12/12/2022 | Yazar: Kaos GL

SPoD, LGBTİ+’ların sorun, talep ve ihtiyaçlarının ve önerilerin yer aldığı bilgi notunu Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile paylaştı.

“Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hizmetlerle İlgili LGBTİ+’ların Sorun, Talep ve İhtiyaçlarına Yönelik Bilgi Notu” yayında Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), TBMM Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında görüşülecek olan Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe Görüşmeleri’nde değerlendirilmek üzere “Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hizmetlerle İlgili LGBTİ+’ların Sorun, Talep ve İhtiyaçlarına Yönelik Bilgi Notu” hazırladı. LGBTİ+’ların sorun, talep ve ihtiyaçlarının ve bunların giderilmesine yönelik önerilerin yer aldığı bilgi notu Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile paylaşıldı.

SPoD Siyasal Katılım Birimi tarafından hazırlanan bilgi notunda LGBTİ+’ların sağlığa erişimi ve sağlık hakkı, “Sağlık hizmetlerine erişimde yasal bir engel olmamasına karşın, toplumun farklı kesimleri ekonomik, dilsel, kültürel, eğitimsel, fiziksel, sosyal ve duygusal bir takım engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller LGBTİ+ kişiler için ise cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık olarak karşılığını bulmaktadır. LGBTİ+’ların birçoğu özellikle sağlık hakkına erişimde yaşadığı stigma, sosyal izolasyon, şiddet ve ayrımcılık nedeniyle tedavilerini ertelemekte ya da tedavi arayışına girmemektedir. Kimi LGBTİ+’lar sağlık hizmetine erişim sağlamış olsa da nitelikli bir hizmetten yoksun kalmakta, kimileri de başkalarının uğradığı ayrımcılık deneyimlerine tanık olduğu için kendisi hizmetlere başvurmaktan kaçınmaktadır” şeklinde ifade edildi.

Meclis gündeminde ve özellikle bütçe görüşmelerinde çok az değinilen kırılgan gruplar arasında yer alan LGBTİ+’ların sorunlarını görünür kılmak ve giderilmesini sağlayacak önerilerde bulunan bilgi notunda ise şu ifadelere yer verildi;

Türkiye’de, LGBTİ+’ların sağlık hakkını tüm vatandaşlar gibi eşitlik içinde, ayrımcılığa uğramadan kullanmalarını sağlamak, koruyucu ve tedavi edici hizmet süreçlerinde hak ihlallerini ve onların tekrarlanmasını önlemek, ihlalleri sona erdirmek, sonuçlarını gidermek için ilgili bakanlığın mevzuat ve uygulamaları geliştirmesi beklenir. Sağlık Bakanlığı herkesin bedensel, zihinsel ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içerisinde hayatını sürdürmesini sağlama görev ve sorumluluğunu hatırlamalıdır. Bu doğrultuda; 2023 yılı bütçe planlaması yapılırken LGBTİ+ yurttaşların sorun, ihtiyaç ve taleplerine cevap olabilecek aşağıdaki faaliyetlere ve bu faaliyetleri hayata geçirmeyi sağlayacak bütçe düzenlemelerine yer verilmesi gerekmektedir;

 • Sağlık politikaları, planlamaları ve programları toplumsal cinsiyet perspektifine sahip olmalıdır. Bu bakımdan hazırlanacak bütçe, LGBTİ+’lar ve kadınlar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına cevap vermelidir.
 • Bütçe yapım süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların katılımına yönelik mekanizmalar geliştirilmelidir.
 • Bakanlık bünyesindeki tüm kamu personellerine cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.
 • Gönüllü Anonim Test ve Danışmanlık merkezlerinin sayısı artırılmalı, bu merkezlere HIV test kitlerinin tedariği düzenli ve eksiksiz şekilde yapılmalıdır.
 • Cinsel sağlık, HIV ve kilit grupların (LGBTİ+’lar, seks işçileri, vs.) haklarıyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları ve sağlık hizmeti veren kurumlara ücretsiz kondom desteği sağlanmalıdır.
 • PReP ve PeP gibi önleyici yöntemler sosyal sigorta kapsamına alınmalıdır.
 • HIV ve diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ile ilgili danışmanlık hizmeti veren hekimler görevlendirilmeli ve bu hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.
 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı dahil olmak üzere her türlü koruyucu ve tedavi edici bakım hizmeti herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın herkes için ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında eğitim ve bilgiye erişim önünde engeller kaldırılmalı ve ayrımcılık önlenmelidir.
 • Hormon transların en temel ihtiyaçlarından birisidir ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
 • Transların cinsiyet uyum süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik sağlık hizmeti nitelikli hale getirilmeli, ilgili sağlık kurumu sayısı artırılmalıdır.
 • HPV aşısı ulusal aşılama programına alınmalı, herkes için ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır.
 • Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri LGBTİ+ kapsayıcı olmalı, LGBTİ+’ların özel sağlık gereksinimlerini içeren kılavuzları kaynak almalıdır.

“Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hizmetlerle İlgili LGBTİ+’ların Sorun, Talep ve İhtiyaçlarına Yönelik Bilgi Notu”na buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, sağlık, siyaset, sağlık hakkı
İstihdam