11/05/2012 | Yazar: Mehmet Atakan Foça

LGBT Mültecilerin sağlık hakkına erişimlerini konu alan Çalıştay, Kaos GL ve UAÖ’nün iş birliğiyle gerçekleştirildi.

LGBT Mültecilerin sağlık hakkına erişimlerini konu alan Çalıştay, Kaos GL ve UAÖ’nün iş birliğiyle gerçekleştirildi.
7. Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) ve Kaos GL işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Maruz Kaldıkları Ayrımcılık ve Şiddet ile Sağlık Hakkına Erişim Konusunda Karşılaştıkları Zorluklar Çalıştayı” dün (10 Mayıs) Ankara’da Aylak Yaşam Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.
 
UAÖ, Kaos GL, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Van Kadın Derneği (VAKAD),  İran Queer Organizasyon (IRQO), Pozitif Yaşam Derneği ve Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)’nden katılımcıların bulunduğu çalıştayda, LGBT sığınmacı ve mültecilerin Türkiye’de karşılaştıkları sağlık hakkına erişim problemleri konuşuldu.
 
“Göçmenleri öldürüyoruz”
Çalıştayda konuşan sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından, LGBT sığınmacı ve mültecilerin hastanelerde tedavi görmekte ve ilaca erişimlerinde büyük sıkıntıların yaşandığını, bir çok göçmenin ilaca erişimdeki sıkıntıları nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.
 
Pozitif Yaşam Derneği Genel Başkanı Nejat Ünlü, savunuculuk faaliyetleriyle meşgul olması gereken hak örgütlerinin zamanlarının büyük çoğunluğunu, kamunun yapması gereken fakat yapmadığı işlere ayırdığını ifade etti. Ünlü, mültecilerin ilaca erişimlerinin kamu otoritesi tarafından değil, sivil toplum kuruluşları tarafından sağlandığını vurguladı ve devletin görmezden geldiği her mültecinin ölüme sürüklendiğini ifade etti.
 
Çalıştayda, LGBT mültecilerin ayrımcılık üstüne ayrımcılıkla karşılaştıkları, yaşadıkları bir çok ilde, gördükleri psikolojik, cinsel ve fiziki şiddet yüzünden sokağa çıkamaz duruma geldikleri ifade edilirken, hastaneye giden bir mültecinin hastane personeliyle iletişim kurmakta güçlük çektiği, dil problemi nedeniyle pek çok kez sağlık hakkına erişiminde sıkıntı yaşadığı belirtildi.
 
Tüm bunlarla beraber HIV+ taşıyan hastaların muayene ve tedavi aşamalarında yaşadıkları sıkıntıların çok daha fazla olduğu, pek çok doktorun HIV+ taşıyan hastaya yaklaşmaktan imtina ettiği hatırlatıldı.
 
Ne planlanıyor ?
Çalıştay’da, 03 Mayıs 2012’de Bakanlar Kurulu imzasıyla meclise sunulan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Taslağı hakkında görüşlerden de bahsedildi. Tasarıda, taslağın ilk halindeki “cinsel eğilim” ibaresinin ve “ayrımcılık yasağı” maddesinin kaldırılmış olmasına vurgu yapılırken, taslağın muğlak olduğu ifade edildi.
 
Kamu güvenliği, kamu sağlığı gibi net olmayan ifadelere yer verilen tasarıda ayrıca pek çok önemli konunun ikincil mevzuata bırakılmasının, yapılması planlananların uygulamayla netleşeceği belirtildi.
 
Çalıştay’a katılan sivil toplum örgütü üyeleri ileriki bir tarihte kanun tasarısı hakkında görüş bildirecekler. Bunun yanı sıra 20 Haziran Mülteciler Günü için birkaç şehirde eş zamanlı etkinliklerin yapılması için çalışmalara başlanacak.

Etiketler: insan hakları, mülteci
Nefret