14/02/2019 | Yazar: Aslı Alpar

Yaklaşan yerel seçimler öncesi LGBTİ+’ları içeren yerel yönetimlerin nasıl olacağını, neler yapılabileceğini, bugüne dek dünyada nelerin yapıldığını inceliyoruz.

Nasıl bir yerel yönetim (4): Dünyadan iyi örneklerde Birleşik Krallık Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi LGBTİ+’ları içeren yerel yönetimlerin nasıl olacağını, neler yapılabileceğini, bugüne dek dünyada nelerin yapıldığını inceliyoruz.

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde LGBTİ+’ların yerel yönetimlere ilişkin talepleri, siyasetçilerin bu taleplere ilişkin yanıtları, yerel yönetimlerde LGBTİ+’ların varlığına bu yazı dizisi kapsamında değinmeye çalışacağız.

Bu kapsamda hazırladığımız yazı dizisinde bugün Birleşik Krallık’ta yerel yönetimlerin politikalarını ele alıyoruz. Birleşik Krallık’ta 2010’da yenilenen ve kapsamı genişletilen Eşitlik Kanunu ile kamu organları ayrımcılığı, mağdurlaştırmayı ve tacizi engelleyerek fiili eşitliği yükümlülüğü olarak tanımlıyor.

Sporda, barınmada, eğitimde… Hayatın her alanında eşitlik

Peki, Birleşik Krallık’ta yerel yönetimler LGBTİ+ hakları ve temsili için neler yapıyor, birkaç örnek verelim:

Manchester kenti Cinsiyet Eşitliği Planı oluşturmuş. Eylem planı dâhilinde eşitliği izlemek için bir kurumsal sistem uygulamaya sokulmuş. Ayrıca, demokratik temsil gücü düşük grupların sivil alana ve kamu organlarına katılımını desteklemeye dair bilgilendirme ve eğitim programı yürütülmekte. Kentte transfobik nefret suçlarını raporlama sistemi geliştirilmiş ve konuya dair bir de toplumsal farkındalığı artırma kampanyası yürütülüyor. Manchester kentinin en iyi örnekler arasında ödüllendirilen uygulamalarından birisi Kadınların Bilgeliği Projesi. Kadın eski suçluların desteklenmesi ve yerel işverenler ile kadın suçlular arasındaki mesafeyi kapatmaya dair somut çözümler öneriyor.

Brighton ve Hove bölgesi LGBTİ+’lara sağladığı danışmanlık servisleri ile ön plana çıkıyor. 2015 yılında “Transların İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi” raporunu yayınlayan kent meclisi, LGBTİ’’lar için ulaşılabilir, güvenlikli, sağlıklı barınma ihtiyaçlarının altını çizerek özel önlemler geliştiriyor.

Brighton ve Hove şehirleri; komisyon üyeleri, hizmet sunucuları, toplumsal gruplar ve şehir sakinleri ile yoğun istişare sonucu, tüm şehri kapsayan yeni bir konut stratejisi geliştirdi.

Belediye öncülüğünde 2017 yılında düzenlenen “Trans ve Non-Binary Konferansı” ise pek çok yerel partner, sağlık çalışanları, polis, üniversite ve bölge halkını bir araya getirdi.

Glasgow Kent Konseyi önyargılar, nefret suçları ve cinsiyet temelli şiddet ile mücadeleyi yaygınlaştırmaya ve farkındalığı artırmaya dair bir program uygulanıyor. Kent, cinsiyet eşitliğini tüm politikaların üretilme ve karar alma aşamalarında dikkate alıyor.

Darebin kentinin Dinlence Stratejisinde (leisure) cinsiyet eşitliği ele alınıyor. Somut adımlar arasında spor etkinliklerindeki kadın sayısını çokkültürlülük temelinde artırmak var. Bir başka adım spor camiası içinde kadına yönelik şiddete dair eğitim düzenlemek; diğeri kadınların spora katılımı için koşulları iyileştirmek.

Sheffield kenti Çalışan “Kadınların Olanakları Projesi” seks işçilerinin durumunu iyileştirmeye dair, yargılayıcı olmayan etkinlikler içeriyor. Gönüllülük temelinde ilerleyen çalışma seks işçileri ve uzmanlarla toplantılar, sosyal ve tıbbi destek eğitimleri sağlıyor.

Eğitim kurumlarında eşitlik planları müfredatın bir parçası. Üniversitelerin yerel özerkliğe sahip olduğu Birleşik Krallık’ta örneğin Brighton Üniversitesi kendi cinsiyet eşitliği planını oluşturdu. Hedefler arasında taciz vakalarını izleme ve öğrencilere konuya dair danışmanlık sağlama yer alıyor. Üniversite, belediye ile de aktif işbirliği içinde.

*Bu haber içeriğinde “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Yerel Yönetimlerde Mücadeleye Dair Politika Belgesi ve Uluslararası İyi Örnekler” broşüründen faydalanıldı.

**Bu haber Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL’nin yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin desteklediği “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında yayınlanmıştır. Bu, içeriğin Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.

İlgili yazılar:

Nasıl bir yerel yönetim (1): Dünyadan iyi örneklerde İsveç

Nasıl bir yerel yönetim (2): Yanımda olan bir belediye

Nasıl bir yerel yönetim (3): Kadın Seçim Beyannamesi


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
Bayram