27/01/2022 | Yazar: Gözde Demirbilek

17 Mayıs ve Kaos GL’nin Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu’nun aktarım toplantısı, dijital ortamda gerçekleşti.

“Mekanizmalara dair sürdürülebilir bir sisteme ihtiyacımız vardı” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği ve Kaos GL Derneği’nin Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu aktarım toplantısı, bugün (26 Ocak) dijital ortamda gerçekleşti.

17 Mayıs Derneği’nden Anjelik Kelavgil’in modere ettiği toplantı, Kaos GL ve 17 Mayıs Derneği Toplumsal Cinsiyet Grubu Koordinatörü Umut Güven’in sunumu ile başladı. 

Güven, sunumuna iki derneğin ortak çalışması olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Ana Politika, Plan ve Programlara Yerleştirme ve Yaygınlaştırma Anlayışı” ve “Şiddeti İzleme ve Önleme” politika belgelerinin hazırlanma sürecinden önce Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubunun nasıl bir ihtiyaçtan doğru bir araya geldiğini paylaşarak başladı:

“Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu, Kaos GL Derneği’nin 2018 yılından beri yürüttüğü çalışmalara dayanıyor ancak tabii 27 yıllık bir kültürün getirisi. 2018 yılında bazı eğitimler serisi aldık: bu toplumsal cinsiyeti ikili ve normatif yorumların ötesinde hak temelli izleme ve iletişim pratikleri üzerineydi.”

“Biz her ne kadar toplumsal cinsiyet alanında bilgi üreten bir örgüt de olsak, mekanizmalara dair sürdürülebilir bir sisteme ihtiyacımız vardı. Bu yüzden bir yol haritası oluşturmak istedik. 17 Mayıs Derneği’nin de katılımıyla ortak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu olarak hem çalışmaları yazılı hâle getirmeye hem de birlikte çalışılabilecek bir kamp yapmaya karar verdik. Bu kampta şiddete dair güncel tartışmaları queer perspektiften tartışmayı hedefledik. Kampın sonucunda politika belgesi ihtiyacını masaya yatırdık. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Ana Politika, Plan ve Programlara Yerleştirme ve Yaygınlaştırma Anlayışı’ ve ‘Şiddeti İzleme ve Önleme’ belgeleri bu ihtiyaçlar ışığında düzenlendi.”

“Hepsinden önce, kimliklerimizin hukuk tarafından tanınmadığı; iktidar tarafından örgütlenen nefret politikalarına maruz bırakıldığı bir dünyada, kendi kurumlarımızı dönüştürebilme imkanına sahibiz. Bunu hatırlamanın ve dayanışma içinde bu yolculuğa devam etmenin kıymetli olduğuna inanıyorum. Özellikle son yıllarda hukuki uygulamaların kendisinin bir ihlal aracına ve şiddete dönüşebildiği bu coğrafyada her zamankinden daha çok kapsayıcılığa, dayanışmaya ve güçlenmeye ihtiyacımız var.”

Güven, ardından Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu’nun 2022 için yılında çalışmalarına nasıl devam edeceğini çerçeveleyen aşamaları etkinlik katılımcılarıyla paylaşarak sunumuna son verdi. 

Aktarım toplantısı, katılımcıların sorularıyla gerçekleşen forum ile sona erdi. 


Etiketler: yaşam
İstihdam