10/06/2019 | Yazar: Seçin Tuncel

Kaos GL’den Aylime Aslı Demir, Kocaeli’de queer sanat üzerine konuştu.

Queer sanat tartışmalarında zemini kaydırmak Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’den Aylime Aslı Demir, Kocaeli’de queer sanat üzerine konuştu, sanat tarihi içinde queer bakış ve sanata queer müdahale örneklerini tartıştı.

Kara Sanat Atölyesi’nin seminerler dizisi kapsamında sanatta homofobi, transfobi ve bifobi başlıklı etkinlik 26 Mayıs’ta yapıldı. Etkinliğe Kaos GL'den Aylime Aslı Demir konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik boyunca sanat tarihi içinde queer bakış, sanata queer müdahale örnekleri tartışıldı. 

Aylime Aslı Demir, “sanat kurumlarının dışarıda bıraktığı kesimler kimlerdir” sorusuyla etkinliği açtı. Queer strateji ve metodoloji hakkında güncel tartışmalardan örnekler vererek bu alanın tartışılabileceğini ifade etti. İkili cinsiyet sistemi üzerinden “Neden büyük kadın sanatçı yok” tartışmasının ve bugüne dek verilen cevapların benzer şekilde queer sanat üzerinden de okunabileceğini söyledi.

Bu soruya ilk etapta verilen “aslında var tarihten gizlendiler” cevabının kendisi üretim pratiklerinde aslında o kimliklerle var olmadığını gösteriyor bize. İkinci bir refleks olarak kadınlarla bir araya gelip çalışma önerisi ortaya çıkıyor. Aylime Aslı Demir, şöyle ifade ediyor:

“Sadece kadınlarla çalışma pratiği bizim için bir ortaklığın koşulu mudur? Son olarak bu tartışmalarda zemini kaydırmak, büyüklük kavramının kendisini tartışmaya açmanın kadınlar/queerler için aynı şeye tekabül etmediği söyleniyor. Sonuç olarak iktidar ya da erkeklerin bu alanı ve konumlarını kolay kolay terk etmeyecekleri ortaya atılıyor.

“Büyük isimlerin bir zaman sonra muhakkak ortaya çıkacak kişisel yetenekleri varken, queerler ve feministler sanat üretimimin kendisinin bireysel ve kişisel bir alandan çıkarılarak bunun kolektif yapılabileceğini savunur. Bir sanat üretimi kolektif bir süreçle üretilir. Böylece sanatın kendisi özgürleştirici potansiyel taşır. Ve burada edebiyatın ve sanatın gücünü kullanarak başka türlü bir hikayenin var olabileceğini söylerler.”

Konuşma sonrası katılımcılarla yapılan soru-cevap bölümünden sonra etkinlik son buldu.


Etiketler: kültür sanat
İstihdam