02/11/2012 | Yazar: Ali Erol

BDP İstanbul Milletvekili Tuncel’in TBMM’ne sunduğu Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde ‘cinsel yönelim’ de yer alıyor.

Milletvekili Tuncel’den Meclis’e Nefret Suçları Kanun Teklifi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, nefret suçlarında dair Meclis’e kanun teklifi sundu. 

BDP İstanbul Milletvekili Tuncel’in TBMM’ne sunduğu Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde “cinsel yönelim” de yer alıyor.
 
“Şimdiye kadar hiç kimse nefret suçu işlediği için yargılanmadı”
 
BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel kanun teklifi gerekçesinde, nefret suçlarının uzun süredir devam eden translara yönelik nefret cinayetleriyle gündemde olduğunun altını çizdi ve ırkçılık, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanan “nefret suçları”na muhalefet eden yazarlar, akademisyenler, insan hakları savunucularının yargılanmasına dikkat çekti.
 
Türkiye’de son yıllarda giderek yükselen ırkçılık, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanan “nefret suçları”nda bir artış görüldüğünü belirten Tuncel, “ilgili Anayasa ve kanun maddelerine rağmen, şu ana kadar hiç kimse ırkçılık veya ayrımcılık yaptığı ya da nefret suçu işlediği için yargılanmamıştır” dedi.
 
İlgili Anayasa ve kanun maddelerini ise şöyle sıraladı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. Maddesi, Türk Ceza Kanunu’nun 3. Maddesi (adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi), 76. maddesi (soykırım suçu yasağı), 122. maddesi (ayrımcılık yasağı), 216. maddesi (halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu).
 
Milletvekili Tuncel, “hepsinden önemlisi son yıllarda yaşanan sorun sadece yasaların uygulanma biçimi değildir. Sorun toplumsal bir sorun olarak cereyan etmektedir” diye belirtti.
 
“Nefret suçları, uzun süredir devam eden trans bireylere yönelik nefret cinayetleriyle gündemde durmaktadır”
 
Mevcut yasal düzenlemelerin eksik olduğuna dikkat çeken Tuncel, teknik açıdan da sorunlu olduğunu söyledi: “Mevcut yasal düzenlemeler keyfi uygulamalara son derece açıktır ve kötüye kullanılabilecek niteliktedir.”
 
Translara yönelik cinayetlerle nefret suçlarının Türkiye gündeminde yer ettiğini belirten Sebahat Tuncel şöyle devam etti: “Ancak bunun dışında farklı etnik kimliğinden dolayı ya da inancından, kültüründen ve bulunduğu sınıftan dolayı saldırıya uğrayan, darp edilen, ayrımcılığa maruz kalan pek çok kişi bulunmaktadır. Yasal düzeyde ise mevcut yasalar açık bir şekilde “nefret suçları”nı yasaklamamaktadır.”
 
“ABD’deki nefret suçları yasası ‘cinsel yönelim’i de kapsıyor”
 
 Nefret suçları tartışmalarının ABD’deki seyrinin altinı çizen Tuncel, “nefret” kavramının artık bağımsız ve apayrı bir suç haline geldiğini belirtti.
 
Meclis’e sunduğu teklifte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) nefret suçları tanımını hatırlatan Tuncel, Türkiye’de AGİT raporlarında yer alan nefret suçlarının hepsinin bulunduğunu belirterek, devlet tarafından düzenli olarak bir veri tutulmadığı için Türkiye için bir veri tabanı bulunmamasına dikkat çekti.
 
Nefret suçları için beş farklı kategori
 
Türkiye’de nefret suçlarının beş farklı kategoride toplandığını belirten Milletvekili Tuncel bu kategorileri şöyle sıraladı:
 
Farklı etnik, dini gruplar ve azınlıklara yönelik nefret suçları
Etnik Köken
Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı nefret suçları
Irkçılık ve yabancı düşmanlığına dayalı nefret suçları
Farklı siyasi görüşten kişilere yönelik nefret suçları
Diğer farklı temellere dayanan nefret suçları
 
TCK 216 ile devlet kendini koruyor!
 
Türkiye’de mevcut yasal düzenlemelerde ayrı bir nefret suçları yasası olmadığını belirten Tuncel, ilgili tek madde olan TCK 216. Maddenin ise hiçbir zaman nefret suçlarını önleyici olarak uygulanmadığına dikkat çekti: “Tam tersine, devlete karşı herhangi bir tehdidi sanki devletin milletine karşıymış gibi gösterip fikir beyan edenleri cezalandırmak için kullanılmıştır.”
 
“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”
 
Türkiye’de giderek artan nefret söylemi ırkçı, militarist ve eril söylemlerle birlikte nefret suçlarının da arttığını belirten BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, kanun teklifiyle, “nefret suçlarının önlenmesi amacıyla mevcut yasalardaki eksiklikler göz önünde bulundurularak, önemli bir konudaki hukuksal eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır” diye belirtti.
 
MADDE 1- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na aşağıdaki Madde eklenmiştir.
Ceza Kanunun ilgili maddelerinde nefret saikiyle işlenen suçların cezalarının arttırılması amaçlanmıştır.
EK MADDE 1: Bu Kanunun 81., 82., 86., 94., 96., 102., 103., 105., 106., 107., 108., 109., 120., 123., 125., 148., 149., 151., 153., 213. Maddelerinde düzenlen suçların kişinin mensup olduğu grup nedeniyle yahut direkt olarak o grubun hedef alınmasıyla; din, dil, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, sakatlık gibi ayırt edici bir özellikten dolayı işlenmesi halinde verilecek ceza beşte bir oranında arttırılır.
 
Fotoğraf: Gülistan Aydoğdu / Kaos GL

Etiketler: insan hakları, nefret suçları
Telegram