02/01/2013 | Yazar: Ali Erol

Bakan Bağış’ın ‘sadece tepki değil’, Hükümet’in ‘reform kararlılığı’nın paylaşılması olarak sunduğu Rapor, LGBT’lerin taleplerini görmezden gelerek AB Komisyonu’nu haklı çıkartıyor

Avrupa Birliği Bakanlığı “Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu”nu hazırladı.
 
Bakan Bağış’ın “sadece tepki değil”, Hükümet’in “reform kararlılığı”nın paylaşılması olarak sunduğu Rapor, LGBT’lerin taleplerini görmezden gelerek AB Komisyonu’nu haklı çıkartıyor
AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği Komisyonu’nun bu yılki Türkiye İlerleme Raporu’nun “sübjektif, taraflı, mesnetsiz ve bağnazca tutumların gölgesinde kaldığını” ileri sürdü.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “Avrupa Birliğine katılım sürecini Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi” olarak gördüklerini belirten Bakan Bağış, buna karşın Türkiye’ye ilişkin İlerleme Raporu’yla Avrupa Birliği’nin güvenilirliğini zedelediğini söyledi.
 
Başmüzakereci Egemen Bağış, diğer taraftan, “Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu”nun “sadece Avrupa Birliği’nin İlerleme Raporu’na bir tepki” olmadığını, aynı zamanda “reform kararlılığının da paylaşılması” anlamına geldiğini sözlerine ekledi.
 
Bağış, her yıl olduğu gibi, AB Komisyonu’nun 10 Ekim 2012 tarihinde açıkladığı Türkiye’ye ilişkin 15. İlerleme Raporu’nun ardından da tepki göstermişti.
 
LGBT’lerin taleplerini “tepki” bir yana “görmezden” gelen Hükümet, “Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu” ile Avrupa Birliği Komisyonu’nu haklı çıkarttı.
 
Ayrımcılık ve şiddete karşı LGBT’lerin korunması için 2012 Türkiye İlerleme Raporu’nda Hükümet’e çağrıda bulunan Komisyon, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu düzenlemesinin Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uymadığını belirtmiş ve LGBT’lere yönelik ayrımcılıkların devam ettiğine dikkat çekmişti.
 
Hükümet ise raporunda, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanun Tasarısı’nı “ayrımcılığın her türüyle mücadele etmek” üzere hazırladıklarını belirtse de “cinsel kimlik” ibaresinin “Tasarı”dan çıkartılmasını eleştiren Komisyon’a karşı yeni bir şey söylememiş oluyor.
 
“AB’ye üyelik sürecinde olumlu katkıda bulunacağı”nı belirttiği ve özellikle altını çizdiği Anayasa yazım sürecinde de hazırladığı raporun tam tersine, LGBT toplumunun tanınma ve eşitlik talebini görmezden geldi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda BDP ve CHP ile uzlaşmaya yanaşmayan Hükümet, LGBT toplumun eşitlik talebini karşılamadığı gibi ayrımcılıklara karşı korunma beklentisini de reddetti.
 
Rapor’da, “cinsel yönelim”, “cinsiyet kimliği” veyahut “cinsel kimlik” ifadelerine yer verilmezken “cinsel” ibaresinin geçtiği üç yerde “şiddet”, “sömürü” ve “istismar” ile ilişkilendiriliyor.
 
“Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu”nda dikkat çeken bir diğer nokta ise Rapor’un “Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği” bölümünde “toplumsal cinsiyet” ifadesinin yirmi kere geçiyor olması. TBMM’den geçen “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”da “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği”ne yer verilmemesi bir yana “toplumsal cinsiyet” ifadesinin kendisi çıkartılmıştı!
 
Hükümet, “geçmiş yıllarda AB tarafından eleştirilen ve öneri getirilen hususlar”ı da dikkate alarak hazırladığını söylese de “Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu”nda AB Komisyonu’nun her yıl tekrar ettiği LGBT’lere yönelik ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasına dair düzenleme beklentilerinin “dikkate alınmadığı” anlaşılıyor.
 
Daha fazlası için ilgili bağlantılar:
 
Ayrımcılık Devam Ediyor, Hükümet AB Müktesebatına Uymuyor!
LGBT’lerin ayrımcılık ve şiddete karşı korunması için Türkiye Hükümetine çağrıda bulunan Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerme Raporu’nun satır başları…
 
Hükümetin Görmezden Geldiği LGBT’lerin Hayatları!
Kaos GL Derneği, TBMM’den geçen “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”da “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği”ne yer verilmemesini değerlendirdi
 
Türkiye Cumhuriyeti LGBT’lere Yönelik Ayrımcılığı Yeniden Üreterek Kurumsallaştırıyor!

Kaos GL Derneği olarak Dünya İnsan Hakları Günü’nde bir kez daha Hükümet’e sesleniyoruz: LGBT’lerin insan hakkı ihlallerine daha fazla maruz kalmamaları için gerekli her türlü adımı derhal yerine getirin!
 
“Türkiye’nin Kendi İlerleme Raporu”na http://www.ab.gov.tr/index.php?p=48402&l=1 adresinden veya pdf formatında buradan ulaşılabilir.

Etiketler: yaşam, siyaset
Telegram