18/12/2009 | Yazar: Özge Gökpınar

Çalışma Hayatı ve Sendikal Süreçlerde Lezbiyen, Gey, Biseksüel Çalışanlar Kitabı çıktı.

‘Sendikalarımıza İhtiyacımız Var!’ Kitabı Çıktı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çalışma Hayatı ve Sendikal Süreçlerde Lezbiyen, Gey, Biseksüel Çalışanlar Kitabı çıktı. Kaos GL tarafından yayınlanan kitap, çalışma hayatında LGB çalışanların yaşadığı sorunlar ve tanıklıklardan oluşuyor.


“LGB Çalışanların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar” kitapta şu alt başlıklarda ele alında:
40 lezbiyen, gey ve biseksüel çalışanla yapılan anketi ve anket sonuçları…
100 LGB çalışanla yapılan derinlemesine görüşmelerden çıkan tanıklıklar…
Türkiye’deki sendikaların LGB çalışanlara bakışları…
125 sendikanın tüzüklerinin incelemesinden çıkan sonuçları içermektedir.
 
Kitap, Ayrımcılık Çalışma Grubundan
Lezbiyen, Gey, Biseksüel Çalışanların Sorunları Sendikal Sorunlardır şiarıyla Kaos GL bünyesinde daha önce “Çalışma Hayatında Ayrımcılık Çalışma Grubu” oluşturuldu.

Grubun amacı, çalışma hayatında, eşcinsel ve biseksüel kadın ve erkeklerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek şeklinde belirlendi.
 
Kaos GL Çalışma Hayatında Ayrımcılık Grubu, 2009 yılı boyunca gerçekleştirilen LGB bireylere yönelik çalışma hayatında cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılıkları, 100 LGB çalışan ile yapılan anket ve 100 derinlemesine görüşmelere dayanarak derledi.
 
Grup bu süreçte sendikaların tüzüklerini inceledi. Çalışmanın sonucunda hazırlanan rapor, Türkiye’ de LGB çalışanların iş yaşamında karşılaştıkları sorunlara ışık tutmak amacıyla kitaplaştırıldı.
 
LGB Çalışanların Öne Çıkan Sorunları
Yapılan anketlere ve sonrasındaki istatistikî çalışmaya ve görüşme sonundaki durumlara göz atıldığında Türkiye’de LGB çalışanların iş yaşamında yalnızlaşma, yabancılaşma, işten atılma, işe alınmama, mobbing/taciz, aşağılanma ve maruz aldıkları damgalanma kitapta gözler önüne seriliyor.
 
LGB çalışanların iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ve ayrımcılıklarla mücadelede yapılması gerekenler ve çözüm önerileri de raporda yer alıyor. Medyadan derlenen haberler, akademisyenler ve hukukçuların görüşleri de kitapta yer verildi.
 
LGB Çalışanların Görünmezliği Sorunları da Görünmezleştiriyor
Kitaplaştırılan rapor, Türkiye’deki LGB işçilerinin karşılaştıkları sorunlar ile tarafların bu sorunu nasıl algıladıklarının fotoğrafını çekiyor. Bu çalışma sırasında özellikle LGB işçilerin görünürlük sorununun sorunlarını da görünmezliğe mahkûm ettiği ortaya çıkıyor. Kitap, başlayacak tartışma ile yalnızlığa, suskunluğa ve gizlenmeye mahkûm edilen LGB çalışanların çalışma ortamlarını aydınlatmayı hedefliyor.
 
Kitap 13 Bölümden Oluşuyor
Çalışma Hayatı ve Sendikal Süreçlerde Lezbiyen, Gey, Biseksüel Çalışanlar Kitabı toplam 13 bölümden oluşuyor. Bölümlerden bazı başlıklar şöyle:
 
“Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel olmak ve cinsel yönelimden dolayı karşılaşılan ayrımcılıklar”
“100 LGB, 100 Hikâye Anket Çalışması Sonuçları”
“LGB Çalışanlarla Yapılan Derinlemesine Görüşmeler ve Bireysel Tanıklıklar ve Bu Tanıklıklardan Edinilen Sonuçların Değerlendirilmesi, Uzmanların Görüşleri”
“24-25 Ekim LGB İşçi Buluşması, Toplantı Notları ve Değerlendirilmesi”
“Sendikaların LGB Çalışanların Sorunlarına Bakışı – Rapor”
“20 Sendikacı ile Derinlemesine Görüşme”
“Derinlemesine Görüşmelerden Çıkan Sonuçlar ve Sonuçların Değerlendirilmesi”
“Sendika Tüzük İnceleme Raporu”
“LGB Çalışanların Çalışma Hayatında ve Sendikal Süreçte Yaşadıkları Sorunların Ortadan Kalkması için Çözüm Önerileri”
 
“Her Türlü Ayrımcılığa Karşıyız Demek Yeterli Değil!”
Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Ersoy, “Çalışma Hayatında Cinsel Yönelim Ayrımcılığı” çalışmasını destekleyen ve yürütenlere teşekkür etti.
Lezbiyen, gey ve biseksüel bireylerin cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıkları en önemli alanlardan birinin çalışma hayatı olduğun söyleyen Ersoy, “demokratik ve insan haklarına duyarlı bir düzen için artık cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir” dedi.

Burcu Ersoy açıklamasına şöyle devam etti: “Sendikaların tüzüklerinde “her türlü ayrımcılık”a karşı bir tavır sergilediklerini söylemeleri yeterli değildir. Cinsel yönelimden kaynaklı ayrımcılığın engellenmesi için, ayrımcılık türleri açık bir şekilde tanımlanarak tüzüklerin içeriklerine dahil edilmelidir. Ve sadece başlı başına bu tarz uygulamalar yeterli olmayacağı için sendika içi farkındalık eğitimleri verilirken, sendika çalışanlarını önyargılardan arındırmak için cinsel yönelim ve homofobinin de altı çizilmelidir.”
 
“Lezbiyen, Gey, Biseksüel (LGB) Sorunları, Sendikal Sorunlardır!”
NALGO, UNISON, TUC, ETUC, PSI sendikalarının eski çalışanı ve aktivisti, bugün de Kaos GL Derneği Genel Sekreteri olan Kürşad Kahramanoğlu, “Çalışma Hayatı ve Sendikal Süreçlerde LGB Çalışanlar Kitabı” için şu değerlendirmeyi yaptı:
 
“Sendikanın en kötüsü, en işe yaramazı bile vatandaşların eşit olmadığı ülkelerde ezilenin dostudur. Nedeni basit: sendika demek; ezilen, ayrımcılığa uğrayan, hakları patron tarafından gasp edilen bir grup çalışanın güçlerini bir araya getirerek haklarını müdafaa eden örgüt demektir.
Sendikacılığın gelişmiş olduğu toplumlarda sendikalar, zaman içinde sosyal sorumluluklarının daha fazla farkına vardılar. Sadece belli bir iş yerinde veya iş kolunda organize olmanın ötesinde, toplumda sosyal bir oyuncu, sadece emekçilere değil ama topluma sorumluluğu olan birer güç haline geldiler. Güçlerini sadece üyeleri için değil ama toplumun tümü için, özellikle de ezilenlerin korunması için kullanıp onların da sesi haline geldiler.
 
Sendikal hareketin başladığı İngiltere’den, Güney Afrika’ya kadar dünyanın dört köşesinde bütün doğru dürüst sendikaların eşcinsel üyeleri için geliştirdikleri çalışmalar var. Eşcinselliğin illegal olduğu veya ülkeleri idare eden politikacıların eşcinsellerin varlığını henüz kabul etmedikleri dönemlerde sendikalar, eşcinsel üyelerine kol kanat gerdikleri gibi, toplumun cinsellik konusunda aydınlanması ve kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılması için önderlik yaptılar.
 
“Çalışma hayatında LGB çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve sendikal süreç içerisinde yaşanan problemler” anketi; Türkiye için geç kalmış ve çok gerekli bir çalışma. Umarız gerisi gelir, Türkiye sendikal hareketi, bu araştırmamıza gerekli ilgiyi gösterir.
 
Bırakın toplumun cinsellik konusunda bilinçlenmesini, bugün Türkiye’de eşcinsel veya biseksüel oldukları için işinden atılan ve daha kötüsü bu durumla karşılaşınca sendikalarına başvuramayan binlerce insan var. Sendikaların bu üyelerine yardım edebilmeleri için önce kendilerini aydınlatmaları sonra da sendika bünyesinde cinsellikleri farklı olan insanların seslerini duyurabilmeleri için gerekli ortamı yaratmaları gerekir.
 
LGB sorunları sendikal sorunlardır. Bizim sendikalarımıza ihtiyacımız var.”
 
Kitap, Kaos GL Kültür Merkezinden ücretsiz olarak edinilebilir. 


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret