05/12/2007 | Yazar: Barış Sulu

12 Nisan’da Halil Savda’ya destek amaçlı düzenlenen eylemde basın bildirisi okudukları ve ‘Askere Gitme’ yazılı bir pankart taşıdıkları için ‘halkı askerlikten soğutma suçlaması’yla yargılanan Serpil

12 Nisan’da Halil Savda’ya destek amaçlı düzenlenen eylemde basın bildirisi okudukları ve ‘Askere Gitme’ yazılı bir pankart taşıdıkları için ‘halkı askerlikten soğutma suçlaması’yla yargılanan Serpil Köksal, İbrahim Kızartıcı ve Şevket Murat Dünşen beraat etti. İnsan Hakları Derneği - Ankara Şube Vicdani Red Çalışma Grubu duruşmanın ardından bir basın açıklaması yaptı. Barış Sulu’nun haberi.

18 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde, "Vicdani Retçi Halil Savda ile Dayanışma Eylemi" sırasında; basın bildirisi okudukları ve "Asker Olma" yazılı pankart açtıkları için ‘halkı askerlikten soğutma suçlaması’yla yargılanan Serpil Köksal, Murat Dünşen ve İbrahim Kızartıcı beraat etti.

Davanın Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün (4 Aralık) görülen ikinci duruşmasının ardından İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Vicdani Red Çalışma Grubu, İnsan Hakları Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyleydi:

Vicdani retçiler ve destekçileri üzerinde demokles’in kılıcı gibi ağır bir tehdit aracı olan TCK 318/1-2 ‘halkı askerlikten soğutma’ suçlaması, vicdani retçilere görüşleriyle, yazılarıyla destek veren yazarlar-aydınlar üzerinde de önemli bir baskı aracı olmakta, düşünce ve ifade özgürlüğünü tümüyle ortadan kaldırmaktadır.

Bugün yüzlerce savaş karşıtı, anti-militarist, demokrat bu tehditle karşı karşıyadır ve pek çoğu bu maddelerden yargılanmakta, ya sivil ölüme mahkum edilmekte veya ağır cezalara çarptırılmaktadır.

TCK madde 318’in ceza karşılığı 6 aydan 2 yıla kadar hapistir. Ama bu ‘suç’, basın yoluyla işlenirse, yarı oranında arttırılarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına dönüşmektedir. Bununla da yetinmeyen devlet, Madde 318’i, 2006 yılının Haziran ayında kabul edilen Terörle Mücadele Yasası’nın kapsamı içine almış ve vicdani reddi bir ‘örgütlü suç’, bir büyük ‘tehlike’ olarak göstermiş, cezaları da 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar arttırmıştır.

Yani bu ülkede herhangi bir yazar ya da aydın kişi, ‘ben vicdani retçileri destekliyorum’ derse, 4.5 yıl hapis yatma riskiyle karşı karşıyadır.

Bilindiği gibi anti militarist düşünce; militarizmin tüm yapı, kurum ve anlayışına karşı topyekün mücadele eder. Savaşa, silahlanmaya ve toplumun askerileştirilmesine karşı çıkarak ‘halkı askerlikten soğutma’ya çalışır. Bu anlamda madde 318, savaş karşıtlığını ve anti militarist düşünceyi de yasaklamaktadır.

Değerli basın mensupları,

—Türkiye Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olmasına rağmen, 47 üye ülkenin içinde vicdani ret hakkını anayasal bir hak olarak tanımayan tek ülkedir. Vicdani Retçi O. Murat Ülke davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mahkûm edilen ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne; 2007 Ekim ayına kadar yasalarını bu yönde değiştireceğine söz veren Türkiye Hükümeti bu taahhüdünü derhal yerine getirmelidir.

— Vicdani retçilere uygulanan baskı ve engeller derhal sona erdirilmeli, altına imza atılmış olan, Uluslararası Sivil ve Medeni Haklar Sözleşmesi (USMHS)’nin 18. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 9. maddesi derhal uygulanmalıdır.

— Terörle Mücadele Yasası kapsamına sokularak daha da ağırlaştırılan, TCK Madde 318 derhal kaldırılmalı ve süren yargılamalar sonlandırılmalıdır.

Değerli Basın Mensupları,

Bu suçlamayla karşı karşıya bulunan tüm insanların, haksızlığa karşı itaatsizlik eylemlerini, demokratik hakların kullanımı olarak gördüğümüzü, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğimizi ve ‘Halkı Askerlikten Soğutma’ suçlamasına konu olan bildiriyi de, düşüncenin ifade edilmesi hakkının kullanımı olduğu sebebiyle desteklediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Ve konuya ilişkin olarak; İHD GENEL MERKEZİ, HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ,
VİCDANİ RET PLATFORMU, DÜŞÜNCE SUÇUNA KARŞI GİRİŞİM, KAOS GL, PEMBE HAYAT, IRKÇILIĞA VE MİLLİYETÇİLİĞE DURDE’nin çağrısıyla başlatılan imza kampanyasına gönüllü olarak katılan ve her gün katılmaya devam eden ve böylece bu ‘suç’a gönüllü olarak ortak olan yüzlerce insan’ın taleplerini de sizlere ve kamuoyuna iletiyoruz.

İnsan Hakları Derneği - Ankara Şube Vicdani Red Çalışma Grubu

*Konuyla ilgili haberler:

[[‘Askere Gitme’ davası görüldü]]

Etiketler: insan hakları, askerlik
bülten