05/11/2015 | Yazar: Hakan Özkan

Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı açılış konuşmaları ile başladı. Açılışta dünyadan üst düzey bürokratlar konuştu.

‘LGBT’lerin haklara erişiminde hükümet güvencesi önemli’ Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı açılış konuşmaları ile başladı. Açılışta dünyadan üst düzey bürokratlar konuştu.

Kaos GL’nin Türkiye ve dünyadan üst düzey bürokratları, siyasetçileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini LGBTİ hakları odağında cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık politikalarını tartışmak üzere Ankara’da bir araya getirdiği Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı Rixos Otel’de başladı.

“LGBTİ kişilerin haklara eşit ulaşımı zor değil”

Konferansın açılış konuşmasını, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra yaptı. Malhotra konuşmasında, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele ilkelerine sıkı sıkıya uyulursa, LGBT kişilerin haklara eşit ulaşımının zor olmadığını vurguladı. Bu konuda hükümetle işbirliğinin öneminden bahseden Malhotra, “Haklara eşit ulaşımda hükümetin taahhütü önemlidir” dedi.

“LGBTİ kişiler kendini gerçekleştirmeye odaklanmalı”

Açılışta ikinci olarak Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa konuştu. Kulessa konuşmasında “LGBTİ kimlikler bir seçim değil varoluşun bir parçası, kimse açıklama yapmak ya da beklemek zorunda değil, bir gey bir lezbiyen ya da trans kendini kimseye açıklamak zorunda değil sadece kendini gerçekleştirmeye odaklanmalı.” dedi.

Kulessa, sorgulamalar olmadan yaşamanın kültürel yüklere takıldığını bu nedenle mücadele yolunun uzun olduğunu vurguladı. Cinsel yönelimlerini özgürce ifade eden kişilerin gerçekten cesur kişiler olduğunu ifade etti.

“Eşcinsel başkanlar tarafından yönetilen yerler asla yıkılmamıştır”

Avrupa Konseyi LGBT Kişilerin Hakları Genel Raportörü Jonas Gunnarsson, Türkiye’de ve Dünyada LGBTİ’lerin maruz kaldığı ayrımcılık ve sosyal içerme mekanizmalarından bahsetti. Gunnarson şöyle devam etti:

“Dünyada birçok insan Ankara sokaklarının translara ve eşcinsellere karşı homofobik eylemlerine şahit oldu. Siyasetçiler bu ülkede eşcinselliği hastalık olarak nitelendiriyor, eşcinselleri Lut’un soyundan gelen kişiler olarak nitelendiriyor.

“Bu konferans üstünde durmamız düşünmemiz ve sonrasında da konuşmamız gereken bir konferans olarak önem taşıyor. Toplumun LGBTİ’lere karşı tepki vermeye yönelten şeyin ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor ve durumu tersine çevirecek şeyleri bulmamız gerekiyor. Kalıp yargılar yüzyıllardır devam etmekte ve bu yargılara uymayanlar büyük baskılar altında kalmaktadır.

“Dünyada eşcinsel başkanlar tarafından yönetilen ülkeler olmuştur ama bu ülkeler asla yıkılmamıştır. Eşcinsel bireyler orantısız bir ayrımcılık ve istismara uğramaktadır. Genelde birinci derecede failler aile mensubu veya arkadaşlardır yani güvendiği kişilerden saldırı almaktadır.

“Trans kişiler ise genelde iş başvurusunda zorbalıkla karşılaşır. Büyük medya şirketleri homofobik ve transfobik düşüncelerini yayarak homofobi ve transfobinin pekişmesine neden olmaktadır.

“LGBTİ bireyler arasında intihar oranları, evsizlik oranları yoksulluk oranları orantısız bir şekilde çok yüksek ve bu oran gittikçe yükseliyor. Biz bireylerin dışlanmasına marjinalleştirilmesine sessiz kalamayız. Bu konuda homofobik ve transfobik söylemlerin ve cinayetlerin önlenmesi işin etkili bir mevzuat ve etkili bir dava açma yöntemi oluşturulması gerekiyor. Yasalarda cinsiyet eşitliği açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmeli, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü sağlanmalı, öğretmenler yoğun bir eğitimden geçmeli sosyal içermeyi sağlamaları lazımdır.

“Dünya sürdürülebilir politikalar peşindeyken bazı grupları geride bırakma lüksüne sahip değildir. Sadece LGBTİ bireyler için herkes için eşit haklar sağlanması lazım.”

Ölüm cezasından yasal eşcinsel evliliğe

Açılışta daha sonra Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore konuştu:

“Cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm vatandaşlar tüm sosyal haklardan ve korumalardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir. Birleşik Krallıkta LGBTİ eşitliğinde büyük başarılar sağlandı ama bu süreç uzun ve zor bir süreç oldu. Birçok haksızlıkla karşılaşıldı ancak eşcinselliğin ölüm cezası olan bir ülkeden eşcinsel evliliği yasal kılan bir ülke haline geldik.

“Sosyal içerme için toplumun tüm kademelerinde tutumun değişmesi gerekiyor. Kaos GL, LGBTİ konusunu sadece kimliğe dayalı yaklaşımlar yerine tüm kültürel bağlamlarda ele alarak çalışan önemli kuruluşlardan biri olarak, işbirliği yaptığımız kuruluşlar arasında yer alıyor.”

“Sosyal içermenin gerçekleştirilememesinin sebebi önyargılar”

Kaos GL’nin işbirliği içinde olduğu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Béla Szombati ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Ayrımcılık konusu ile mücadelede sivil toplum örgütleri savunuculuk açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal içermenin tüm dünya da Avrupa gerçekleştirilememesinin sebebi önyargılardır. İnsan Hakları ve LGBTİ hakları Avrupa Birliği için göz ardı edilemez bir husustur.

“Türkiye’de LGBTİ örgütlerinin sayısı son bir kaç senede artmıştır ancak nefret suçları, saldırılar ve cinayetler tüm olumlu çalışmalara rağmen devam etmiştir. Bu nedenle ayrıntılı bir ayrımcılıkla mücadele mevzuatı geliştirilmelidir.

“LGBTİ örgütlerinin ne türlü sıkıntılarla çalıştığının farkındayız. Üç sene önce Türkiye’ye ilk geldiğimde katıldığım ilk etkinlik yine Kaos GL’nin etkinliğiydi.  Bugün yine buradayım ve LGBTİ bireylerin hakları ve içerme hakkında konuşuyorum bu noktada çok önemli bir çizgi olarak görüyorum.

“Geçen seneki Onur Yürüyüşü çok önemli bir yürüyüştü. AB’yi temsil etmek için İstanbul’a gelmiştim ve pek çok zorlukla karşılaştım. İşte bu zorluklar bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

Açılış konuşmalarında en son İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanı Alice Bah Kuhnke konferansa video mesajı ile katıldı. Kuhnke, Türkiye'deki ayrımcılık ve nefret suçlarını değerlendirdi. İsveç ve Kaos GL işbirliğinden bahsetti.

Konferans http://conf-diversityturkey.org/canli.php adresi üzerinden canlı olarak izlenebilir.

*Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Avrupa Birliği (AB), İngiltere Büyükelçiliği, Açık Toplum Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı(SIDA)  tarafından desteklenmektedir.


Etiketler: insan hakları
İstihdam