29/11/2007 | Yazar: Ali Erol

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın dokuzuncusu, 23–25 Kasım 2007 tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. İnsan haklarının çeşitli alanlarından elliyi aşkın kişinin katıldığı konferans, ‘Hrant’tan Sonra Türkiye’de İnsan Hakları’ başlığını taşıyordu. Ali Erol’un haberi.

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın dokuzuncusu, 23–25 Kasım 2007 tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. İnsan haklarının çeşitli alanlarından elliyi aşkın kişinin katıldığı konferans, ‘Hrant’tan Sonra Türkiye’de İnsan Hakları’ başlığını taşıyordu. Ali Erol’un haberi.

KAOS GL - 29/11/2007

Ali Erol - Ankara

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) düzenlediği konferans her yıl düzenli olarak yapılıyor. Tanıl Bora, Mithat Sancar ile Coşkun Üsterci’nin koordine ettiği konferansa katılan insan hakları savunucuları çalışma gruplarında bir araya geldi. Çalışma gruplarının hazırladıkları raporlar ortak toplantıda sunuldu ve ardından forumda tartışılarak raporların son halleri oluştu.

Çalışma grupları

Dört çalışma grubu oluşturuldu ve katılımcılar bu gruplarda bir araya geldiler: ‘Otoriter yönelimlerde, insan hakları ihlallerinde görülen tırmanma ve insan hakları duyarlılığındaki aşınmaya karşı üretilecek politikalar’, ‘Düşünce ve ifade özgürlüğü’, ‘Milliyetçilik ve ırkçılık’ ve ‘Hınç ve linç pratikleri ve bunları besleyen hukuksal, ekonomik ve sosyal kaynaklar.’

Kaos GL’yi temsilen Ali Erol’un katıldığı ve kolaylaştırıcılığını Coşkun Üsterci’nin ( TİHV, İzmir) yaptığı ‘Düşünce Ve İfade Özgürlüğü’ çalışma grubunda Kerem Altıparmak (A.Ü. SBF İnsan Hakları Merkezi), Şanar Yurdatapan (Düşünce Suçuna Karşı Girişim), Müge Sökmen (Pen Yazarlar Birliği, Metis), Nilgün Toker (Ege Ü. Felsefe), Turgut Tarhanlı (Bilgi Ü. Hukuk), Rahmi Yıldırım (Çağdaş Gazeteciler Derneği), Rober Koptaş (Aras Yayınları, Agos Gazetesi), Ayşe Yılmaz (İHD İstanbul), Metin Aksoy (Gazeteci, TİHV) bulunuyordu.

Nefret söylemine karşı

‘Düşünce ve ifade özgürlüğü’ grubunda sorunsuz ama yoğun tartışmalar ve sohbetler oldu. Bu durum biraz da grubun ele aldığı konunun mevzuat üzerinden ve mevzuata müdahale önerilerinden oluşmasından kaynaklandı.

Özellikle ‘nefret söylemi’ ile ‘nefret suçu’ Kaos GL temsilcisinin önerisiyle gündeme alındı ve tartışıldı. Grubun raporuna nefret suçu ile birlikte müstehcenliğin yanı sıra genel ahlak’a karşı özgürlükçü yorumlar ve cinsel yönelim de girdi.

Grup çalışmasında Kaos GL dergisinin ve LGBT derneklerin davaları, kabahatler kanunu, medya ve özelde internet uygulamaları gibi pek çok konu yaşananlar ve gelişmeler ile uygulamalar paylaşıldı.

Konferans kitabında toplanacak grup raporlarının yanı sıra LGBT bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılıklara dair bir metin de kitapta yer alacak.

Linç pratiklerinin seyri

‘Hınç ve linç pratikleri ve bunları besleyen hukuksal, ekonomik ve sosyal kaynaklar’ başlıklı grubun raporu ile ‘Milliyetçilik ve ırkçılık’ grup raporları forumda ilgiyle karşılandı.
Devlet merkezli yaklaşımların sorunları çözmekten uzak olduğu ve Hrant’ın altını çizdiği üçüncü bir yolun milliyetçiliğe karşı demokratik ve özgürlükçü bir açılım olduğunda ortaklaşıldığı görüldü.

Dördüncü grubun raporuna katkı olarak travesti ve transeksüellerin maruz kaldıkları fiili saldırıların değerlendirilmesi önerildi. Psikiyatr Cem Kaptanoğlu’nun katkısıyla heteroseksüel olmayanlara yönelik yaklaşım ve pratiklere grup raporunda dikkat çekilmişti.

İnsan hakları için bağımsız koordinasyon

Bağımsız bir kurul, insan haklarını izlemek için, ‘Otoriter yönelimlerde, insan hakları ihlallerinde görülen tırmanma ve insan hakları duyarlılığındaki aşınmaya karşı üretilecek politikalar’ arasında önerildi.

Evrensel beyannamenin 60. yıldönümü

Gelecek yıl konferansın onuncusu düzenlenecek. Bu tarih aynı zamanda evrensel beyannamenin de 60. yıl dönümü olduğundan ortak bir program oluşturulacak. (AE)


Etiketler: insan hakları
bülten