02/05/2018 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği “Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama” isimli yayının Türkçe ikinci baskısını yaptı.

Nefret suçlarını normalleştirmeye karşı veri toplamanın önemi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği “Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama” isimli yayının Türkçe ikinci baskısını yaptı.

Kaos GL Derneği Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan “Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama” isimli yayının Türkçe ikinci baskısını yaptı.

Sekiz bölümden oluşan yayın, nefret suçlarına yönelik anahtar kavramlar ve argümanlarla başlıyor. Yayının bu ilk bölümünde, nefret saikiyle işlenen suçların diğer suçlardan farkı ve nefret suçu yasaları ele alınıyor.

“Nefret suçlarının tanınması” isimli ikinci bölümde nefret suçu göstergeleri ele alınırken, “Ceza adaleti sistemiyle çalışmak” başlıklı üçüncü bölüm nefret suçlarında polisin rolünden, kanunların uygulanmasına, sivil toplum kuruluşlarının polisle kurduğu ilişkiden polisin eğitimine dek birçok konuya değiniyor.

Nefret suçlarının veriye dönüşmesi

Ardından, nefret saikli suçlarda veri toplama, izleme ve raporlamanın önündeki engeller ve verilerin toplanıp geliştirilmesine değinilen dördüncü bölüm geliyor. Bu bölümde nefret suçlarına dair veri toplamanın önemine şu cümle ile değiniliyor: Suçlar kaydedilmezse, bu durum devlet yetkililerinin herhangi bir nefret suçu işlenmediğine inanmasına ya da bunu iddia etmesine olanak verir.  

Mağdurun üstün yararı

Beşinci bölüm nefret suçu mağdurlarına destek veren sivil toplum kuruluşlarını ele alıyor. Mağdurların nefret suçlarını bildirmesine yardımcı olmak, mağduru dinlemek gibi mağdura yönelik hizmetlere dikkat çeken bu bölüm nefret suçlarıyla ilgilenen STK’ların her zaman mağdurun üstün yararına saygı göstererek çalışması gerektiğini bildiriyor.

Nefret söylemini normalleştirme arayışı

“Nefret söylemiyle mücadele stratejileri” isimli altıncı bölüm nefret suçu ve nefret söyleminin birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor ve nefret söylemine karşı yasalar, söylemi izleme hakkında bilgi veriyor. Bölümde nefret söylemi ile nefret suçu arasındaki ilişki şu cümlelerle belirtiliyor:

“Nefret saikli şiddet, sıklıkla nefret dolu söylemlerin bağlamında ortaya çıkar. Örgütlenmiş nefret grupları görüşlerini yayınlar, popüler müzik, internet ve sokak gösterileri aracılığıyla ifade eder. Bu gruplar, nefret söylemini ve nefret suçlarını normalleştirme ve meşrulaştırma arayışındadır.”

Yayının son iki bölümü sivil toplum kuruluşlarının farkındalığı artırma ve savunuculuğuna ayrılıyor.

“Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama” yayınının tamamını okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili haberler:

Nefret suçlarına ilişkin dört yayın yeniden basıldı

“Nefret suçunda mevzuat ile uygulama arasında uyum şart”

“Sıradan bir suçu nefret suçuna dönüştüren etmen, failin önyargısıdır”

Neden nefret suçu yasaları olmalı?

 


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
İstihdam