bir an önce kaldırılması ve ulusal sağlık kurumlarının ve sağlık odalarının eşcinsellerin, transların ve intersekslerin patolojikleştirilmelerine karşı mücadele etmesi.

Bross konuşmasında Dünya Bankası’nın 2014 yılı araştırmasına göre homofobik ve transfobik dışlamanın Hindistan büyüklüğündeki bir ekonomiye yıllık maliyetinin en az yıllık 31 milyar dolar olduğunu aktardı.

Etkinliğin kapanış konuşmasını da yapan Genel Kurul Başkanı Lykketoft, BM’nin LGBTİ’lerin insan haklarının korunması ve desteklenmesi çabalarının güçlenerek devam edeceğini, bu taahhüdün BM’nin varlık nedenlerinin başında gelen “insanın korunması” ilkesinin kalbinde yer aldığını söyledi. Lykketoft, konuşmasının sonunda BM anlaşmalarına taraf tüm Devletleri LGBTİ’lerin insan haklarını teslim etmeye davet etti.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret