23/07/2023 | Yazar: Kaos GL

Romani Godi’nin raporuna göre Roman LGBTİ+’lar, pandeminin yarattığı toplumsal ve ekonomik sorunlardan daha fazla etkilendi.

“Romanlar, pandeminin hasarını destek almadan onaramaz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Romani Godi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komserliğinin (OHCHR) girdi çağrısına katkıda bulundu, ”Covid-19 Pandemisinden Çıkış Süresinde Türkiye’de Romanlar” adlı insan hakları izleme raporunu hazırladı.

Rapora göre, Türkiye’de pandemi sürecinde en çok yoksullaşan kesimlerden biri Roman topluluklar. Covid-19 nedeniyle büyüyen yoksulluk, Romanların maruz kaldığı hak ihlallerini ve mevcut sorunlarını daha da yaygınlaştırdı ve derinleştirdi. Bu sorun ve ihlaller karşısında kendilerini savunamayan Romanlar, ayrımcılığa da maruz kaldı ve dışlandı.

Kamu idaresi Romanların sorunlarını fark etmedi

Raporda ayrıca pandemi sürecinde, Roman toplulukların sorunları ve ihtiyaçlarının kamu idaresi tarafından yeterince fark edilmediği vurgulandı: 

“Çünkü Türkiye’de etnik, dini veya dilsel azınlıklara yönelik ayrıştırılmış veri paylaşılmıyor. Dolayısıyla, pandemi gibi kriz anlarında Romanlar gibi grupların özgün ihtiyaçları belirlenemiyor.

“Mevcut yapısal sorunlar ve Covid-19 salgınında eklenen ihtiyaçların sonucunda, derinleşen sorunların kronikleşmemesi ve mevcut yaygın eşitsizliklerin kalıcı hale gelmemesi için, Roman topluluklar kamusal önlemlerle desteklenmeli. Zira, Romanlar, pandeminin hasarını destek almadan onaramaz.”

Sorun alanları: İstihdam, sosyal yardımlar, eğitim, barınma, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği

Saha araştırmalarının sonuçları, Romanların pandemi boyunca istihdam, sosyal yardımlara ulaşma, eğitim, barınma, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri konularında ilave sorunlar yaşadığını ortaya koydu:

“Bu meselelerle ilgili olarak öteden beri yaşanan imkansızlık ve adaletsizlikler pandeminin etkisiyle daha da derinleşmiş ve yaygınlaşmıştır.”

Raporda ayrıca Roman LGBTİ+’ların bu sorunlardan daha ağır bir şekilde etkilendiği de vurgulandı:

“Ayrıca Romanlar içinde de daha kırılgan alt gruplar vardır; kadınlar, LGBTİ+’lar, gençler, yaşlılar ve çocuklar pandeminin yarattığı ekonomik ve toplumsal sorunlardan daha ağır biçimde etkilenmiştir.”


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, eğitim, barınma, sosyal hizmet, sağlık
İstihdam