16/03/2020 | Yazar: Kaos GL

Nefret suçlarının cezalandırılmaması ve nefret suçlarına yol açan ideolojilerin toplumsal arka planı mağdurların çoğunda ciddi psikolojik tahribata neden oluyor.

Nefreti raporla: Kaos GL’nin 2020 nefret suçları araştırması devam ediyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Nefret suçlarının raporlanması, bu suçlarının engellenmesine yönelik önemli bir adım. Tüm toplumsal kesimlerin insan haklarını tehlikeye atan nefret suçlarının Türkiye ulusal mevzuatında halen ayrıntılı, bütünsel ve kapsayıcı biçimde tanımlanmamış olması bu suçların raporlanmasının önemini daha da artıyor.

Buradan hareketle Kaos GL Derneği her yıl “Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması” yürütüyor. Araştırma cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik nefret suçlarını bu suçtan mağdur olan kişilerin beyanlarıyla raporluyor.

Derneğin 2018 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına baktığımızda nefret suçlarının büyük kısmı okul, ev, toplu taşıma araçları, sokak gibi kamusal alanlarda işlendiğini görüyoruz.

LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarının kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere oldukça az ihbar edilmesinin sebebi mağdurların çoğunun mahkemelere veya diğer devlet aygıtlarına güvenmemesi. 2018 araştırma sonuçlarına göre 62 vakadan sadece 9’u polise bildirildi ve sadece 2’si mahkemeye intikal etti. Polis, hiçbir vakada olayı nefret suçu olarak değerlendirmedi.

2018 yılında gerçekleşen nefret suçlarının yarısından fazlasında saldırıların iki veya daha fazla sayıdaki görgü tanığının gözü önünde yapıldığı ve görgü tanıklarının yaklaşık üçte birinin (yüzde 35) olaylara tepki vermediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Nefret suçlarının Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmaması nedeniyle faillerin cezalandırılmadığı, görgü tanıklarının da suçu engellemeye çalışmadığını söylemek mümkün.

Nefret suçları neden raporlanmalı?

Bir yanda cezasızlık diğer yanda nefret suçlarına yol açan ideolojilerin toplumsal arka planı mağdurların çoğunda ciddi psikolojik tahribata neden oluyor. Nefret suçlarını engellemek ve cezasızlığı önüne geçmek için nefret suçlarının raporlanması önem kazanıyor.

2020 yılında maruz kalınan veya tanık olunan nefret suçlarının bildirilmesi ile hazırlanacak olan rapor ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile paylaşılarak Türkiye için her bakımdan yeterli bir nefret suçları mevzuatı ve politikası geliştirilmesi için harcanan çabalara katkıda bulunacak.

2020 Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Araştırması’na katılmak için burayı ziyaret edin.


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
nefret