13/09/2017 | Yazar: Kaos GL

Araştırma sonucunda hazırlanacak rapor, özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak.

Özel sektör çalışanı LGBTİ’ler anketini doldurmak için son tarih 30 Eylül Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Araştırma sonucunda hazırlanacak rapor, özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak.

Araştırma, LGBTİ çalışanların Türkiye’nin özel sektör istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla yürütülüyor. Böylece, LGBTİ çalışanların ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana tutum alan şirketlerin özel ve öncelikli gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması sağlanacak. Araştırma sonucunda hazırlanacak rapor, LGBTİ çalışanları kapsayan özel istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi için harcanan çabalara destek olacak.

Anket katılımcılarının kişisel verileri koruma altında. Katılımcılardan ad veya şirket adı talep edilmiyor, IP adresleri görülmüyor ve kaydedilmiyor.  

Ankete katılmak için tıklayınız

Özel sektörde LGBTİ’ler üst düzey yönetici olarak görevlendirilmiyor, her 3 LGBTİ’den 1’i işyerinde cinsel kimliğine dair tamamen kapalı

  • SurkeyMonkey Pro adlı çevrimiçi anket sistemi aracılığıyla yürütülen ilk araştırma 2015 yılında yapıldı.
  • Bu ilk araştırmaya Türkiye'de faaliyet gösteren özel bir şirkette çalıştığını ve LGBTİ olduğunu beyan eden 151 kişi katıldı. 
  • Araştırmanın sonucuna göre katılımcıların çalıştıkları sektörlerin dağılımı sırayla şöyleydi: bilişim, gıda, eğitim, sağlık, üretim ve turizm.
  • Çalışılan pozisyon açısından katılımcıların gösterdikleri özelliklere bakıldığında, zengin bir yelpaze dikkati çekiyor. İşçi/hizmet personeli ve uzman pozisyonları en sıklıkla çalışılan pozisyonlar olurken üst düzey yönetici sayısının azlığı dikkat çekiyor. Bütün pozisyonlarda LGBTİ çalışanlar bulunuyor.

  • Raporun 2016 yılı araştırmasında 85 kişinin anket cevapları yer alıyor. Göregenli’nin önsözde yazdığına göre araştırmanın en temel bulgusu “LGBTİ çalışanların işyerlerinde cinsiyet kimliklerini veya cinsel yönelimlerini gizlemek zorunda bırakıldıkları gerçeği”.
  • Araştırmaya göre, özel sektör çalışanı her 3 LGBTİ’den 1’i işyerinde cinsel kimliğine dair tamamen kapalı. Sadece 10 kişiden 3’ü kimliğine ilişkin tamamen açık olabiliyor, yaklaşık aynı oranda kişi ise ancak kısmen açık davranabiliyor. Bu açıklık da çoğunlukla yönetime veya amirlere değil, yakın arkadaşlara veya diğer LGBTİ çalışanlara dönük olabiliyor.

Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret