20/05/2020 | Yazar: Kaos GL

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’nun (CSBR), Haklar ve Dayanıklılık çekirdek hibe başvuruları başladı.

Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’ndan hibe çağrısı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’nin de üyesi olduğu Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR), Haklar ve Dayanıklılık çekirdek hibelerini duyurdu. Hibe programı, COVID-19 pandemisinin yarattığı etkiler bağlamında örgütlenme ve hak geliştirmenin alternatif yollarını bulmaya çalışan küçük ölçekli projeleri desteklemeyi hedefliyor.

Türkçe de başvurulabilecek hibe programına başvurmak için son tarih 8 Haziran 2020.

CSBR Değerlendirme Komitesi’nin değerlendirme süreci 26 Haziran 2020 tarihinde sonuçlanacak.

Başvuruların stratejik odağı şöyle açıklanıyor:

Proje önerileri aşağıdaki kriterleri nasıl yerine getireceklerini belirtmelidir:

A. Köktenciliğin temel nedenlerini ve bu nedenlerin, LGBTIQ bireylerin karşı karşıya kaldığı hak kısıtlamalarıyla nasıl kesiştiğini ele almak ve bunlarla mücadele etmek;

B. Topluluk-temelli örgütlenmeyi güçlendirmek;

C., Müslüman toplumlardaki mevcut programların ve kampanyaların hareket kısıtlaması yaşadığımız bugünlerde yeni yöntemlerle devam ettirilmesini de içerecek şekilde sivil alanı sürdürmek ve genişletmek;

D. İlerici ifade ve söylemleri güçlendirmek ve çoğaltmak. Bu stratejik odak, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ve ifadesi çeşitliliğine saygı temeline dayanan din veya inanç özgürlüğüne dair olumlayıcı yaklaşımları geliştirmeyi de içeren ifade ve söylemleri de kapsar. E. Topluluk ve kolektif özbakım da dahil olmak üzere, hakları ve dayanıklılığı geliştirmeye dair yenilikçive bütüncül yaklaşımları desteklemek.

Kimler başvurabilir?

Yıllık bütçesi 50.000 Euro’nun altında olan ve aşağıdaki kriterleri karşılayan, sivil toplum örgütleri, platformlar, inisiyatifler vb. gruplar başvurabilir:

*Öncelikli ya da odak ülkelerdeki kuir (LGBTIQ) Müslümanlar tarafından yürütülen kolektifler ya da kuruluşlar.

*Öncelikli ya da odak ülkelerdeki kuir gruplar. LBQ, trans ve interseks gruplara öncelik verilecektir.

*Öncelikli ya da odak ülkelerdeki LGBTIQ bireyleri kapsayan feminist gruplar, kadın hakları ya da kız çocuğu hakları grupları.

Hibe programı hakkında detaylı bilgiler için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, kadın, yaşam
bülten