20/08/2016 | Yazar: Kaos GL

SHUDER Ankara, İzmir, Adana, İstanbul şubeleri ve Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu ‘Bu mücadelede biz de varız!’ diyerek, yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader için basın açıklaması yayınladı.

SHUDER Ankara, İzmir, Adana, İstanbul şubeleri ve Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu “Bu mücadelede biz de varız!” diyerek, yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader için basın açıklaması yayınladı.

Fotoğraf: Şener Yılmaz Aslan / MOKU

İnsan onuruna yakışır sosyal politika talebine dikkat çeken basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Bilindiği üzere 13 Ağustos’ta bir trans kadın olan Hande Kader İstanbul Zekeriyaköy’de yakılarak öldürüldü. Nefret cinayetleri ve ayrımcılıkla mücadele için etkili bir politikası ve yasal mevzuatı olmaması ve LGBTİ’lerin (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) ayrımcılığa karşı koruyucu ve önleyici politika ve hizmetler geliştirilmemesi LGBTİ’leri şiddete ve ayrımcılığa karşı savunmasız bırakmaktadır. Hande Kader cinayetinden dolayı üzüntü içindeyiz.”

“Toplumdaki heteroseksist anlayış sebebi ile LGBTİ’ler cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimlerinden dolayı reddedilme, yanlış anlaşılma, baskı ve kınama gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmakta ve temel hakları ihlal edilmektedir.” 

“Herhangi bir siyasi ya da inançtan bağımsız uluslararası insan hakları temelinde sosyal politika üretmenin kamusal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak yasa koyucu ve uygulayıcılardan LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın önlenmesi, LGBTİ’lerin toplumda cinsel yönelimleriyle yaşamalarının önündeki tüm engellerin kaldırılmasına ve nefret cinayetlerinin durdurulması için yönelik bir sosyal politika talep ediyoruz.” 

“Bilindiği üzere sosyal hizmet mesleği insan hakları ve sosyal adaleti temel alan bir meslektir. Bu çerçevede insan haklarının bir gereği olarak ırk, etnik ve ulusal köken, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği; cinsel yönelim, yaş medeni durum, siyasi görüş, dinsel inanç, zihinsel ya da fiziksel engel başta olmak üzere insan onuruna yakışmayan her türlü ayrımcılıkla mücadelenin mesleki sorumluluğumuz olduğunun farkında olarak;

Talebimizin gerçekleştirilmesi için meslek örgütü olarak toplum düzeyinde çalışmalar, meslek elemanlarının LGBTİ’lere yönelik destek kapasitesini arttırmaya yönelik eğitim programları başta olmak üzere mesleki çalışmalar yürüteceğimizi ve her türlü ortak çalışmaya açık olduğumuzu gerek Kamu Kuruluşlarına gerek sivil toplum örgütleriyle paylaşmak istiyoruz.”

“LGBTİ yurttaşlarımızın, kendileri için verilebilecek kamusal hizmetler politikasızlık nedeniyle kısıtlı olmakla beraber, LGBTİ’lerin ayrımcılığa uğramasının önlenmesine yönelik model geliştirilene kadar, ihtiyaç duydukları tüm psikososyal destek hizmetlerini alabilmeleri için Sosyal Hizmet Uzmanları Ankara Şubesi; Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu olarak haklarının korunması ve geliştirilmesi için sosyal hizmet uzmanlarının mesleki sorumluluk çerçevesinde yardımcı olabileceklerini belirtmek istiyoruz.” 

“LGBTİ’lerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmek için LGBTİ kimliklerin görünürlüğünün ve hak edinimlerinin sağlanması noktasında ve homofobi ve transfobiye karşı verdikleri özgürlük mücadelesinde SHUDER Ankara Şube, İstanbul Şube, İzmir Şube, Adana Şube ve Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu olarak bu mücadelede biz de varız!” 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Adana Şubesi, Kaos GL Derneği Sosyal Hizmet Çalışma Grubu


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet
Nefret