25/04/2020 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’den Hayriye Kara, Mülteci-Der’in online “LGBTİ+ mülteciler” atölyesinde ayrımcılık ve hak ihlalleri üzerine konuştu.

Mülteci-Der, online LGBTİ+ mülteciler atölyesi düzenledi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), “LGBTİ+ Mülteciler” atölyesi düzenledi. Derneğin, Mültecilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele için Etkili Video Üretimi Projesi kapsamında 22 Nisan’da yapılan atölyede Kaos GL Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara konuştu.

Atölyenin ilk bölümü Kaos GL ile Kaos GL Mülteci Hakları Programı’nın tanıtımının ardından LGBTİ+ 101 ve temel kavramların yanı sıra ikili cinsiyet rejimi ve mitler/stereotipler ile başladı. Kara, daha sonra cinsel yönelim/cinsiyet kimliği/cinsiyet karakteristiği temelli sığınma başvurularının BMMYK ve AB Hukukunda nasıl değerlendirildiğini anlattı ve Türkiye'deki mevcut hukuki duruma değindi.

Atölyenin ikinci bölümünde ise cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet karakteristiği temelli ayrımcılık ve Türkiye'deki mülteci LGBTİ+'ların sosyal hayat, çalışma, barınma ve sağlık hakkına erişimde maruz bırakıldıkları ayrımcılık tartışıldı.

Uluslararası koruma başvurusunun değerlendirilmesinde ilkeler

“BMMYK Uluslararası Koruma Başvurusunun Değerlendirilmesine İlişkin Yol Gösterici İlkeler”e de değinen Hayriye Kara bu ilkeleri şöyle sıraladı:

“Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği temelli başvuruların değerlendirilmesi/cinsel pratikler/görünüş/sosyal hayatı

“Kavramlar ve her zaman bu kavramlara hakim olmaması ve kendi bu şekilde tanımlamaması

“Saklanması/bu nedenle zulme uğramaması

“Devlet dışı zulüm ve devletin korumaması

“Her alanda ayrımcılık/toplum/aile/medeni haklar

“Temel haklara saygı ve ayrımcılık yasağının 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin temelini oluşturduğu, mülteci tanımının cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yasağı dahil bu hususlar dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

“Eğitim/yargılama yapılmaması/değerlendirme/cinsel pratikler üzerinden mülakatın yapılmaması”

“Ayrımcılıkla mücadelede bizler neler yapabiliriz? Mülteci LGBTİ+'larla birlikte çalışmalar yaparken nelere dikkat etmek gerekir?” soruları üzerinden yapılan tartışmalar ve Kaos GL’nin mülteci hakları politikasına nasıl yön verildiğinin aktarılmasıyla atölye sona erdi.

Atölyeler hakkında

Farklı temalarla gerçekleştirilen atölye dizisinin katılımcıları Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü, İletişim Fakültesi Sinema TV ve Gazetecilik Bölümleri, Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, bu bölümlerden mezun ve bir kısmı da farklı bölümlerden mezun olmuş çalışanlardan oluşuyor.


Etiketler: insan hakları, mülteci, nefret suçları, barınma, sağlık hakkı
bülten