06/11/2012 | Yazar: Nilay Vardar

Sivil toplum örgütlerinin hazırladığı ceza yasasında değişiklik öngören "Nefret suçları yasası taslağı" hazır. Taslak Adalet Bakanlığının yanıtını bekliyor.

Nefret Suçları İçin Bakanlıktan Yanıt Bekleniyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu, Nefret Suçları Yasası taslağını hazırladı ve Adalet Bakanlığı’na sundu; yanıt bekleniyor.
 
Nefret suçları mağduru 62 sivil toplum örgütünden oluşan platform, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, milletvekilleri ile de görüşerek ocak ayındn beri hukukçularla üzerinde çalıştığı taslağı tamamladı.
 
Nefret suçları kapsamında uluslararası en yetkin kurum Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT). Bu teşkilata üye 56 ülkeden sekizinde nefret suçu yasa kapsamında değil; onlardan biri de Türkiye.
 
Peki nefret suçu nedir?
Platform, AGİT’in nefret suçu tanımına "cinsiyet kimliği" ve HIV ile yaşayanlar için de  "sağlık durumu" kelimelerini ekledi; tanım şöyle:
 
"Belirli ve ortak karakteristikleri bulunan birey ve gruplara veya onların mülklerine yönelik önyargılarla işlenmiş suçlara nefret suçu denir. Nefret suçları dünya çapında başta etnik, ulusal ve dini kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temeli olmak üzere; sağlık durumu, zihinsel ya da fiziksel engellilik, toplumsal statü, siyasi veya felsefi görüş, eğitim durumu gibi özelliklere yönelik olarak işlenmektedir."
 
Türk Ceza Kanunu’da (TCK) ek madde koymak yerine 21 maddede değişiklik öngören 18 maddelik yasa taslağına göre, bir suçun nefret suçu olması için ceza hukukuna göre işlenmiş bir suçun mevcut olması ve failin o suçu bir önyargı/nefret saikiyle gerçekleştirmiş olması gerekiyor.
 
Taslakta, TCK’da yer alan aşağıdaki maddelere "nefret saikiyle" cümlesi eklendi.
 
"Kasten öldürme", "kasten yaralama", "işkence", "eziyet", "cinsel saldırı", "çocukların istismarı", "cinsel taciz", "tehdit", "kişinin hürriyetinden yoksun bırakma", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasına engelleme", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haksız arama", "yağma", "mal zarar verme", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verilmesi", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "korku ve panik yaratmak için tehdit"
 
Bu maddelerde belirtilen suçların bazılarının nefret saiki ile işlenmesi halinde ceza oranının  ağırlaştırılması öngörülüyor.
 
"Bakanlıktan ileri aşamadayız"
Platform üyesi Levent Şensever, meselenin sadece yasa ile çözülemeyeceğini hükümetin nefret suçu mağdurlarının sesinin duyurulması, verilerin toplanıp, kurumlar arasındaki koordinasyonunun sağlanması için kamu tüzel kişiliğine sahip idari ve mali özerkliği olan"Nefret Suçları ile Mücadele ve İzleme Birimi" oluşturması gerektiğini söyledi.
 
Şensever, taslağı Adalet Bakanlığı’na sunduklarını, yetkililerin Bakanlıktan ileri bir aşamada oldukları için kendilerinden yararlanmak istediklerini söylediğini aktardı.
 
LGBT hakları aktivisti Mehmet Tarhan, taslağın mecliste görüşülürken içindeki "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" tamlamalarının çıkarılabilme ihtimalini gündeme getirdi. Şensever,  Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) de tasarının George Bush döneminde 10 yıl boyunca sırf bu yüzden bekletildiğini Barack Obama zamanında geçebildiğini hatırlatarak böyle bir riskin söz konusu olduğunu söyledi. (bianet)
 
* Taslağın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Etiketler: insan hakları, nefret suçları